Rietvoornborch

Rosmalen, De Overlaet Oost

Dossier
1984

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 12 januari 1984

Vast te stellen de navolgende namen voor een aantal wegen en straten in het bestemmingsplan de Overlaet, welke, voorzover thans reeds mogelijk, nader zijn aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen:
 • Dommelborch, Maasborch, Dintelborch, Aaborch, Leyborch, Markborch en Diezeborch;
  fase 2:
  Den Eigenborch, Bruistenborch, Terpeborch, Creijenborch;

  fase 3a:
  Kievitborch, Zwaluwborch, Reigerborch, Gruttoborch, Sperwerborch en Leeuwerikborch;

  fase 3b:
  Karperborch, Snoekborch, Brasemborch, Rietvoornborch en Alverborch;

 • de ontsluitingswegen: Rodenborchweg en Zustersbosweg.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)