Norbertijnenborch

Rosmalen, De Overlaet West

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2007
Norbertijnenborch
B&W Besluitenlijst 9 oktober 2007
Dossier
1986

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 20 februari 1986

 • in te trekken zijn besluit van 12 januari 1984, voorzover dat betrekking heeft op de vaststelling van straatnamen voor fase II van het bestemmingsplan 'De Overlaet';
 • voor de fase II en VI (ged.) van het bestemmingsplan 'De Overlaet' de volgende straatnamen vast te stellen -een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen- met dien verstande, dat burgemeester en wethouders te gelegener tijd de met 'reserve' aangeduide namen zullen toekennen aan de straten in de toekomstige uitbreidingen van de betreffende fases:
  Fase II:
  Augustijnenborch; Benedictijnenborch; Capucijnenborch; Franciscanenborch; Karmelietenborch; Kartuizersborch; Kruisherenborch; Norbertijnenborch, Terpeborch; Jezu´etenborch (reserve); Trappistenborch (reserve)
  Fase VI: (oostelijk gedeelte)
  Jachtstraat; Valkeniersingel; Wildstraat; Jagersingel (reserve); Dijverspad (reserve)
  Fase VI: (westelijk gedeelte)
  Halleystraat; Jupitersingel; Venusstraat; Neptunusstraat (reserve); Saturnussingel (reserve); Uranusstraat (reserve)
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Raadsbesluiten
2007

Vaststellen straatnamen Rodenborchweg

Het college stelt de naam Laaghemaal vast voor de zuidelijke ontsluitingsweg die nu is doorgetrokken naar het kruispunt Bruistensingel en Laaghemaal, de naam Bruistensingel wordt vastgesteld voor de verbinding tussen de grens van de voormalige gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen en het kruispunt Bruistensingel en Laaghemaal. De Rodenborchweg eindigt op de zuidpunt van de driehoek Vlietdijk, Norbertijnenborch en Laaghemaal. De naam Norbertijnenborch is vastgesteld voor het restant van de noordwestelijke verbinding.
B&W Besluitenlijst 9 oktober 2007