Laaghemaal

Rosmalen, Broekland

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2004
Laaghemaal
B&W Besluitenlijst 13 januari 2004
2004
Laaghemaal
B&W Besluitenlijst 9 oktober 2007
Raadsbesluiten
2004

Straatnaamgeving

Het college stelt de raad voor de zuidelijke ontsluitingsweg van de wijk Groote Wielen, voor zover gelegen ten oosten van de Rodenborchweg, de naam Laaghemaal te geven.
B&W Besluitenlijst 13 januari 2004
 
2007

Vaststellen straatnamen Rodenborchweg

Het college stelt de naam Laaghemaal vast voor de zuidelijke ontsluitingsweg die nu is doorgetrokken naar het kruispunt Bruistensingel en Laaghemaal, de naam Bruistensingel wordt vastgesteld voor de verbinding tussen de grens van de voormalige gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen en het kruispunt Bruistensingel en Laaghemaal. De Rodenborchweg eindigt op de zuidpunt van de driehoek Vlietdijk, Norbertijnenborch en Laaghemaal. De naam Norbertijnenborch is vastgesteld voor het restant van de noordwestelijke verbinding.
B&W Besluitenlijst 9 oktober 2007