Korte Venstraat

Rosmalen Centrum

Dossier
1963

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 12 november 1963

De straatnaam 't Ven voorkomende in de kom Rosmalen te wijzigen in: Brouwerijstraat voor het gedeelte aansluitende op de Raadhuisstraat en Korte Venstraat voor het gedeelte aansluitende op de Venstraat.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)