Keizerstraat

Rosmalen Centrum

Dossier
1994

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 7 april 1994

De naam Koningstraat, voor wat betreft het gedeelte van deze straat tussen Dorpsstraat en de afslag Gildeplein, te wijzigen in Keizerstraat;
zulks als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)