Kattenbosch

Rosmalen, Hondsberg

Omnummering

Kattenbosch

Met ingang van 1954(?)

NieuwOudBewoner
1F 100Creij, A.M. van; Uden, M. van
2F 98Vliert, T. v.d.
4F 99Gloudemans, L.
6F 101Pennings, F.A.; Pennings, H.
8F 101aPennings, W.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
2001

Wim Veekens

Kattenbosch, een oud Rosmalens toponiem met een verhaal
Rosmalla 2 (2001) 25-39
 
Dossier
1974

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 20 juni 1974

I. De door hem bij besluit van 30 juni 1971 voor het gebied tussen de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Nijmegen, Kattenbosch, Pastoor Hordijkstraat en Kattenboschstraat vastgestelde straatnamen: Saturnusstraat, Mercuriusstraat, Venusstraat, Jupiterstraat, Orionstraat, Plutostraat, Neptunusstraat en Apollostraat te wijzigen in Kattenbosch.
II. Alle in dat gebied gelegen woningen te nummeren aan Kattenbosch e.e.a. overeenkomstig de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)