Houtvesterstraat

Rosmalen, De Overlaet West

Dossier
1989

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 14 januari 1988

Voor de straten in het bestemmingsplan Overlaet-West de volgende namen vast te stellen een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte tekening:
Houtvesterstraat, Jachthoornstraat, Jagersbosstraat, Klaroenstraat, Kruisherenborch en Tempeliersborch.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)