Hoekakker

Rosmalen

Dossier
2016

Straatnaamgeving

B&W voorstel 13 januari 2016

De ontsluitingsweg van het plan Pelgrimsche Hoeve de naam Hoekakker te geven. En in het verlengde daarvan de naam Laagakker te laten vervallen.
Samenvatting
Het plan Pelgrimsche Hoeve kent een ontsluitingsweg die loopt tussen de Zandstraat aan de noordkant en de Industriestraat aan de zuidkant (in blauw ingetekend op de plankaart). Het noordelijke deel van deze weg kent de naam Hoekakker, het tweede deel heet Laagakker terwijl het derde deel geen naam heeft. Om te benadrukken dat deze weg de belangrijkste ontsluitingsweg is van het gehele plan, wordt voorgesteld om één naam voor deze weg te gebruiken. Voorgesteld wordt om de naam Hoekakker te benutten aangezien er al een woning aan de Hoekakker gerealiseerd is terwijl de overige delen nog geen bebouwing kennen.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)