Hintham

Hintham Noord, Hintham Zuid

Omnummering

Hintham

Met ingang van 1954(?)

NieuwOudBewoner
1E 64bSmeets, M.N.
2E 67Korstanje, A.
3E 64aLoo, W.A.M. van der
4E 68Vriens, J.
5E 64Marijnen, H.J.
6E 69Gommers, W.M.J.
7E 63bHoedjes, A.G.H.
8E 70Wierts, A.J.A.M.
9E 63aJ.H.G. Jansen
10E 70aHeine, E.G. ter
11E 63Boom, J.P.M. van den
12E 71Acker, F.K.F.
13E 62Mackelenberg, J.J.M. van
14E 72Druenen, wed. van
15E 61aJanson, P.
16E 74Thuis Werkende Meisjes 'St. Josephzorg'
17E 61Does de Willebois, jhr. P.J.O. van de
18E 75Bewaarschool
19E 60Ned. Hervormde Kerk
20E 76Ven, wed. W. v.d.
21E 59aMulder, H.
22E 77Vugt, J. van
23E 59Boom, G.K. van den
24E 78Gloudemans, wed. J.
25E 58R.K. Bijz. Lagere School
26E 79Wollaert, J.C.
27-R.K. Bijz. Meisjesschool
28E 80Kruitwagen, W.T.H.
29E 55Vos, E.A.
30E 81Diedrich, mej. C.E.
31E 54Bekker, G.F.J.M. de
32E 82Minderhoud, H.J.
33E 53Vriens, wed. C.M.
34E 83Raaijmakers, A.C.
35-Bogaard, v.d. (winkelpand rijwielhandel)
36E 84Trugg, M.H.
37E 52Viguurs, W.A.
38E 85Goldschmitz, wed. E.M.
39E 51Leijer, N. de (pastoor)
40E 86Tak, W. van der
41E 50R.K. Kerk - St. Anna
42E 88Kemps, G.H.
43E 49Patronaatsgebouw Parochie St. Anna
44E 89Roosmalen, A.J. van
45E 48Cooijmans, C.F.
46E 90Ven, wed. G. v.d.
47E 47Pinxteren, A.W.J. van
48E 91Braak, A.H. van de
49E 46Pennings. J.J.
50-Markiezenfabriek Stuivenberg
51E 45P.N.E.M. huisje
52E 92Remmers, wed. A.E.
53E 44Druenen, wed. A. van
54E 93Stroucken, P.J.J.
55E 43Kloezeman, H.J.
56E 94Haren, J.A. van
57E 42Heijmans, M.
58E 95Haren, S.J. van
59E 41Lith, L.P.M.
60E 96Hoedemakers, P.
61E 40bHuijsmans, F.
62E 97Stiphout, A.J. van
64E 97aGils, F. van
65E 40aLith, J.C.M. van
66E 98Osch, wed. C. van
68-Osch, J. van
69E 34Velden, J. van der
70E 98aOsch, G. van
71E 33Gevers, wed. A.
72E 98bSchippers, L.
73E 32Nuland, L. van
74E 98cBaudoin, C.H.C.M.
75E 31bHuijsmans, P.
76E 98dEwijk, wed. A.C. van
77E 31aHuijsmans, J.J.
78E 98eSchouren, M.F.
80E 98fLiefvoort, L. van de
82E 99Leemput, J.W. v.d.
83E 30Rixtel, J. van
84E 99aFoppele, J.J.
85E 30aHeijmans, M.
86E 99bGielis, J.A.
87E 29Huijsmans, J.
88E 99cHoek, L.W.
90E 99dBoonstra, H.
92E 100Timmermans, W.
94E 101Korres, A.J.
95E 28LKoppens, A.H.J.
96E 102Vink, P.A.
97E 28kEijsman, M.
98E 103Stupers, L.F.
99E 28jJansen, A.G.J.
100E 104Velden, C.T. van der
101E 28hPluijm, C.A. v.d.
102E 105Blom, P.
103E 28gRos, P.
104E 105aMaas, A.R.
105E 28fVen, H.R. van de
106E 106Gevers, N.
107E 28ePiepenbroek, J.
108E 107Wamel, A.H. van
109E 28dDungen, A. van den
110E 108Gevers, G.
111E 28cSchel, G.A.
113E 28bOers, M. van
114E 109Wetser, J.P.
115E 28aHooft, P.L.M. van
116E 110Kuijs, J.A.
117E 28Gloudemans, A.
118E 111Peeters, J.
120E 112Bok, wed. F. de
122E 113Uijen, C.L. van
123E 27fSantvoort, wed. J.G.M. van
124E 114Alebeek, M. van
125E 27eLeijgraaf, H. v.d.
126E 115Steen, M. van der
127E 27dVerhulst, P.H.G.M.
128E 116Westen, P.J.
129E 27c IVerhoeven, A.S.J.M.
130E 117Hoek, A.J. van
132E 118Oss, C.H. van
134E 119Michels, F.A.
136E 120Jansen, F.J.
140E 122Ploegmakers, N.
142E 123aDunge, G.P.A. van den
144E 123Poorts, J.A.
146E 124Hooft, W. van 't
148E 124aWijnen, P.M.
150E 125Beek, H.T. ter
152E 126Rouppe van der Voort, P.N.F.M.
156E 128Pinksteren, wed. M.S. van
158-Goossens, J.M.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1994

Henk de Werd

Hintham en de oorlog
Rosmalla Extra 4 (1994) 14-19
 
1999

Jo Hendriks

Over Hintham en de Hinthamerstraat
KringNieuws 5 (1999) 6
 
2004

Henk de Werd

Gevelsteen stamhuis familie Trügg in Hintham
Rosmalla 2 (2004) 10-16
 
Panden
Hintham 16
Rijksmonument

Hintham E 74 (????)
Hintham 16 (????)
????Tehuis Werkende Meisjes 'St. Josephzorg'

Hintham 16a


Hintham 18

Hintham E 75 (????)
Hintham 18 (????)
1968R.K. kleuterschool 'Marijkeschool'

Hintham 24

Hintham E 78 (????)
Hintham 24 (????)
????wed. J. Gloudemsns
1956Jac Mulders (Electro bv)

Hintham 32
Gemeentelijk monument

Hintham E 82 (????)
Hintham 32 (????)
????H.J. Minderhoud

Hintham 102
Rijksmonument

Hintham E 105 (????)
Hintham 102 (????)
????P. Blom
1998Kitty Mulders (restaurant In den Ouden Herberghe)

Hintham 140

Hintham E 122 (????)
Hintham 140 (????)
????N. Ploegmakers
1943Bureau 'Brabant' (woningbouw, woningbureaux)

Hintham 152
Rijksmonument

Villa Zuiderbosch
Hintham E 126 (????)
Hintham 152 (????)
????P.N.F.M. Rouppe van der Voort
2005? (Wijn Verlinden)

 
Hintham 57

Hintham E 42 (????)
Hintham 57 (????)
????M. Heijmans
1968Foto Van Kessel

Hintham 43
Rijksmonument

Annakerk

Hintham 41-39


Hintham 37

Hintham E 52 (????)
1943Th.A.A.M. 'Villa Jeanne' Sweens (assuradeur)
Hintham 37 (????)
Viguurs, W.A. (????)

Hintham 27

Hintham 27 (????)
1968R.K. Lagere school St. Willibrordusparochie (tijdelijk)
1968R.K. Meisjesschool 'H. Maria'

Hintham 25

Hintham E 58 (????)
Hintham 25 (????)
1968R.K. Jongensschool 'H. Anna'

Hintham 17

Hintham E 61 (????)
Hintham 17 (????)
????jhr. P.J.O. van de Does de Willebois

Postcodes
  Geen
Stadsrekeningen
1510 Kapittel 21.
De dijken en wegen te Hintham en elders door het hooge water vernield, hertsteld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1510-1511. Deel 1, blz 217
 
1579 Kapittel 18.
• De huizen op den weg van Hintham tot verdediging der Stad afgebroken.
• De huizen op Vrankenhofstad, die op den weg naar Hintham en de boomen op de Reut afgebroken en afgehouwen.
• De omgehouwen bomen op het Reut, door de soldaten van Wynants en Colen in de Stad gehaald.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1579-1580. Deel 2, blz 1000..1001
 
Volkstelling 1822
No 44 Wijk Orten (komend van Orthen)
Hintham
51 7 Runsbergen, Hendrina (wed. Theod. Vissers) Tapster 52 Rooms Rosmalen
Literatuur en bronnenpublicaties

R.A. van Zuijlen, Inventaris de archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 57

n: vermelding in een voetnoot