Heiweg

Rosmalen, Sparrenburg

Dossier
1974

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 20 juni 1974

De weg gelegen ten zuiden van en parallel lopende aan de Oude Baan welke een verbinding vormt tussen Kattenboschstraat en de Sparrenburgstraat de naam 'Heiweg' te geven en alle daaraan gelegen panden welke thans nog aan de Oude Baan genummerd zijn aan die nieuwe weg te nummeren.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
1987

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 15 januari 1987

  • in te trekken de straatnaam 'Wethouder Tiboschlaan';
  • vast te stellen de straatnamen Christinastate, Prins-Clausstraat, Sint-Jorisstate en Wethouder-Tiboschplein, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen;
  • de naam Heiweg van het deel van de Heiweg tussen de Deken van Roestellaan en de Sasseltberg, te veranderen in Sasseltberg.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Panden
Heiweg 1

Kattenboschstraat 1b (????)
Heiweg 1 (1974)
1974H. Spierings

Heiweg 3

Oude Baan 47 (????)
Heiweg 3 (1974)
1974M. Kruisbergen

Heiweg 5

Oude Baan 49 (????)
Heiweg 5 (1974)
1974wed. van Loosbroek

Heiweg 9

Oude Baan 59 (????)
Heiweg 9 (1974)
1974A. v.d. Berg

Heiweg 13

Oude Baan 57 (????)
Heiweg 7 (1974)
1974J. van den Berg
Heiweg 13 (1979)
1979J. van den Berg

Heiweg 17

Oude Baan 61 (????)
Heiweg 11 (1974)
1974wed. v.d. Berg-van C?
Heiweg 17 (1979)
1979A. van den Berg

Heiweg 21

Oude Baan 63 (????)
Heiweg 13 (1974)
1974wed. van Rosmalen-Spierings
Heiweg, 21 (1979)
1979M.L.A. van Rosmalen

Heiweg 25

Oude Baan 65 (????)
Heiweg 15 (1974)
1974A.A. Vorstenbosch
Heiweg 25 (1979)
1979mej. A.A. Vorstenbosch