Heihoeven

Rosmalen, Sparrenburg

Dossier
1974

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 20 juni 1974

Voor het plan 'Sparrenburg' de namen T.M. Kortenhorstlaan en Heihoeven vast te stellen e.e.a. overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)