Halleystraat

Rosmalen, De Overlaet West

Dossier
1986

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 20 februari 1986

 • in te trekken zijn besluit van 12 januari 1984, voorzover dat betrekking heeft op de vaststelling van straatnamen voor fase II van het bestemmingsplan 'De Overlaet';
 • voor de fase II en VI (ged.) van het bestemmingsplan 'De Overlaet' de volgende straatnamen vast te stellen -een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen- met dien verstande, dat burgemeester en wethouders te gelegener tijd de met 'reserve' aangeduide namen zullen toekennen aan de straten in de toekomstige uitbreidingen van de betreffende fases:
  Fase II:
  Augustijnenborch; Benedictijnenborch; Capucijnenborch; Franciscanenborch; Karmelietenborch; Kartuizersborch; Kruisherenborch; Norbertijnenborch, Terpeborch; Jezu´etenborch (reserve); Trappistenborch (reserve)
  Fase VI: (oostelijk gedeelte)
  Jachtstraat; Valkeniersingel; Wildstraat; Jagersingel (reserve); Dijverspad (reserve)
  Fase VI: (westelijk gedeelte)
  Halleystraat; Jupitersingel; Venusstraat; Neptunusstraat (reserve); Saturnussingel (reserve); Uranusstraat (reserve)
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)