Groote Vlietlaan

Rosmalen, De Groote Vliet

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2005
Groote Vlietlaan
Besluitenlijst 5 april 2005
Raadsbesluiten
2005

Straatnaamgeving Bedrijventerrein De Groote Vliet

Het college besluit de ontsluitingsweg, die van west naar oost over het Bedrijventerrein De Groote Vliet loopt, de naam Groote Vlietlaan te geven. Bij de naamgeving wordt, voor de herkenbaarheid, aangesloten bij de naam van het bedrijventerrein.
B&W Besluitenlijst 5 april 2005