Geenbergenstraat

Rosmalen, Hondsberg

Dossier
1969

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 17 april 1969

De drie straten in het bestemmingsplan 'Kom Rosmalen' nabij de Kattenbosch en de St. Catharinastraat de navolgende namen te geven:
Geenbergenstraat, Koepelstraat en Pastoor Janssensstraat een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)