Fuchsiastraat

Rosmalen, 't Ven

Dossier
1968

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 18 januari 1968

De straat in het uitbreidingsplan 't Ven tussen de Pinksterbloemstraat en De Bergen als zodanig vormende een verbinding tussen de Nieuwstraat en de Striensestraat en op bijgaande tekening no. III in blauwe kleur aangegeven de naam Fuchsiastraat te geven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)