Faunastraat

Rosmalen, De Overlaet West

Dossier
1989

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 7 september 1989

Drie straten in de 'jachtwijk' van de Overlaet de namen Faunastraat, Houtwalstraat en Kooikerstraat te geven, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)