Dirck van Deelenstraat

Rosmalen, Hintham Zuid

Dossier
1965

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 29 september 1965

Aan een zestal straten in de wijk Hintham-Zuid de volgende straatnamen te geven:
Cornelis Bosstraat, Dirck van Deelenstraat, Godfried Schalkenstraat, Jan Krusemanstraat, Remigius Haanenstraat en Lucas Gasselstraat.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
1967

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 26 oktober 1967

De straten in de zuid-oosthoek van genoemd bestemmingsplan, gelegen tussen de Herman Moerkerklaan, de Willem van Geldorpstraat, de Karel Ensinckstraat en de Hendrik Wiegersmalaan als volgt te benamen:
Dirck van Deelenstraat, Jan Bogaertsstraat en Remigius Haanenstraat
een en ander zoals op bijgaande gewaarmerkte tekening nr. II is aangegeven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)