De Kleine Elst

Rosmalen, Hintham Noord

Dossier
1995

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 14 december 1995

Aan de nieuwe straten in Hintham-Noord de volgende namen te geven, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening:
De Bongerd, De Grote Elst, De Kleine Elst, Meester Broerensingel, Meester Vriensstraat, Pastoor de Leijerstraat en Pastoor Hoekx-singel.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)