De Hoef

Rosmalen, Molenhoek

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2007
De Hoef
B&W Besluitenlijst 18 december 2007
Raadsbesluiten
2007

Straatnaam De Hoef

Het college stelt de naam vast van de noordelijke ontsluitingsweg in het gebied De Hoef, te weten: De Hoef. Deze weg loopt parallel aan de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Oss.
B&W Besluitenlijst 18 december 2007