Creijenhoek

Rosmalen, De Overlaet West

Dossier
1989

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 16 februari 1989

De op de bij besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening aangegeven straat in fase IV van het plan De Overlaet de naam 'Creijenhoek' te geven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)