Canadasingel

Rosmalen, De Overlaet Oost

Dossier
1995

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 9 februari 1995

De straten van de fases 10 en 11 van De Overlaet-II de volgende namen te geven:
Fase 10: Meester Ceelensingel, Meester Penningsstraat, Meester van Ierselstraat en Zuster Gertrudosingel.
Fase 11: Canadasingel, Engelandstraat, Polenstraat en Walessingel.
De Bleken
een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)