Birgittinessenborch

Rosmalen, De Overlaet West

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2003
Birgittinessenborch
B&W Besluitenlijst 3 juni 2003
Raadsbesluiten
2003

Straatnaamgeving parallelweg

Het college stelt de raad voor de parallelweg langs de Nieuwendijk, ter hoogte van de Terpeborch en de Benedictijnenborch, de naam Birgittinessenborch te geven.
B&W Besluitenlijst 3 juni 2003