Baptistenpad

Rosmalen, De Overlaet Oost

Dossier
2016

Straatnaamgeving

B&W voorstel 13 januari 2016

De bestaande naam van het fietspad Nieuwendijk vanaf de Schoolstraat tot aan het Annenburgweg te laten lopen. Het verlengde van bovengenoemd fietspad, tussen de Annenburgweg en het Hovenpad, de naam Baptistenpad te geven.
Samenvatting
Het drukke fietsverkeer tussen de Groote Wielen en de kern van Rosmalen maakt het noodzakelijk de fietsverbindingen een naam te geven. In dit geval betreft het de verbinding tussen het Hovenpad (onderdeel van de van west naar oost lopende fietsverbinding door de Groote Wielen) en het centrum van Rosmalen. Voorgesteld wordt om de bestaande naam van het fietspad Nieuwendijk vanaf de Schoolstraat tot aan de Annenburgweg te laten lopen. Verder wordt voorgesteld om het verlengde daarvan, tussen de Annenburgweg en het Hovenpad, de naam Baptistenpad te geven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)