Raamstraatje

Binnenstad

Eerste gedeelte wordt tot het middeleeuwse stratenpatroon gerekend. Vroeger heeft dit steegje lange tijd als verbinding gediend tussen de Oude Dieze en de Zuidwal (via bruggetje over de Verwerstroom). Stond bekend als 'Ramerstraatje', 'Raamstraatje' en 'In de Ramen', men spande er namelijk lakens op ramen om ze op te rekken. Nog vroeger was de naam van dit nijvere straatje 'Het Spijkerboorgangske', naar het huis 'Het Spijkerboor' op de hoek.
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1???
Het Spijkerboorstraatje
*
1830
Het Ramer Straatje
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1881
Ramerstraatje
RB 04-0-1881 no 12, blz 57.
1890
Ramerstraatje
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1946
Ramerstraatje
RB 06-11-1946, blz 269. Bijlage 1946 no 59.
19??
Vervallen
Bossche straatnamen

Geen naambordje

door Ed Hupkens

29
Stadsblad woensdag 29 december 2010 | 29
Mosmans

Namen der Straten enz.

82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 82
Roelands

Oude Dieze

38
Straat in Straat uit (1984) 38
Artikelen
2003

Marcel van der Heijden

Van St(r)aatswege : De Oude Dieze, met het Raamstraatje
Bossche Bladen 2 (2003) 89-90
Postcodes
  Geen
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 244

n: vermelding in een voetnoot