afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

Postelstraat

Binnenstad Centrum

Genoemd naar de abdij van Postel. Dit norbertijnenklooster in het huidige België stichtte hier in 1258 een refugiehuis.
Bossche Pracht 4 (2003) 98
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1502
Postelstraet
Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645
Postel Straet
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1822
Postelstraat
Volkstelling 1822
1823
Apostelstraat
Bossche Pracht 4 (blz 98)
1866
Postel straat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Postelstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
De Postel Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Postelstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Postelstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Postelstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen I

Postelstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 30 juli 2008
Bossche straatnamen II

Onderwijsstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 6 augustus 2008
Bossche straatnamen III

Bossche munten

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 13 augustus 2008
Bossche straatnamen IV

Geheime kerken

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 20 augustus 2008
Leget

"Genezing" in de zeventiende eeuw

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

108
Bronnen
Oud-Notarieel Archief N 2746 folio 236, Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 5 (1990) 108
Mosmans

Namen der Straten enz.

82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 82
Roelands

Postelstraat

84
86
Straat in straat uit (1984) 84-86
Sasse van Ysselt

De Postelstraat

202
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 202
Artikelen
?

Th.Ign. Welvaarts

Het huis van Postel "De Postelstraat" te 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. z.j.)
 
1968

Kees Spierings

Zo was het toen ... (33) : Postelstraat
Brabants Dagblad dinsdag 1 oktober 1968
 
1975

Redactie

Reconstructie Postelstraat e.o. gebeurt in 6 fasen
Bossche Omroep woensdag 2 april 1975
 
1975

Redactie

Kleuterschool Postelstraat naar Kruisbroedershof
Brabants Dagblad zaterdag 26 april 1975 (foto)
 
1977

Redactie

Na sloop van achterdeel Mariënburg. 'Oud Keizershof'-plan: herbouw in Postelstraat
Brabants Dagblad zaterdag 3 september 1977 (maquette)
 
1977

Redactie

Riante woningen in binnenstad. Bouwplan 'Oud Keizershof' op terrein in Postelstraat
Krantenknipsel 7 september 1977 (maquette)
 
1981

Redactie

Opgravingen aan de Postelstraat
Van Stadhuis tot huis (mei 1981)
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1988

K. Vlierman

Scheepshout als overbeschoeiing uit een 13e eeuwse sloot aan de Postelstraat in 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 97-101
 
1988

Philippa R. Tomlinson

Het botanisch onderzoek van plantenresten uit een 13e eeuwse greppel rond de Uithof van de priorij van Postel te 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 108-112
 
1988

L.M. van den Brink

Zaden en pollen uit een 16e eeuwse beerput uit de Postelstraat
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 113-124
 
2007

Marcel van der Heijden

De Straat : Snellestraat, Postelstraat, Capucijnenpoort
Bossche Bladen 2 (2007) 56-57
2018

Wim Hagemans

In de Postelstraat is de geschiedenis tastbaar
Bossche Kringen 6 (2018) 49-53
 
Geschiedenis
1611 De Capucijnen komen naar 's-Hertogenbosch en vestigen zich voorlopig in een huis van de Bossche schepen Van Enghelant. Later betrekken zij in de Postelstraat een pand; de naam van het steegje "De Capucijnenpoort' herinnert on daar nog aan.
Kroniek van 's-Hertogenbosch (1981) 54
 
Panden
Vughterstraat
Postelstraat H 337

Postelstraat H 337 (????)
1865J.F. Douay (firma Donay fils aîné) koopman in manufacturen

Postelstraat H 325

Postelstraat H 325 (????)
1865B.J. Lips (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers)

Postelstraat 2

Postelstraat H ongen. (????)
Postelstraat 2 (1909)
1910J. Siemens
1928Kantoor mr. S.A. Swane
1943N.V. F. v.d. Eerenbeemt's Kon. Grossierderij - G.A. Robbers (tooneelspeler) - C.J.J. Verhoeven (handelaar chemic. en drogerijen)

Postelstraat 4-6
M 520

Postelstraat 4

Postelstraat H 210 (????)
1865L. Demouge (commies der plaatselijke belastingen, tevens deurwaarder)
Postelstraat H 265 (1880)
1881G.A. van Elderen (mr. timmmerman)
1908H.J.C. van Elderen (grossier in chocol. en suikerw.)
Postelstraat 4 (1909)
1910H.J.C. van Elderen (grossier in chocol. en suikerw.)
1943M. van Oorschot en Zn. (schilder)
1991Yves Outes (pizzaria La Regina)
Postelstraat H 264

Postelstraat H 209 (????)
1865A. Dijks (water en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren en adsistent nachtwaker)
1869A. Dijks (mr. rijtuigschilder)
Postelstraat H 264 (1880)
1908H.J.C. van Elderen (grossier in chocol. en suikerw.)
Vervallen (1909)
Postelstraat 6

Postelstraat H 265a (????)
Postelstraat 6 (1909)
1910H.J.C. van Elderen (grossier in chocol. en suikerw.)
1923Henricus J.C. van Elderen (winkelier van suikerwerken)
1928H.J.C. van Elderen
1943M. van Oorschot en Zn. (schilder) - J. van Oorschot (kantoorjuffrouw) - M.A.M. van Oorschot (huisschilder)
1991Yves Outes (pizzaria La Regina)

Postelstraat 8

Postelstraat H 208 (????)
1865H. Beaudoux (mr. smid)
1875H. Beaudoux (mr. smid) - A.M. Ebeling (mr. horlogiemaker)
Postelstraat H 263 (1880)
1881H. Beaudoux (mr. smid) - P.M. Wartenberg (barbier)
1908P.M. Bettonviel (koperslager)
Postelstraat 8 (1909)
1910P.M. Bettonviel (koperslager)
1923Petrus M. Bettonviel (koperslager)
1928L.H. Bettonviel - M.P. Bettonviel - P.M. Bettonviel
1943P.M. Bettonviel (koperslager)

Postelstraat 10
M 522

Postelstraat H 207 (????)
1865G.A. van Elderen (winkelier en tapper)
1875A. van Aar (tapper) - P.M. Wartenberg (barbier)
Postelstraat H 262 (1880)
1880A. van Aar (tapper)
1881A. van Aar (tapper) - W.E. Roussel (bode eener begraf. fonds en barb.)
1908J.W. van den Heuvel (sigarensorteerder) - wed. J.P. Quekel-van Geffen (tapster)
Postelstraat 10 (1909)
1910J.W. van den Heuvel (sigarensorteerder) - wed. J.P. Quekel-van Geffen (tapster)
1923Guillielmus J. Devroede (steenbakker)
1928J. Bosmans
1943wed. E.M. Bosman-Dietz (caféhoudster) - P.J. Bosmans (koopman) - wed. J. Bosmans (café's restaurants, hotels)
1991Don Teffer (café Oud Keijzershof)

Postelstraat 12-14

Postelstraat 12
M 523

Postelstraat H 261 (1880)
1881F. Dicker (mr. huisschilder en glazenwasser)
1905A.J. Ari (bode stadhuis)
1908L. Roeffen (1e klerk gem. secret.) - L.J.A. Roeffen
Postelstraat 12 (1909)
1910L. Roeffen (1e klerk gem. secret.) - L.J.A. Roeffen
1928J.W.D. van Oorschot - L.C.F. Vink
1943J. Moonen (arbeider)
Postelstraat 14
M 524

Postelstraat H 206 (????)
Postelstraat H 260 (1880)
1881J. Roeffen (mr. broodbakker)
1905L. Roeffen (broodbakker) - Th. Roeffen (1e klerk prov. griffie)
1908J. van Lamoen (bakker) - J. Popelier- van Dun (mr. bakker)
Postelstraat 14 (1909)
1910W. van Berkel (mr. broodbakker)
1923Antonius J. van Goethem (bakker)
1928A. Tamson - wed. W. Tamson
1943H.A.J. v.d. Ven (bakker)
2003Léonie Bettonvil (Blue) trendy + secondhand kleding

Postelstraat H 259c

Postelstraat H 259c (????)
1881J. Steenbergen Jr (mr. timmerman en jalousienfabr.)

Capucijnenpoort
Postelstraat 16
M 526

Postelstraat H 252 (1880)
1881F. Gerards (sigarenfabriekant)
1908J.J. Versterren (r.c. priester, rector)
Postelstraat 16 (1909)
1910J.J. Versterren (r.c. priester, rector)
1923Mattheus, F. Dekkers (rector Marienburg)
1928M.F. Dekkers

Postelstraat 18

Postelstraat H 251 (1880)
1908M.J.J. Martinot (overste St. Ign.gest. R.K. meisjesschool)
Postelstraat 18 (1909)
1910Klooster en scholen der Eerw. zusters v.h. gezelschap J.M.J. - M.J.J. Martinot (overste St. Ign.gest. R.K. meisjesschool)
1928Bijz. Meisjesschool
1936R.K. Bewaarschool - R.K. Handelsschool voor M. - R.K. L.O. school - R.K. Montessorischool - R.K. U.L.O. school - R.K. Vakschool
1943T.P. van de Bergh (onderwijzeres) - C.A.M. van Oorschot (onderwijzeres)
1948St. Ignatiusgesticht (klooster en scholen J.M.J.)
1965St. Ignatius klooster
1975R.K. Bijzondere meisjesschool

Postelstraat H 250
M 527

Postelstraat H 202 (????)
1865H.A.J. Giesbers (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - C.L. Strijbosch (firma Strijbosch en Co.) fabrijkant van gebreidde goederen en corsetten - J.H. Verschoor (1e luitenant-adjudant bij het 5e regement infanterie)
1875M.L. van Bergen (mr. koperslager en kopergieter) - G.A. Meijer (boekhouder) - J. Meijers (kapitein 3e regement vesting-artillerie) - C.L. Strijbosch (firma Strijbosch & Co.) fabriek van gebreide goederen en corsetten - H. Varlet (redacteur)
Postelstraat H 250 (1880)
1881G.G. Dirks (goud- en zilversmid) - T.H. Dirks (mr. timmerman)
1908Klooster en scholen der Ew. zusters v.h. gezelschap J.M.J.
Vervallen (1909)

Postelstraat 20

Postelstraat H 249 (1880)
1881L. Derks (mr. timmerman)
1908W.A. Pennings (metselaar en aannemer)
Postelstraat 20 (1909)
1910W.A. Pennings (metselaar en aannemer)
1923Leonardus P.Z. Gielisse (letterzetter)
1943W.J.A. van Griensven (loodgieter) - A. van Grinsven (loodgieter)

Postelstraat 22

Postelstraat H 249 (1880)
1910W.A. Pennings (metselaar en aannemer)
1928A.F. van Griensven

Postelstraat 24

Postelstraat H 201 (????)
1865H. van de Laarschot (mr. koperslager en kopergieter, brandmeester)
Postelstraat H 249a (1880)
1881E.E. Cohen (handelsreiziger)
1908wed. L. Derks-de Kleijn
Postelstraat 24 (1909)
1910wed. L. Derks-de Kleijn
1928G. Kouw
1943J.D. van de Bergh (adj.-commies rijksbel.)

Postelstraat 26-28

Postelstraat 26

Postelstraat H 248a (????)
Postelstraat 26 (1909)
1910A.L. Beaudoux (onderwijzer)
1923Catharina Ma. van Aar (costuumnaaister)
1928mej. M. van Aar - G.J.J. Vlasman
1943J.H. Groels
Postelstraat 28

Postelstraat H 27 (????)
Postelstraat H 200 (????)
1865Th. van Leent (kunstschilder en koopman in lompen, glas- en aardewerk)
1875Th. van Leent (kunstschilder en koopman in glas en aardewerk)
Postelstraat H 248 (1880)
1881Th. van Leent (kunstschilder en koopman in glas en aardewerk)
1908A.L. Beaudoux (onderwijzer) - J.A.Ph. Beaudoux (smid, mag. kachels, huis.arts. enz.)
Postelstraat 28 (1909)
1910J.A.Ph. Beaudoux (smid, mag. kachels, huish. art. enz.)
1923Theodorus W. Ebben (smid)
1928Th. van Ebben
1943F.J.M. Ebben (kantoorbediende) - Th. Ebben (smederij) - Th.W.M. Ebben (kantoorbediende) - wed. S. Ebben-de Leeuw
19??Jan de Raad (Antiques & Interior)

Lamstraatje
Postelstraat 30-32
M 530

Postelstraat 30

Postelstraat H 22 (????)
1822Petronella Valkenburg (koopvrouw)
Postelstraat H 198 (????)
1865H.N. Boerrigter (1e luitenent bij het 2e regement vestingartillerie) - G.M. van de Ven (assuradeur en expediteur)
1875D. Molenaar (gepens. kapit. O.I. leger)
Postelstraat H 246 (1880)
1908F.C. Dicker (huis- en decoratieschilder)
Postelstraat 30 (1909)
1910F.C. Dicker (huisschilder)
1928A. Niewold - J.W. Niewold - mej. M.A.M. Niewold
1943Th.W.C. de Groot (schoenmaker)
19??Jan de Raad (Antiques & Interior)
Postelstraat 32

Postelstraat H 246a (????)
1908J.H.A. van Ravenhorst (leeraar R.H.B.S. en gymn.)
Postelstraat 32 (1909)
1910H.P. van Hoof (broodbakker) - J.H.A. van Ravenhorst (leeraar R.H.B.S. en gymn.)
1923Johannes van den Berg (bouwkundige)
1928J. van den Berg - H.P. van Hoof - wed. R. Rozenstraten
1943F.W.H. Creemers (vertegenwoordiger) - N.W.H. Creemers (kantoorbed. in stofzuigerszaak) - J.G.A.A. van Dijk (winkelbediende) - M.P.E. van Zelst (adm. stalenmeubelfabriek)

Postelstraat 34
Gemeentelijk monumentM 531

Postelstraat H 21 (????)
1822Theodorus Hendrikus Pompe (factoor/commiss.)
Postelstraat H 197 (????)
1865wed. F.M.A. Esser (particuliere) - J.W. Kleijntjens (firma gebr. Kleijntjens) mr. tin en loodgieter
1875J.W. Kleijntjes (firma gebr. Kleijntjes) mr. tin en loodgieter - A.J.M. Lutkie (fabriekant)
Postelstraat H 245 (1880)
1881J.W. Kleijntjens (firma gebr. Kleijntjens, mr. tin en loodgieter)
1894H.P. van Hoof (mr. broodbakker)
1908H.P. van Hoof (broodbakker) - J. Roussel (sorteerder)
Postelstraat 34 (1909)
1923Marinus J. van den Brand (bakkersknecht)
1928A.H.M. Hoof - F.A. Verhoeven - mej. J.J.S.Ph. Verhoeven
1943fa. H.P. van Hoof en Zn. (bakker) - A.N.M. Hoof (broodbakker)

Postelstraat 36-36a
M 532

Postelstraat 36

Postelstraat H 20 (????)
1822Elisabeth Stapels (naaister)
Postelstraat H 196 (????)
1865weduwe Muré (onderwijzeres) - wed. D.A.A. de Rooij (courantdrukster)
1875J.H. Poel (redacteur) - wed. D.A.A. de Rooij (courantdrukster)
Postelstraat H 244 (1880)
1881J.H. Poell (boek- en courantdrukker) - wed. D.A.A. de Rooij (partikuliere)
1900J.H. Poell de Rooij (boekdrukker)
1908C. Steures (kantoorbediende) - H.A. Steures (boekdrukker) - P.J. Steures (adj. comm. prov. griffie)
Postelstraat 36 (1909)
1910C. Steures - H.A. Steures (fa. Gebr. Steures) boekdrukker - P.J. Steures (comm. prov. griffie)
1928H.A. Steures - P.J. Steures
1943Freseman Gratema (luit. der wielrijders) - A.C.A.M. Scheffers (bouwk. teekenaar) - J.A.C.M. Scheffers (boekhouder)
Postelstraat 36a

Postelstraat 36a (????)
1943N.W.G. van de Akker (musicus)

Postelstraat 38-40
Rijksmonument

Postelstraat 38

Postelstraat H 19 (????)
????Gerardus Josephus Deckers
Wijk H ? (????)
1832Johannes Gerardus Cooijmans (eigenaar)
Postelstraat H 243 (1880)
1881H.L. Verhagen (lintfabriekant)
1908H.F. Buenen-van Eggelen (electriciën, gasartikelen)
Postelstraat 38 (1909)
1910H.F. Buenen-van Eggelen (electriciën, gasartik. rijw. enz.)
1923Hubertus M. van den Boogaart (sigarenmaker)
1943J.H.H. Thissen (fabrikant in sigarenkisten) - M.H. Thissen (kantoorjuffrouw)
Postelstraat 40

Postelstraat H 195 (????)
1865A.F.A. Cooijmans (firma J.G Cooijmans en Zoon) sigarenfabrijkant, likeurstoker en koopman in gedistilleerden sigaren - J.E. Simon (commies, stempelaar bij het kantoor van waarborg voor goud- en zilverwerken)
1875A.F.A. Cooijmans (firma A.G Cooijmans en zoon) sigarenfabriekant en likeurstoker
Postelstraat H 243a (1880)
1881M.G.H. Paulus (mr. kleermaker)
1908A. van Aar (timmerman) - Gez. van Aar (tailleuses)
Postelstraat 40 (1909)
1910A. van Aar - Gez. van Aar (tailleuses)
1928Th.A. van Leent
1943J.H.H. van Appeven (sigarenmaker) - B.A.M. Oostenveld-van der Lee

Postelstraat 42
RijksmonumentM 534

De Munt (1581)
Postelstraat H 18 (????)
????Jan Hendrik Sasse (advocaat)
Postelstraat H 194 (????)
1865jhr. mr. E.J.C.M. de Kuijper (E.k. burgemeester dezer gemeente)
1875L.P. van der Beek (O. luitenant-kolonel, chef van den staf in de 2e militaire afdeeling)
Postelstraat H 242 (1880)
1881jonkh. mr. J.L.E.M. de Kuijper (substituut griffier bij het gerechtshof)
1908jhr. mr. J.L.E.M. de Kuijper (griffier gerechtshof)
Postelstraat 42 (1909)
1910jhr. mr. J.L.E.M. de Kuyper (griffier gerechtshof)
1928jhr. mr. G.E.F.J. de Kuijper
1943mr. G.E.F.J. jonkh. de Kuijper (Griffier bij het Gerechtshof)

Postelstraat 44
RijksmonumentM 535

Postelstraat H 17 (????)
Postelstraat H 193 (????)
1865G.J. van Rijckevorsel (grondeigenaar)
1875jonkvr. wed. Halfwassenaar van Onsenoort (partikul.)
Postelstraat H 241 (1880)
1881mr. P.C. 't Hooft (advocaat-procureur)
1908Th.R.C.A.M. van Gulick (koopman)
Postelstraat 44 (1909)
1910Th.R.C.A.M. van Gulick (koopman)
1923Bernardina E. Althof (winkeljuffrouw) - Friedrich J. Blömer (winkelbediende) - Maria A.J. Denissen (winkeljuffrouw) - Johannes L.J. Goossens (winkelbediende) - Aleida B.J. van Gurp (winkeljuffrouw)
1928J.H. Blömer - F.J.M.D. Cooijmans - mej. M. van Doorn - mej. J.A. Keur - J.J.M. Richter - mej. H.W.B. Sanders - mej. J.M.C. Sengers - mej. M.J.W. Sengers - mej. M.J. Theunissen - mej. W.G.P. Theunissen - Vroom en Dreesman

Postelstraat 46-48
RijksmonumentM 536

Postelstraat 46

Postelstraat H 240a (????)
1908J.B. Schute & Zn. (leder en schoenm.fourn. en gros)
Postelstraat 46 (1909)
1910J.B. Schute & Zn. (leder en schoenm.fourn. en gros)
1940Familie Schuete bron
1943J.B. Schute en Zn. (lederhandel, handel in schoenfornituren)
Postelstraat 48

Postelstraat ? (????)
????Pelgrim van Dreyel bron
1429Jan Bather bron
1430Heren van Boxtel bron
1555(Het Huys van Oirschot): Domicellus Rycaldus de Merode (heer van Oirschot) bron
1586Gijsbert in den Sester bron
1622Jonker Mr. Pieter van Broeckhoven (schepen) bron
1644Abraham Kip (koopman) bron
1681Philip van Beugen (koopman in wijnen) bron
1747Adriana van Kerrenbroeck bron
1790Joannes Spierincks bron
Postelstraat H 16 (????)
Postelstraat H 192 (????)
1865G.A.H. Deckers (heel- en verloskundige, wethouder dezer gemeente) - V.L.H. Deckers (wijnhandelaar en likeurstoker)
1865G.A.H. Deckers (heel- en verloskundige) - mej. L.A.H. Deckers (partikulier) - mej. M.L.H. Deckers (partikulier) - V.L.H. Deckers (wijnhandelaar en likeurstoker)
Postelstraat H 240 (1880)
1881A.F. Cooijmans (firma J.G. Cooijmans en Zoon, likeurstoker en wijnhandelaar)
1894A.F. Cooijmans
1908B.W. Schute (koopman in leder en schoenm.fourn.)
Postelstraat 48 (1909)
1910G.H. Remmers (koopman) - J.B. Schute (koopman)
1928wed. G.H. Schute
1943J.W. Schute (koopman)
1951Familie Scheffelaar Klots bron
1960Firma de Winter (magazijn stoffenhandel) bron
1970Familie Henderson-Dirksen bron
1991Familie Jennen- van Dooren bron

Postelstraat 50
Rijksmonument

Postelstraat H 15 (????)
1775Joannes Half-Wassenaer (heer van Nieuwkuik en Onsenoort)
????Bernard Jacob Half-Wassenaer (heer van Nieuwkuik en Onsenoort)
Postelstraat H 191 (????)
1865T.H. Pompe (particulier)
1875H.W.C. Kruijs (koopman in glas en verfwaren) - wed. W.C. Kruijs (partikulier)
Postelstraat H 239 (1880)
1881H.W.C. Kruijs (koopman in glas en verfwaren) - wed. W.C. Kruijs (particuliere)
1896Firma J.G. Cooijmans en zn.
1908Belastingkantoor - J.H. Briels (commies post en telegraaf) - R.A. Briels (rijksambtenaar)
Postelstraat 50 (1909)
1910Belastingkantoor - R.A. Briels
1923Gerard J. te Boekhorst (klerk Ned. Spoorw.)
1928F.A. Mennen
1948Bureaux Prov. Streekplandienst

Postelstraat 52
Rijksmonument

Postelstraat H 14 (????)
Postelstraat H 190 (????)
1865J.J.B. Crefcoeur (boekhouder) - M.J. Crefcoeur (reisbediende in wijnen)
1869E.U.J. Crefcoeur (in modes)
1875J.J.B. Crefcoeur (boekhouder) - M.J. Crefcoeur (partikulier) - T. Crefcoeur (opzichter van de waterst. der prov. N.B.)
Postelstraat H 238 (1880)
1881Jos. Crefcoeur (handelsreiziger)
1908J. Burgerhoff (pakhuisknecht) - Wijnpakhuis van Joh. van Rijckevorsel & Zonen
Postelstraat 52 (1909)
1928H.A.M.M. Kuijper - H.J.P. Kuijper - J. van Rijckevorsel en Zn.
1943L.J.W. Mulders (sigarenfabrikant) - P. Sonnevelt (agenturen en commissiehandel)

Uilenburgstraatje
Postelstraat 54-56
M 539

Postelstraat 54

Postelstraat H 5 (????)
1822Johannes de Laat (logementhouder)
Postelstraat H 232 (????)
1908H. Timmerman (beschuitbakker)
Postelstraat 54 (1909)
1910M. van Cromvoirt (brood- en beschuitbakker) - P.J. Slegers (handersreiziger)
1923Marinus van Cromvoirt (broodbakker)
1928M. van Cromvoirt
1943M. van Cromvoirt (broodbakker)
Postelstraat 56

Postelstraat H 232a (????)
1908L.C.J. Strijbosch (journalist)
Postelstraat 56 (1909)
1910L.C.J. Strijbosch (journalist)
1928mej. J.A.L. Kennis - wed. P.J. Kennis
1943W.J.M. de Leeuw

Postelstraat 58
M 540

Postelstraat H 4 (????)
1822Antonie Waagner (kamerbehanger)
Postelstraat H 182 (????)
1865P.G. v.d. Schuijt (mr. timmerman, metselaar en brandmeester)
Postelstraat H 231 (1880)
1881S. Coppens (veehandelaar)
1908A.W. Henskens (leerhandelaar) - C.A. Henskens (schilder) - H. Klopper (bakker)
Postelstraat 58 (1909)
1910A.W. Henskens (leerhandelaar, fournituren) - B. Schampers (meubelmaker)
1923wed. Cornelis M. van Dommelen (zonder)
1943A.F. van Liempt (sigarenmaker) - J.H. Vossen (schoenmaker)

Postelstraat 60-62
RijksmonumentM 541

Postelstraat 60

Postelstraat H 3 (????)
1822Jean Charles Clement de Bregel (instituteur)
Postelstraat H 230 (1880)
1908IJkkantoor
Postelstraat 60 (1909)
1910IJkkantoor
1928IJkkantoor
1943Handelsondern. J.A. van den Berge (touwhandel, handel in ijzerwaren, zadelmakerij)
Postelstraat 62

Postelstraat H 181 (????)
1865G.H. van der Schuijt (boekdrukker en agent eener stoombootdienst)
1875P.G. van der Schuijt (mr. timmerm. en metsel.)
Postelstraat H 230a (1880)
1908J. Krijbolder (koopman) - A. Meijlink (wijnhandel)
Postelstraat 62 (1909)
1910mej. v.d. Ent (comm. posterijen) - J. Krijbolder (koopman) - H. Wille (reiziger)
1923Maria A. Teulings (zonder)
1928wed. G.J. van de Griendt - mej. J.J.M. de Lang - mej. A.M.A. van Osch - W.F. Saur

Postelstraat 64
RijksmonumentM 542

Postelstraat H 2 (????)
Postelstraat H 180 (????)
1865mr. J.N.G. Sassen (secretaris dezer gemeente)
1875F.J.M. Tilman (partikulier)
Postelstraat H 229 (1880)
1881hz. mr. W.D. Bosch (president der arrond.-rechtbank, lid der prov. staten en van den gemeenteraad)
1908wed. A.M.L. Sassen-Averes
Postelstraat 64 (1909)
1910wed. A.M.L. Sassen-Averes
1928wed. A.Th Heumakers
1943A.M.A. Heumakers (arts) - wed. L.J.L.M. Heumakers-Asselbergs

Postelstraat 66-68
M 542-543

Postelstraat 66
Rijksmonument

Postelstraat H 228a (????)
1908Bureau Hoofdadministratie 2e Regiment Infanterie - A.M.H.C. Vosmaer (kapitein kwartiermeester)
Postelstraat 66 (1909)
1910Bureau hoofdadministratie 2e Regt. Infant. - A.M.H.C. Vosmaer (kapitein kwartiermeester)
1928L.J.J. Lobach
1943J.J.A.M. Cornelisse (leeraar M.O. lich. oef.)
Postelstraat 68 (overkluizing)
Rijksmonument

Postelstraat H 1 (????)
Postelstraat H 179 (????)
1865I. Nuijts (directeur van 's rijks belastingen in Noordbrabant)
1875F.L.H. van Rijckevorsel (partikulier)
Postelstraat H 228 (1880)
1881F.L.H. van Rijckevorsel (particulier)
1908J.A. Scheuer (agent in tabak aan bladen)
Postelstraat 68 (1909)
1910J.A. Scheuer (agent in tabak aan bladen)
1923echtg. Johannes B.E. Balink (coupeuse) - Johanna P.M.Th. Baudoin (schrijfster P.N.E.M.)
1928M.L. Balink-Nollen - wed. Th.W. Nollen
1943J.E.C.H. Kip (musicienne) - L.A.Th.H. Puls-Mentz
2004Gallery Pierre

Kruisstraat
 
Kruisstraat
Postelstraat 79-77

Postelstraat 79
Gemeentelijk monument

Postelstraat H 247 (????)
1865J.A. Klijn (winkelier in kruidenierswaren en tapper)
1875J.A. Kleijn (partikulier)
Postelstraat H 304 (1880)
1908A. van Baardwijk (winkelier in koloniale waren)
Postelstraat 79 (1909)
1910A. van Baardwijk (winkelier in koloniale waren)
1923Adrianus van Baardwijk (winkelier)
1928A. van Baardwijk
1943A.J. van Haaren
2005? ('t Compas) restaurant
Postelstraat 77
Gemeentelijk monument

Postelstraat H 304a (????)
1908A. Veenbaas (officier der inf.)
Postelstraat 77 (1909)
1910A. Veenbaas (officier der inf.)
1928J. van Kaathoven
1943J. van Kaathoven (architect)

Postelstraat 75-73
M 545

Postelstraat 75

Postelstraat H 303a (????)
1908wed. J. Hendriks
Postelstraat 75 (1909)
1910W. Verheijen (smid)
1943H.A. van Wilderen (handel in suikerwerken)
Postelstraat 73

Postelstraat H 303 (1880)
1881W. van Haaren (winkelier)
1908H. van Wilderen (reiziger) - A. van Wilderen-van Haaren (costuumnaaister)
Postelstraat 73 (1909)
1910H. van Wilderen (reiziger) - A. van Wilderen-van Haaren (costuumnaaister)
1928H.A. van Wilderen
1943H.A. van Wilderen (handel in suikerwerken)
Postelstraat 75-73

Postelstraat 75-73 (????)
1943H.A. van Wilderen (winkelier)

Postelstraat 71-69
M 546

Postelstraat 71

Postelstraat H 302 (????)
1908wed. Berends - P. Waltman (magazijnknecht)
Postelstraat 71 (1909)
Postelstraat 69

Postelstraat H 302a (????)
Postelstraat 69 (1909)
1910wed. Berends - P. Waltman (magazijnchef)
1923Laurentius P. Aquina (letterzetter)
1928L.P. Aquina
1943wed. A. Aquina-Daniëls

Postelstraat 67-65

Postelstraat 67

Postelstraat H 301 (????)
1908A.M. van Bergen (koetsier)
Postelstraat 67 (1909)
1910A.M. van Bergen (koetsier)
1923Jacobus H. van Bakel (sigarenmaker)
Postelstraat 65

Postelstraat H 301a (1880)
1881wed. F. Merx (partikuliere)
1908wed. A.J. van den Akker-Gloudemans (koopvrouw)
Postelstraat 65 (1909)
1910A. van Gool (schilder)
1943J.H. van Bakel (sigarenwinkelier)

Postelstraat 63

Postelstraat H 243 (????)
1865A. Hollanders (timmerman)
1875wed. F.J. de Bruijn (mr. schoenmaker)
Postelstraat H 300 (1880)
Postelstraat 63 (1909)

Postelstraat 61

Postelstraat H 133 (????)
1822Johannes Olislager (schrijnwerker)
1832Johannes Olieslagers (schrijnwerker)(eigenaar)
Postelstraat H 242 (????)
1865F.I. de Bruijn (mr. schoenmaker)
1875wed. J. van Bergen (winkelierst. in visch en kaas)
Postelstraat H 299 (1880)
1881wed. F.J. de Bruijn (mr. schoenmaker)
1908H. van Gulp (koetsier) - H. Heesbeen (schoenmaker) - P. Snijders (schoenmaker)
Postelstraat 61 (1909)
1910H. van Gulp (koetsier)
1923Wilhelmus Chr. Grefkens (tabaksorteerder)
1928F.J. Blokland - wed. H. Bronk - A.M. Janssen - J.W. van Rooij
1943P. Breuls (grondwerker) - A.J.M. Zeeuwe (sigarenmaker)

Postelstraat 59
RijksmonumentM 550

Postelstraat H 241 (????)
1865jhr. mr. H.J.J. van Rijckevorsel (regter in de arrondissements regtbank)
1875jonkheer mr. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat)
Postelstraat H 298 (1880)
1881jhr. mr. H.J.J. van Rijckevorsel van Kessel (advocaat)
1908W. v.d. Ven (onderw. 1e openb. school, leeraar Brugavondschool)
Postelstraat 59 (1909)
1910W.C.F.M. Bleijs (tandarts)
1923Willebrordus C.F.M. Bleijs (tandarts)
1928A. Spruit
1943A.J.P. Bleijs (muziekleerares) - M.P. Bleijs (kantoorbed.) - W.A.M. Bleijs (apoth.-assistente) - W.C.F.M. Bleijs (tandarts)

Postelstraat 57

Postelstraat H 297c (????)
1908W. v.d. Ven (onderwijzer)
Postelstraat 57 (1909)
1910Stoomtabakskerverij van F. van Liempt
1928F. van Liempt
1943J.W.D. van Oorschot (kantoorbediende)

Postelstraat 55

Postelstraat H 297b (????)
Postelstraat 55 (1909)
1928P. Ruijter
1943M.C. Florie

Postelstraat 53-51

Postelstraat 53

Postelstraat H 297 (????)
1908A.B. Looijman (leeraar R.H.B.S. en gymn., inrichting voor heilgymn. en massage)
Postelstraat 51

Postelstraat H 297a (????)
Postelstraat 51 (1909)
1910A.B. Kooijman (leeraar R.H.B.S. en gymn., inrichting voor heilgymn. en massage)
1923Antonius Bertrums (agent 'Telegraaf')
1928A. Bertrums
1943C.J.Th. (schoenmaker) - A.W. Dijkshoorn (bakkersknecht) - C.C. Kappé (kantoorbed.)

Begijnstraatje
Postelstraat 49
RijksmonumentM 551 of 552

Postelstraat H 239 (????)
1865A. van Rijckevorsel (firma J. van Rijckevorsel & Zn.) wijnhandelaar
1875Aug. van Rijckevorsel (firma Johan van Rijckevorsel en Zn.) wijnhandelaar - W. van Zon (apotheker in het zieken-gasthuis)
Postelstraat H 294 (1880)
1881Aug. van Rijckevorsel (firma Johan van Rijckevorsel en Zn., wijnhandelaar en lid van de provinciale staten)
1908J.C.P. Thirion
Postelstraat 49 (1909)
1910J.C.P. Thirion
1928W.C.F.M. Bleijs
1940Waterschapsgebouw
1998De Twee Snoeken

Postelstraat 47
Rijksmonument

Wijk ? (????)
1832Bernard Jacob van Rijckevorsel (koopman)
Postelstraat H 238 (????)
1865J.G.C. van Dijk (kapitein bij het 2e regement vesting artillerie)
1875C. Hatinga Raven (arrondissements betaalm.)
Postelstraat H 293 (1880)
1881C. Hattinga Raven (arrondissements-betaalm.)
1908P.H. Velsen (hypotheekbewaarder)
Postelstraat 47 (1909)
1910P.H. Velsen (hypotheekbewaarder)
1928A.L. Scheefhals
1943A. van Dijk & Zn. (drukkerij) - A.A.G. van Dijk (kant. bediende) - A.A.R. van Dijk (boekdrukker) - L.R.M. Dijk (klerk O.M.)

Postelstraat 45
RijksmonumentM 554

Postelstraat H 237 (????)
1875mr. P.C. Ledeboer (griffier bij het kantonrecht)
Postelstraat H 292 (1880)
1881H. Vermeulen (wijnhandelaar) - mevr. wed. G.B.J.H. Vermeulen (partikuliere)
1908E. de Winter (manufacturier) - wed. J. de Winter (in manufacturen)
Postelstraat 45 (1909)
1910E. de Winter (manufacturier) - wed. J. de Winter (grossier in manufacturen)
1928fa. wed. S. de Winter
1943fa. wed. I. de Winter (handel in manufacturen)

Stoofstraat
Postelstraat 43-41
M 580

Postelstraat 43

Postelstraat H 226 (????)
1865J.W. Broekmans (mr. timmerman en brandm.)
1875P.F. van Hest (mr. smid) - J. van der Pas (mr. blikslager)
Postelstraat H 279 (1880)
1908H.N.W. Hendricks (deurwaarder arr. rechtb.) - wed. B. Hendricks-Randhare
Postelstraat 43 (1909)
1910H.N.W. Hendricks (deurwaarder arr. rechtb.)
1923Felix B. Gunther (tandtechniker)
1928F.W.M. Klijntjes - J.C.F. Thomas
1943A. Indri (granietvloerlegger) - A. Indri (terrazzowerken) - A.A. Indri (kantoorbed.)
Postelstraat 41

Postelstraat H 279a (????)
1908wed. H. Berger-Keijzer
Postelstraat 41 (1909)
1910J.M. Hendrikse (onderwijzeres) - P.J. Hendrikse (boekhouder)
1923Brodesser Johann H. (ingenieur) - Jan van Gorkum (kellner)
1928E. Nijs
1943H.B.M. de Leeuw (vertegenwoordiger) - R.H.J.M. de Leeuw (fabr. goud- en zilverwerken en koopman)

Postelstraat 39-37
M 555

Postelstraat 39

Postelstraat H 278a (????)
1908A.M.L. Rek (mr. kleermaker) - A. v.d. Wal-Krijbolder (wagenmaker)
Postelstraat 39 (1909)
1910A.L. Rek (mr. kleermaker) - M. Vugts (agent levenverz.)
1928A.M.L. Rek - M.Q. Vugts
1943G.C. van Bergen (aanspr. en lijkbezorger) - J.M.M. van Santvoort (ambt. Godshuizen)
Postelstraat 37

Postelstraat H 225 (????)
1865wed. W. Everts (corsettenmaakster en winkelierster) - J. van Mierlo (kweekeling van rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875wed. W. Everts (in linnen en katoenen manufact.) - A. de Jong (buitengew. opzicht. van de waterst.) - A.J. Strang (mr. timmerman)
Postelstraat H 278 (1880)
1881firma wed. W. Evers (in linnen en katoenen manufact.)
1908wed. P.J.M. Gielisse-de Leeuw (kruidenierster)
Postelstraat 37 (1909)
1910wed. P.J.M. Gielisse-de Leeuw (kruidenierster)
1928N.J.M. van Geene
1943J.H. de Hoogh (kleermaker)
1991Trudie (café De Bronx)

Postelstraat 35
M 556

Postelstraat H 224 (????)
1865H.C. Ebeling (mr. horlogemaker)
1875H.C. Ebeling (horlogiemaker)
Postelstraat H 277 (1880)
1908Gez. Boes (costumières) - J. Spruijtenburg (particuliere) - M. Steenbergen (corsettenfabrikante)
Postelstraat 35 (1909)
1910Gez. Boes (costumières) - J. Spruijtenburg (particuliere) - M. Steenbergen (corsettenfabrikante)
1928A.A.M. Steenbergen - mej. J.H.M. Steenbergen - mej. M.A.J. Steenbergen
1943J. Janssen (kellner)

Postelstraat 33
M 557

Wijk H ? (????)
1832Huibert Kerkhof (eigenaar)
Postelstraat H 223 (????)
1865B. Bakker (opzigter van 's rijks gebouwen) - wed. A.H. Derkinderen (partikuliere) - L. van Vlokhoven (uitgever van spijzen en opentafelhouder)
1875J. Niemann (partikulier) - F. Verbruggen (in modes)
Postelstraat H 276 (1880)
1881wed. H.J. Hupsch (partikuliere)
1908N. Alleman (handelsreiziger) - A.G.J. Cornelissen (coiffeur en humorist) - M.P. Scheffers (smid) - M.J.M. Steenbergen (klerk griffie gerechtshof)
Postelstraat 33 (1909)
1910A.G.J. Cornelissen (coiffeur en humorist) - M.P. Scheffers (smid) - M.J.M. Steenbergen (klerk griffie gerechtshof)
1928A. Aschert - A.W.M. Biermans - mej. W.S.M. den Dekker - A.J. Wilmont
1943M.C. Cornelisse (bandwever) - H.J. Dekkers (magazijnbediende) - P.D. van der Heijden (schilder)
1962Ton Liebregts (Brabants Jachthuis)

Postelstraat 31-29
RijksmonumentM 558

Postelstraat 31

Postelstraat H 275 (1880)
1881P.J. Boeren (mr. schoenmaker) - N.J. Buwalda (telegrafist)
1908H.W. Laanen (sigarenmaker) - J.W. Verkuijlen-Hurkens (mr. bakker)
Postelstraat 31 (1909)
1910J.W. Verkuijlen-Hurkens (mr. bakker)
1928A.J.H.J.C. van Hove
1943J.W. Bechtold (typograaf)
2005? (Kaarsrecht)
Postelstraat 29

Postelstraat H 275a (1880)
1908Gez. Creté (naaisters)
Postelstraat 29 (1909)
1910C. Creté (naaister) - H.W. Laanen (sigarenmaker)
1928J.H. Verhagen - wed. W. Verkoeijen
1943wed. M.J. Kuipers-Kreté

Postelstraat 27-25
M 560

Postelstraat 27

Postelstraat H 221 (????)
1865D. Poierrie (mr. kleedermaker) - T.M. Poierrie (schatter in de bank van leening)
1875D. Poierre (mr. kleermaker)
Postelstraat H 274 (1880)
1881gez. Poierre (wollenaaister)
1908H. Smits (voerman, winkelier)
Postelstraat 27 (1909)
1910F. van Liempt (tabakshandelaar)
1928H. Oomen
1943L.J. van Zoest (los werkman)
Postelstraat 25

Postelstraat H 274a (????)
1908M.L. Aangenendt (mr. meubelmaker) - G. Neefs (steenhouwer) - H.J. Tielen (letterzetter)
Postelstraat 25 (1909)
1910M. Aangenendt (meubelm.) - P.H.G. Seenders (agent van politie) - H.J. Tielen (letterzetter)
1928P.H. Rulkens
1943wed. V.M.A. Braun-Verouden - A.L. Hoppenbrouwer (machinaal houtbewerker)

Postelstraat 23
M 561

Postelstraat H ongen. (????)
Postelstraat 23 (1909)
1943(Schute, A.M.J. (boekhoudster)): J.B.J. Schute (koopman) - L.J.J.M. Schute (ambt. Raad van Arbeid) - M.J. Schute (kantoorbediende)

Postelstraat 21

Postelstraat H 220 (????)
1865F.H. van den Heuvel (winkelier, broodslijter en tapper)
Postelstraat H 273 (1880)
1881F.H. van den Heuvel (winkelier en tapper)
1908J. Smit (schilder, bierhuis)
Postelstraat 21 (1909)
1919fa. Johan Smulders (ijzerhandel, touwslager)

Postelstraat 19
M 562

Postelstraat H 272 (????)
1908J.W. Lukkenaer - W. Niessich (schoenmagazijn)
Postelstraat 19 (1909)
1910J.W. Lukkenaer - W. Niessingh (schoenenmagazijn)
1928J.W. Lukkenaar - C. Vervoort
1943A. Schetselaar (bankwerker) - C. Vervoort

Postelstraat 17-15

Postelstraat 17

Postelstraat H 271a (????)
1908G. Berber (particuliere) - J.B. Schummer (handelsreiziger)
Postelstraat 17 (1909)
1910G. Berber (particuliere) - J.B. Schummer (handelsreiziger)
1928A.A. Hoeflake
1943J.J.F.J. Poort (winkel muziekinstr.) - Reijkersz. C.M. (kamerverhuurster)
Postelstraat 15

Postelstraat H 271 (1880)
Postelstraat 15 (1909)
1910W. Schmit en Co. (glasschilders)
1923Bernardus H. Bolle (stoffeerder)
1928B.H. Bolle
1943L.A.F.M. van Wely (houtbewerker)

Postelstraat 13
M 564

Postelstraat H 270 (1880)
1881G.J. Muraij (partikulier)
1908J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
Postelstraat 13 (1909)
1943fa. J. van Gulick-Luyckx (huishoudelijke artikelen)

Postelstraat 11-5

Postelstraat 11

Postelstraat H 269 (????)
1908J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
Postelstraat 11 (1909)
1910Firma J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
1943fa. J. van Gulick-Luyckx (huishoudelijke artikelen)
Postelstraat 9

Postelstraat H 206 (????)
1865G. Faber (bewaarder in het huis van burgerlijke en militaire verzekering) - A. Lambooij (barbier)
1869T. van Leent (firma J.H. Smeets)
1875F. Dicker (mr. verver) - J. Roeffen (mr. broodbakker)
Postelstraat H 268 (1880)
1881J.W. Broekmans (mr. timmerman)
1908J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
Postelstraat 9 (1909)
1910Firma J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
1928J. van Gulick-Luijckx
1943fa. J. van Gulick-Luyckx (huishoudelijke artikelen)
Postelstraat H 268a

1880, "Snelstraat H 268a"
1881, "", "Gleijsteen, J. (schrijver in de gevangenis)", "Poppelier, P. (spiegelmaker)"
Postelstraat 7

Postelstraat H 214a (????)
Postelstraat H 267 (1880)
1881L. Kusters (boekbinder)
1908J.F.H. van Meerwijk (commissionnair in effecten)
Postelstraat 7 (1909)
1910J.F.H. van Meerwijk (kassier en commissionnair in effecten) - G. Viegers (tabakskerver)
Postelstraat 5

Postelstraat H 214 (????)
Postelstraat H 267a (1880)
1908P.J.G. Gielisse (boekbinderij)
Postelstraat 5 (1909)
1910P.J.G. Gielisse (boekbinderij) - C.A. Schaghen (loopknecht)
1923wed. Arnoldus van Eijck (zonder)
1928K.F. Ruttinger - M.A. Ruttinger
1943wed. E. Ruttinger-Meeuwssen

Postelstraat H 266

Postelstraat H 266 (1880)
1881G. Merij (partikulier)
1908Fr. Bergmann (koopman)
Vervallen (1909)

Postelstraat 3a
Rijksmonument

Postelstraat 3a (????)
1985Museum 'De Brabantse Poffer'

Postelstraat 3-1

Postelstraat 3

Postelstraat H 27b (????)
Postelstraat 3 (1909)
1910Fr. Bergmann (koopman)
1928J. Wolff
1943H. van Beek (grondwerker) - A. Coppens (meesterknecht) - W. van Ettinger (tandtechniker) - P.H. Geelen (terrazzowerker)
Postelstraat 1

Postelstraat H 27a (????)
1908mr. M. v.d. Heijden (advocaat en procureur)
Postelstraat 1 (1909)
1910mr. M. v.d. Heijden (advocaat en procureur)
1928A.W.M. van der Donck

Vughterstraat
 
Postcodes
 5211 DW  1..43
 5211 DX 45..79
 5211 EA  2..40
 5211 EB 42..68
Stadsrekeningen
1584

Kapittel 16

Gevecht in de Vuchterstraat, bij de Postel en St. Joris straten, tot welken de vijand was doorgebroken; hij wordt door de burgerij met veel verlies aan krijgsvolk en paarden teruggeslagen en uit de Stad gejaagd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1050
 
Straatindeling
 1906 : 520..564 (Mosmans)
 1909 : rechts 1..79, links 2..68
 1995 : rechts 1..79, links 2..68 (Huisnummerkaart H16-H17)
Volkstelling 1822
No 37 Wijk H
Postelstraat
1 12 Mollerus, Johan Florens geen 71 Luthers Den Bosch
Apostelstraat
Apostelstraat
3 6 Clement de Bregel, Jean Charles Instituteur 77 Rooms Bensenion
4 5 Waagner, Antonie Kamerbehanger 35 Rooms Arnhem
5 9 Laat, Johannes de Logementhouder 31 Rooms Den Bosch
Uilenburg
Apostelstraat
6 3 Dickers, Gerardus Josephus Wijnkoper 68 Rooms Den Bosch
7 7 Rijckevorsel, Gerardus Johannes van Koopman 34 Rooms Den Bosch
8 14 Sassen, Jan Hendrik Advocaat 37 Rooms Den Bosch
9 10 Dickers, Gerardus Antonius Griffier bij de regtbank van Koop!! 37 Rooms Den Bosch
20 2 Stapels, Elisabeth Naaister 49 Rooms Den Bosch
21 9 Pompe, Theodorus Hendrikus Factoor/commiss. 34 Rooms Den Bosch
22 4 Valkenburg, Petronella Koopvrouw 34 Rooms Den Bosch
29 9 Staelenburg, Bernardus Logementhouder 52 Rooms Cleve
30 6 Duykers, Leonardus Knecht 64 Rooms Houtum
31 1 Hendrikse, Michel Voerman 54 Rooms Heyen
44 4 Saries, Johannes Schoenmaker 55 Rooms Zon
45 6 Conradi, Josephus Timmerman 42 Rooms Den Bosch
46 9 Wartenbergh, Frederik Franciscus Barbier 34 Rooms Den Bosch
47 7 Beugen, Hendricus van Garentwijnder 37 Rooms Den Bosch
48 4 Schumaker, Johannes Wilhelmus Timmerman 42 Rooms Den Bosch
49 3 Kennis, Joan Laurentius Kuijpersknecht 30 Rooms Den Bosch
50 9 Berg, Marinus van den Schoenmaker 42 Rooms Den Bosch
53 6 Stevenaar, Jacobus Garentwinder 58 Rooms Den Bosch
68 7 Sizoo, Gerardus Johannes Kledermaker 39 Rooms Den Bosch
72 3 Beer, Carel de Winkelier en zilversmidsgezel 53 Gereformeerd Den Bosch
73 2 Aarts, Hendrika Klijnkinderschoolhoudster 69 Rooms Lage Mierde
74 10 Hoenselaar, Johanna (wed. van Jac. Plaaten) Werkster 50 Rooms Oostrum
75 9 Beaudoux, Theodorus Hendrikus Smitsknecht 37 Rooms Den Bosch
76 15 Beaudoux, Adrianus Smitsknecht 31 Rooms Den Bosch
77 6 Sas, Johannes Josephus van Timmerman 56 Rooms Den Bosch
78 6 Roosmalen, Joannes Hendrikus van Barbier 70 Rooms Den Bosch
79 11 Lammers, Jacobus Kledermaker 41 Rooms Den Bosch
83 4 Willemse, J.F. Koopman 39 Rooms Winnenthaal
Stoofstraat
No 38 Wijk H
Apostelstraat
103 4 Steinbuch, Johannes Dir. postkantoor 59 Gereformeerd Maastricht
104 5 Steinbuch, Willem Jacob le commies der posterijen 27 Gereformeerd Drunen
117 1 Lap, t Joannes Speelman 46 Rooms Den Bosch
118 2 Hofman, Coenraad Kledermakersknecht 34 Rooms -
119 4 Eys, Anna Margaretha (wed. J. van Roosmalen) - 56 Rooms Gerolstijn bij Trier
Klijn Bagijnhof
Apostelstraat
126..127 9 Gijselhart, Christiaan Schoenmaker 73 Rooms Den Bosch
128 4 Hansse, Johannes Kledermaker 59 Rooms Sassen
130..131 5 Molwitz, Johan Adriaan le commies op het postkantoor 38 Gereformeerd Rio Berbiese in West Indië
133 4 Olislager, Johannes Schrijnwerker 45 Rooms Den Bosch
134 Biggelaar, Gijsbertus van de Arbeider 42 Gereformeerd -
135 3 Rutten, Leonardus Pakhuisknecht 44 Rooms Den Bosch
138 2 Brorens, Johannes mr. Goudsmid 30 Rooms Den Bosch
139 8 Haagen, Antonie Koetsier 66 Rooms Brumen
Snelstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 27, 82, 84, 205-207

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 208, 217; II. 391, 396, 400

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 141

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 294

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 373, 375

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 12, 16, 22, 23, 75, 78, 79, 81, 83, 87, 88, 94, 99

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 32n

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 60, 73

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 323

Varia Historica Brabantica III (1969) 279

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 51, 130

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 54

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 269n

n: vermelding in een voetnoot