afb. A.F.A.M. Wetzer, 17 april 2004

Koksche Poort

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Koksche Poort
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Koksche Poort
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Koksche Poort
Huisnummeromnummering 1909
1910
Kokschepoort
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Koksche Poort
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Onbekende herkomst

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 13 mei 2009
Bouwhistorie

De Kokschepoort

153
Literatuur
vSvY I, 111.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 153
Panden
Koksche Poort C 414

Hoogen Steenweg C 414 (????)
1865H.L. le Clercq (ritmeester bij het 4 regiment dragonders) - C.H.H. Verniers van der Loeff (1e luitenant bij het 4e reg. dragonders) - H.P. van Vugt (agent der brandverzekering maatschappij 'La Belgique') - wed. J.B.S. van Vugt (koopvrouw in koloniale waren)
1875C.L.A. Schrassert Bert (ritmeester 2e regement hussaren) - J.G.M. van Vugt (koopman en ijzerhandelaar) - wed. J.B.S. van Vugt (partikuliere)
Kokschepoort C 414 (????)
Geen (1909)

Koksche Poort 2

Koksche Poort C 414a (????)
Koksche Poort 2 (1909)

Koksche Poort 4

Koksche Poort C 414b (????)
Koksche Poort 4 (1909)
1923Johannes van Hal (poetser Ned. Spoorwegen)
1928P.H. van Ham
1943J.M. Trum (arbeider)

Koksche Poort 6

Koksche Poort C 414c (????)
Koksche Poort 6 (1909)
1928A. van Lamoen
1943wed. M.A. Tiebosch-de Hommel

Koksche Poort 8

Koksche Poort C 414d (????)
Koksche Poort 8 (1909)
1928A. de Roon
1943C.H.H. Reijnders (koopman)

Koksche Poort 10

Koksche Poort C 414e (????)
Koksche Poort 10 (1909)
1928H.A. Keizer
1943G. v.d. Ven (timmerman)

Koksche Poort 12

Koksche Poort C 414f (????)
Koksche Poort 12 (1909)
1923Adrianus G.P. van Dommelen (sigarenmaker) - Pieter van Dommelen (arbeider)
1928A.G.P. Hulst
Kokschepoort 12 (1943)
1943wed. P.W. Alders-Kreté - C. Schatsbergen (los-werkman)

Koksche Poort 14

Koksche Poort C ongen. (????)
Koksche Poort 14 (1909)

 
Koksche Poort 9

Koksche Poort C ongen. (????)
Koksche Poort 9 (1909)
1928J.J.P. Veltman

Koksche Poort 7

Koksche Poort C ongen. (????)
Koksche Poort 17 (1909)
1928M. van Griensven

Koksche Poort 5

Koksche Poort C 389h (????)
Koksche Poort C 414h (1880)
1881erven de Haas (warmoezenier)
Koksche Poort 5 (1909)
1928G.F.A. van Gulik - J. van Stippent

Koksche Poort 3

Koksche Poort C ongen. (????)
Koksche Poort 3 (1909)

Koksche Poort 1

Koksche Poort C 414g (????)
Koksche Poort 1 (1909)
1928H.C. de Wolf

Postcodes
  5211 SZ  3..3
  5211 SZ  4..4
Straatindeling
  1909 : rechts 1..9, links 2..14