afb.

Bandsche Poort

Binnenstad Centrum

De voormalige "Banse Poort", een straatje dat liep van de Weversplaats naar de Zuidwal. Het huis op de achtergrond, met enkele bewoners ervoor, staat aan de Weversplaats. De afgebeelde situatie is van omstreeks 1940.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Bandsche Poort
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Bansche Poort
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Banschepoort
Huisnummeromnummering 1909
1910
Bandschepoort
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Bansche Poort
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1961
Bandsepoort
SA 8 mei 1958, bijgewerkt tot nov 1961
Panden
Bandsche Poort 2

Bansche Poort G 110a (????)
Banschepoort 2 (1909)
1910Th.A. van Daal (sigarenmaker)
1919Th.A. van Daal (sigarenmaker) - J. Meulensteen (arbeider)
1923Fredericus J. Blatter (sigarenmaker) - Theodorus A.J. van Daal (sigarenmaker)

Bandsche Poort 4

Bansche Poort G ongen. (????)
Banschepoort 4 (1909)

Bandsche Poort 6

Bansche Poort G ongen. (????)
Banschepoort 6 (1909)
1943P. van Dommelen (glazenwasscher)

Bandsche Poort 8

Bansche Poort G 100h (????)
Banschepoort 8 (1909)
1910W. Suiker (telger. beambte)
1919Fr. Baert (metselaar)
1923Franciscus P. Baert (metselaar) - Johan P. Baert (electricien) - Antonius B.G. Geene (boekdrukker)
1928J.F. Damen
1943J.G. Heesbeen (hoefsm.)

Bandsche Poort 10

Bansche Poort G 100i (????)
Banschepoort 10 (1909)
1910wed. H. Kuijpers-Vos
1919Louis Baert (steenhouwer)
1923Aloisius Joannes Baert (steenhouwer)
1928F.R. Roos
1943A.J. Brok (opperman)

Bandsche Poort G 100j

Bansche Poort G 100j (????)
Vervallen (1909)

 
Bandsche Poort 9

Bansche Poort G 100e (????)
1908J. v.d. Sterren (gep. brig. bewaarder) - J. Vermeulen (gep. gevangenbewaarder) - G. Verweij (koetsier)
Banschepoort 9 (1909)
1910G. Verweij (stalknecht)
1919wed. W.C. Hoogenhuizen

Bandsche Poort 7

Bansche Poort G 100f (????)
1908wed. H. Pennings
Banschepoort 7 (1909)
1910wed. H. Pennings
1919mej. Gerards (gevangenbewaarster)
1923Jan van Dommelen (loopknecht)
1928J. van Dommelen
1943A.G. van Osch (hulpkoster N.H. Kerk)

Bandsche Poort 5

Bansche Poort G 100g (????)
1908A. v. Herwijnen (goudsmid)
Banschepoort 5 (1909)
1910H. van Gaal
1919H. van Gaal
1923Elisabeth M. van Gaal (werkster) - Hendrikus van Gaal (zonder)
1928Th. van den Heuvel
1943Fr. Brisko (koopman in groenten en fruit)

Bandsche Poort G 100h

Bansche Poort G 100h (????)
1908J. van Gaal - W. Suiker (telegr. beambte)

Bandsche Poort G 100i

Bansche Poort G 100i (????)
1908wed. H. Kuijpers-Vos

Bandsche Poort 3

Bansche Poort G 111 (????)
Banschepoort 3 (1909)
1910wed. Ponsie - L. den Teuling (letterzetter)
1919A.A. de Rooij - L. den Teuling (letterzetter)
1928G.M. van der Pol
1943G.M. van der Pol (los werkman) - L. Verdonk (grondw.) - wed. M.F. Verdonk-van Gullik

Bandsche Poort 1

Bansche Poort G 112 (????)
Banschepoort 1 (1909)
1910Chr. A. van der Werf (sigarenmaker)
1919W. Suiker (telegrambesteller)
1928W.J.G. Suiker
1943(Bandschepoort 1): A.J. Beaudoux (passementwerker) - P.J. Bultman (wever)

Postcodes
  5211
Straatindeling
  1909 : rechts 1..9, links 2..10
  1928 : 1..7, 8..10