Achter de Vergulde Ploeg

locatie: Binnenstad Centrum
status: vervallen

Wordt tot het middeleeuwse stratenpatroon gerekend. Tot begin deze eeuw bestond er een verbinding met het steegje "Achter den Engelschen Pispot", vormde ook een vluchtroute voor de schuilkerk die tussen de Hinthamerstraat en de Kerkstraat stond. Genoemd naar het hoekhuis "De Ploeg" Hinthamerstraat 49-51. In dit voormalige straatje lag het huis "De Korenbloem".
Onbekend
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1???
Anthony van Hinthamstraatje
Mosmans
1830
Achter de Vergulde Ploeg
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1870
Achter de Vergulde Ploeg
Notulen 25-04-1870 no 21, blz 61.
1890
Achter de vergulde Ploeg
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1938
-
Bijlage 1938 no 28.
Mosmans

Namen der Straten enz.

77
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 77