De Plein

locatie: Binnenstad Centrum
status: vervallen

De Plein of Esplanade was in vroegere eeuwen geheel en al bebouwd. Zelfs stond er eene parochiekerk op, de St. Pieterskapel, waarvan de ligging nagenoeg overeenkomt met de ophaalbrug aan het einde der Jan Heinsstraat. Tusschen 1637 en 1644 toen de Citadel werd gebouwd en daar rondomheen een open rayon behoorde te zijn, werd alles afgebroken en met de grond gelijk gemaakt.
Oude Namen van Huizen en Straten in 's-Hertogenbosch (1907) 81-82
Verhalen en legenden

De Plein

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 8 december 1988
Artikelen
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : De Plein
Brabants Dagblad donderdag 8 december 1988 (foto)
 
2007

Aart Vos

De Esplanade : Een verdwenen plein
Bossche Bladen 1 (2007) 2-6
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 32

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 229, 233

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 59, 170, 393

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 361

n: vermelding in een voetnoot