afb. Marcel Maas

Achter den Engelschen Pispot

Binnenstad Centrum

Schuins tegenover de Korte Putstraat kwam van oudsher uit een steegje, dat eerst heette naar het huis in de Kerkstraat, genaamd de Tromp of wel naar het huis in de Hinthamerstraat, genaamd de Gouden Rijder, tusschen welke beide huizen het liep: het gangsken agter de Tromp ofte agter den Rijder of wel het Trompengangsken; later heette het het Wassenbergsstraatje, het Anthony van Hintem straatje, of de Engelsche pispot, dit laatste waarschijnlijk naar het in de Kerkstraat, staand huis, genaamd de Waterpot, waar achter het liep. In eene Bossche Schepenakte van 1776 staat vermeld, dat dit straatje genaamd werd het Trompenganxken of het Wassenbergstraatje, doch meest bekend is onder den naam van den Engelschen Pispot.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1910 - II, blz 339
~~~
Het straatje heeft ook bekend gestaan onder de naam Trompegangske (naar het hoekhuis In De Trompe - of Trompet) en onder de naam Wassenbergstraatje (naar de priester Wassenberg; o.a. dat straatje leidde naar een schuilkelder tussen de Kerkstraat - Gastelstraat - Hinthamerstraat; de kerk werd bediend door Wassenberg). De eigenlijke "Achter de Engelse Pispot" was een dwarsgang in dit straatje en liep achter het huis "De Waterpot".
Bron: Stegentocht 1
~~~
'Achter den Engelschen Pispot' lijkt mij een naam die de volksmond het straatje gaf, aangezien het lag achter een huis dat 'De Waterpot' heette. Het heeft in de loop der eeuwen veel officiŽle benamingen gehad, o.a. Achter de Tromp; Achter de Gouden Rijder (naar een huis in de Hinthamerstraat, waaruit blijkt dat het gangske ooit deze straat verbond met de Kerkstraat), Het Trompengangsken; Het Wassenbergstraatje; Het Antony van Hintenstraatje en tenslotte de beeldende naam waaronder het nu bekend staat. Het gaf toegang tot een bedehuis, een schuilkerk, bediend door de Predikheren, later door dominicanen o.a. pater Wassenberg.
Bron: Wij waren nog stadje, 2e deel
~~~
Trompengangsken / Wassenbergstraatje
Wordt tot het middeleeuwse stratenpatroon gerekend. Dit steegje heeft tot het begin van deze eeuw in verbinding gestaan met het steegje 'Achter de vergulde Ploeg'. Vormde vroeger een vluchtroute voor de schuilkerk die tussen de Hinthamerstraat en de Kerkstraat stond. Dit steegje is in de loop der tijd al meer dan vijf keer van naam veranderd. Eigenlijk heette een dwarsgangetje op deze steeg 'Achter den Pispot'. Maar ook eens genoemd naar het hoekhuis 'De Trompen'.
Bron: *
~~~
Met stalen hek afgesloten steegje in de Kerkstraat, zou zo genoemd zijn naar het pand "De Waterpot" waarachter het lag. Vroegere toegang tot een schuilkerk, die werd bediend door de predikheren (dominicanen) waaronder Pater Wassenberg. Doodlopend op een binnenplaatsje en enige toegang tot een moderne stadsvilla. Heette vroeger ook wel "het Trompetgangske" naar het hoekhuis "In de Trompe" of "Trompet". Een andere naam van vroeger is "Wassenbergstraatje", "Antony van Hinthamstraatje" (C.S.) en "Achter de Gouden Ridder", dit laatste naar een pand in de Hinthamerstraat. Na 1629 was het een toegang tot een schuilkerk.
Bron: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
Achter den Engelschen Pispot
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Achter den Engelschen Pispot
Kaart Jos van Hagens ca 1890
Bossche straatnamen

Britse waterpot

door Ed Hupkens

Brabants Dagblad woensdag 25 november 2009
Mosmans

Namen der Straten enz.

77
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 77
Artikelen
1999

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke. Een straatje met een rare naam: Achter den Engelschen Pispot
KringNieuws 3 (1999) 14-15
 
1999

Jo Hendriks

Reactie op 'De Engelsche Pispot'
KringNieuws 5 (1999) 14
 
Panden
Achter den Engelschen Pispot 36a

Huis op binnenerf met eenvoudige gepleisterde tuitgevel (XIXA) met op de begane grond een raam en een deur, op de verdieping twee ramen en een zolderraam in de top. Grote S vormige muurankers.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Achter den Engelschen Pispot A ongen. (????)
Achter den Engelschen Pispot 36a (1909)

Achter den Engelschen Pispot 36b..36c


Achter den Engelschen Pispot 7


Postcodes
  5211 KG  7..7