afb.

Pensmarkt

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1822
Penschmarkt
Volkstelling
1866
Pensmarkt
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Pensmarkt
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Pensmarkt
Huisnummeromnummering 1909
1910
Pensmarkt
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Pensmarkt
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Unieke Pensmarkt

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 21 juli 2010
De Bruijn

Wisselkantoortjes aan de Pensmarkt

door Martin W.J. de Bruijn

1
2
3
4
5
6
Noten
1.Gemeentearchief 's-Hertogenbosch (GAHt), Verzameling 'Charters en Privilegien', charter nr. 176.
2.Idem nr. 179.
3.J. van der Vaart, Het Bossche minderbroeders klooster, in: 750 jaar Minderbroeders in Nederland, Binnenpandreeks I (z.pl. 1978) 25-38, aldaar 33-34, heeft gesteld dat hiermee het terrein van de minderbroeders naar het zuiden werd uitgebreid en dat daarlangs de Minderbroedersstraat werd aangelegd. Maar hij geeft niet aan hoe de in de oorkonden vermelde topografische gegevens in zijn opvatting zijn in te passen.
4.GAHt Rechterlijk archief (R.) nr. 1213 fol. 246 (1443 augustus 6); nr. 1213 fol. 248v (1443 augustus 13); en nr. 1221 fol. 247v (1451 februari 13). Gheenken is een verkleinwoord van Gerard of Gerrit (zie H.P H. Camps, ed., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, dl. I, De Meierij van 's-Hertogenbosch ('s-Gravenhage 1979) blz. 1179 s.v. Gerard).
5.GAHt, R. nr. 1182 blz. 122 (1400 juni 25): domo lapidea et area sita in Buscoducis ad Forum inter cymiteri um fratrum minurum in Buscoducis ex uno et inter cameras et aliam hereditatem dicti Godefridi ex alio, atque de et ex camera lapidea ac aliis edificiis cum suis fundis retro dictam domum lapideam situata; aldus ook R. nr. 1210 fol. 200v (1440 april 15).
6.GAHt, R. nr. 1188 fol. 414v (1413 mei 16): Godefridus Hoyer, maritus et tutor Heilwigis sue uxoris, filie quondam Gerardi Claus.
7.Daarvoor verwijs ik naar het niet gepubliceerde onderzoeksverslag (Intern rapport GOBH, nr. 36) dat bewaard wordt bij de Bouwhistorische en Archeologische Dienst, die dit onderzoek heeft gefinancierd.
8.GAHt, R. nr. 1178 fol. 328.
9.J.F. Niermeyer, ed., Mediae Latinitatis lexicon minus, s.v. posticum.
10.J. Verdam, ed., Middelnederlandsch handwoordenboek, s.v. stap.
11.GAHt R. nr. 1193 fol. 155.
12.Ook wel met een verkleinwoord craticula genoemd. Utrechtse voorbeelden bij M.W.J de Bruijn, Husinghe ende hofstede. Een institutioneelgeografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen (Utrecht 1994) 166-167, 190, 211, 326, 344 en 346.
13.Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek s.v. Soe.
14.GAHt, R. nr. 1178 fol. 328 (1389 november 23): duas hereditates, quarum quelibet novem pedatas in latitudine et undecim pedatas in longitudine continet, sitas in Buscoducis iuxta cimiterium fratrum minorum inter posticam dictam der minderbrueder stappen ex uno et inter hereditatem Stephani dicti Haec ex alio, venditas sibi ab oppido de Buscoducis, prout in litteris vero sigillo sigillatis.
15.excepto censu oppidi de Buscoducis in dictis litteris contento. Een dergelijke uitgifte verschafte de verkrijger een recht dat de tegenwoordige eigendom nabij kwam (zie over deze problematiek De Bruijn, Husinghe ende hofstede, passim, m.n 58-62, 258-272).
16.GAHt, R. nr. 1178 fol. 279v (1390 juli 28): domum et aream in qua Raso campsor ad presens moratur, sitam in Buscoducis iuxta portam conventus fratrum minorum, --- quadam camera cum suofundo, sita in Buscoducis ad Forum iuxta conventum fratrum minorum inter cameram Danyelis Roesmont ex uno et inter cameram spectantem ad Iohannem dte Joede ex alio.
17.GAHt, R. nr. 1179 blz. 296v (1391 september 23): medietatem duarum camerarum cum suo fundo, sitarum in Buscoducis ad Forum iuxta cymiterium fratrum minorum inter hereditatem quondam Henrici filii Henrici de Uden, nunc ad Danielem Roesmont spectantem, ex uno et inter hereditatem Iohannis die Yoede ex alio.
18.GAHt, R. nr. 1181 blz. 150-151.
19.Een latere overdrachtsakte (GAHt, R. nr. 1246 fol. 369, 1477 augustus 22) zegt dat van deze twee grondstukjes twee kamers zijn gemaakt. Zie ook R. nr 1218, fol. 264 (1448 april 17).
20.GAHt R. nr. 1190 fol. 181v: duas cameras cum suis fundis que fuerant quondam Arnoldi Volken, sitas in Buscoducis ad Forum inter hereditatem Theoderici Jans soen ex uno et inter cameram cum suo fundo ad Petrum Yoede filii quondam Petri spectantem ex alio, tendentem a Foro predicto ad cymitherium fratrum minorum.
21.GAHt, R. nr. 1207 fol. 96
22.GAHt, R. nr. 1209 fol. 207v (1439 april 13)
23.Bv. GAHt R. nr. 1253 fol. 204 (1484 januari 19)
24.B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (Assen-Maastricht 1986) 89-90; R. van Uytven, Geldhandelaars en wisselaars in het middeleeuwse Brabant, in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, red., Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen, Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland LXXIII (Tilburg 1987) 5-6.
25.Zie de schepenlijsten bij Jacobs, Justitie en politie, 262-264
26.GAHt, R. nr. 1194 fol. 313v.
27.J. Mosmans en A.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogetzbosch ('s-Hertogenbosch 1907; herdruk 1973) 22, nrs. 18-21; A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, dl. III ('s-Hertogenbosch 1914; herdruk 1975) 506.
28.Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamers delen, nr. 45067 (kopie in GAHt) fol. 43: Atrium fratrum minorum de C pedatis III solidos VI 1/2 denarios.
's-Hertogenbosch 1 (1997) 1-7
Roelands

Pensmarkt

12
13
Straat in Straat uit (1984) 12-13
Sasse van Ysselt

De Pensmarkt

507
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 507-507
Artikelen
1970

Redactie

Hema-Den Bosch verdubbelt verkoopcapaciteit
Brabants Dagblad woensdag 16 september 1970
 
1976

Redactie

Op de Pensmarkt in Den Bosch is gisteren een kiosk gerezen ...
Brabants Dagblad dinsdag 27 januari 1976
 
1997

Martin W.J. de Bruijn

Wisselkantoortjes aan de Pensmarkt
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke. Pensmarkt
KringNieuws 5 (1997) 13-15
 
1999

Marleen Duijf

Stichting: Beschermen vanwege archeologische bodemschatten. 'Markt en Pensmarkt monument'
Brabants Dagblad maandag 10 mei 1999
 
2006

Marcel van der Heijden

De Straat : Markt, Schapenmarkt en Pensmarkt
Bossche Bladen 3 (2006) 119-123
2008

Redactie

Markt en Pensmarkt bijna klaar
Brabants Dagblad dinsdag 11 november 2008
 
2010

Henk Snijders

Pensmarkt drukker dan Kalverstraat
Brabants Dagblad zaterdag 19 juni 2010
 
Geschiedenis
1463 De in 1463 in de Verwersstraat ontstane brand doet een deel van de Pensmarkt in vlammen opgaan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1938 Op 22 december brandt 'De Zon' (V&D) aan de Pensmarkt geheel af. Aangezien het bijzonder hard vriest, verstilt het bluswater tot reusachtige ijspegels. Het gebouw wordt niet direct herbouwd; er verrijzen etalages. Eerst in 1966 zal er een nieuw warenhuis worden gebouwd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Kunstafbeeldingen
 

De Pensmarkt, met op de achtergrond het Stadhuis en links "Het Blok", z.j.

Jac. Sturm () naar Baron de Peellaert
(gekleurde litho, 15.0 x 20.5 cm)
Particuliere collectie
 

Paardentram "'s-Hertogenbosch-Vught" op de Pensmarkt, z.j.

Hendrik de Laat (1900-1980)
(ets, 22.0 x 25.5 cm)
J. van der Eerden, 's-Hertogenbosch
 

Houten huizen op de hoek van de Pensmarkt en Markt, 1815

J.B.J. van Someren ()
(pen in zwart, gewassen in kleuren)
Stadsarchief, 's-Hertogenbosch

De Pensmarkt ca 1850

Baron de Peelleart ()
(steendruk, 15.0 x 21.0 cm)
BAM, 's-Hertogenbosch
Panden
Minderbroedersstraat
Pensmarkt 2
M 18-19

Pensmarkt B 24

Pensmarkt B 24 (????)
1865mr. P.J.J. Verduijn (lid der gedep. staten van Noordbrabant) - A. van Vugt (winkelierster in manufacturen)
1875H.P. van Vugt (koopman in manufacturen)
Pensmarkt B 24 (1880)
1881H.P. van Vugt (koopman in manufacturen)
Pensmarkt B 25

Pensmarkt B 25 (????)
1865wed. F. Mahie (winkelierster in gouden en zilveren werken)
1875wed. F. Mahie (winkelierster in goud en zilver)
Pensmarkt B 25 (1880)
1881H.A. Bakker (depot van naaimachienen)
Pensmarkt B 24-25

Pensmarkt B 24-25 (????)
1908M. Kronenburg (chef) - Vroom & Dreesmann (magazijn De Zon, in manufact., mantels en bedden)
1910M. Kronenburg (chef) - Vroom & Dreesmann (magazijn De Zon, in manufacturen, mantels en bedden)
1928Vroom en Dreesman

Pensmarkt B 26
M 20

Pensmarkt B 26 (????)
1865F. van Eijndhoven (koopman in steenkolen en lid van de kamer van koophandel)
1875wed. L.W. van den Bosch (partikulier) - mej. A. van Maaren (partikulier) - E. Nollen (modiste en winkelierst.) - T.W. Nollen (mr. kleermaker)
Pensmarkt B 26 (1880)
1881N. van Dissel (ingenieur van het stoomwezen) - E. Nollen (modiste en winkelierster) - T.W. Nollen (mr. kleermaker) - de dames Ramaer (partikuliere)
1893J.W. T?bbens
1894P.J. Nollen
1905P.J. Nollen - wed. G.H. Nollen-Eras
Vervallen (1909)

Pensmarkt 4
M 21

Pensmarkt B 27 (????)
1865J.L.E.J. Burgers (landmeter) - J. van de Well (mr. broodbakker)
1875J. van de Well (mr. broodbakker)
Pensmarkt B 27 (1880)
1881J. van Bergen (klerk bij het armbestuur) - A.J.J. van de Well (buitengew. beambte ter prov. griffie) - J. van de Well (mr. broodbakker en slijter in likeuren)
1908J. v.d. Well (brood- en banketbakker)
Pensmarkt 4 (1909)
1910J. v.d. Well (brood- en banketbakker)

Pensmarkt 6
M 22

Pensmarkt B 28 (????)
1865I.I. van Duuren (koopman in manufacturen) - P. Noot (gepens. kolonel der genie)
1875J.J. van Duuren (winkel. in manufacturen)
Pensmarkt B 28 (1880)
1881gebrs Frigge (winkeliers in manufacturen) - W.M. van Idsinga (commies posterijen)
1908P.G. Baars (hotelhouder, hotel Groenhuis)
Pensmarkt 6 (1909)
1910P.G. Baars (hotelhouder, hotel Groenhuis)
1923Petrus G. Baars (hotelhouder) - Johannes D.P. Dietz (kok)
1928wed. P.G. Baars - W.J.J. van Dam van Noordeloos - Hotel-Restaurant Groenhuis - J.H.E. Janssen - J. Kerkdijk - J.G. Remmelink
2005? (Etos apotheek Pensmarkt)

Pensmarkt 8-10
M 23

Pensmarkt 8

Pensmarkt B 29a (????)
1905W. van der Schoot
Pensmarkt 8 (1909)
1910J.A.C. Hamilton (gep. O.I. ambtenaar)
1928wed. A.A.J. Verhees
1943A.J.F. Burg (architect) - A.A. Ebeling (gemeente-ontvanger) - J.F.A. Veringa-Brug
Pensmarkt 10
Gemeentelijk monument

Pensmarkt B 29 (????)
1865F. Cieremans (1e luitenant 5 reg. inf.) - C.P. Cikot (koopman in manufacturen, mr. kleermaker) - wed. Rappard (particulier) - wed. J.K. ridder van Rappard (gepensionneerde)
1875C. Douay van den Bergh (fabriekant van witte goederen, uitrustingen voor N.I.) - A.C.J. Verspeijck (beëdigd vertaler en huisonderw.)
Pensmarkt B 29 (1880)
1881W.F. van den Bergh (koopman in granen) - wed. J.F. Douay van den Bergh (partikuliere) - A. Douay (firma C. Douay van den Bergh, fabriek van overhemden en magazijn van heerenartikelen)
1905M. Simons (behangerij, stoffeerderij)
1908wed. A. Vos (winkelierster)
Pensmarkt 10 (1909)
1910Firma wed. A. Vos (koloniale waren)
1923Cornelis Gips (winkelier in koloniale waren)
1928C. Gips - J.T. Vos - wed. A. Vos
1943C. Gips (winkelier) fa. wed. A. Vos, handel in koloniale waren

Pensmarkt 12-14

Pensmarkt 12
M 24

Pensmarkt A 191 (????)
1790Joh. Coppes bron
1822Johannes Hendrikus Coppens (boekdrukker) bron
1850Johannes Christoffel Strüning
Pensmarkt B 30 (????)
1865C. Keijzer (winkelier in manufacturen en adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant)
1875M.E. Jonckbloed (in goud en zilver) - E.J.M. Knauff (in modes) - wed. J. van Ulft (partikulier)
Pensmarkt B 30 (1880)
1881E.A. Roger (wijnhandelaar) - wed. A.C. van Vliet (koffiehuishoudster)
1908E. Jordans (café-rest. Lohengrin)
Pensmarkt 12 (1909)
1910E. Jordans (café-restaurant Lohengrin)
1923Petrus Altenburg (chef-etaleur)
1943Maison de Nouveautés (handel in manufacturen)
Pensmarkt 14

Pensmarkt B 30a (????)
1865H. van Alphen de Veer (kapitein bij het 5 reg. inf. non actief)
1875L.A.J. van Boxmeer (1e luit. vierde battaillon)
Pensmarkt B 30a (1880)
1881R. Nicolaï (controleur der directe belasting en het kadaster)
1908wed. N.A.C. Mezenig
Pensmarkt 14 (1909)
1910wed. N.A.C. Mezenig
1923Matheus A.G. van der Bruggen (effectenhandelaar)
1928M.A.G. van der Bruggen
1943M.B.S.A. Fafié (bedrijfsleider) - Maison de Nouveautés (handel in manufacturen)

Pensmarkt 16-20
RijksmonumentM 25-26

Pensmarkt 16

Pensmarkt B 31 (????)
1865J. Cikot (particulier) - J.H.H. van Rijckevorsel (bierbrouwer) - E.A. Roger (wijnhandelaar en agent der Haarlemsche brandverzekering-maatschappij) - wed. van Vliet (koffijhuishoudster)
1875E.A. Roger (wijnhandelaar) - J.T. van der Velden (logement en restauratieh.) - wed. A.C. van Vliet (koffiehuishoudster)
Pensmarkt B 31 (1880)
1881J.J. Hurkens (koffiehuishouder)
1908J.H.J. Beukers (café-restaurant Parlement)
Pensmarkt 16 (1909)
1910J.H.J. Beukers (café-restaurant Parlement)
1928Gebouw R.K. Werkliedenbond
1943N.V. Bata (speciale afdeeling pedicure en kousenreparatie, schoenhandel) - J.A. Pieters (contr. N.V. Bata-Best)
2009Cool Cat
Pensmarkt 18

Pensmarkt B 31 (1908)
Pensmarkt 18 (1909)
1910J.W.C. Herboldt (sigarenmagazijn)
1928J.W.Chr. Herboldt
Pensmarkt 20

Pensmarkt B 31a (????)
1875J. Scheltema (ontvanger der registratie zegel successieregten en domeinen)
Pensmarkt B 31a (1880)
1881P. van den Braak (tailleur) - P. Gremmé (mr. broodbakker)
1908J.F. van Maaren
Pensmarkt 20 (1909)
1923wed. Lambertus J.G. van den Bergh (zonder)
1928mej. H.J.A. van den Bergh
1943G.A.P. van Bokhoven (vert. agent) - P.C.R.M. van Bokhoven (verzekeringsagent)

Pensmarkt 22
M 27

Pensmarkt B 32 (????)
1865wed. J. van Tienen (tapster en bestelhuis)
Pensmarkt B 32 (1880)
1881F. Montijn (handelsagent) - J.F. van der Velden (logem. en restauratiehouder)
1908Firma A.C. van der Meulen & Zonen (slaapkamerameublementen, bedden, matrassen, dekens enz.) - J.J. van Rijk (sigarenmagazijn)
Pensmarkt 22 (1909)
1910Firma A.C. van der Meulen & Zonen (slaapkamerameublementen, bedden, matrassen, dekens enz.)
1933R.K. Werkliedenbond
1943A.W.Th.M. Cijffers (leerares gymnastiek) - C.J.H. Cijffers (onderwijzeres) - W.H.M. Janssens (koopman) - W. Janssens-Kitslaar (lakenhandel)
????Only

Pensmarkt 24
M 28

Pensmarkt B 33 (????)
1865J.B.N.I. Bolsius (firma Bolsius en Goch, koopman in koloniale waren)
1875A.J.H. van Baer (handelsreiziger en winkelier in koloniale waren) - jhr. J.G.A. van Spengler (kolonel 2e regement hussaren)
Pensmarkt B 33 (1880)
1881A.C. van der Meulen en Zn. (in tapijten, meubelen, behangselpapieren, meubelstoffen, bedden, ledikanten enz.)
1908Firma A.C. van der Meulen & Zonen (slaapkamerameublementen, bedden, matrassen, dekens enz.) - wed. P.J.A. van der Meulen-Halewijn
Pensmarkt 24 (1909)
1910Firma A.C. van der Meulen & Zonen (slaapkamerameublementen, bedden, matrassen, dekens enz.)
1928J.A. Vermeulen
1943W.H.M. Janssens (koopman) - W. Janssens-Kitslaar (Het Engelsche Stoffenhuis)
????Manfield

Pensmarkt 26
M 29

Pensmarkt B 34 (????)
1865W.C. Deckers (mr. broodbakker)
1875W.H.G. Ernst de Sweiwert (gepens. majoor) - Fr. Lubrechts (depothouder van naaimachine) - W. Lubrechts (in hoed. en pet.)
Pensmarkt B 34 (1880)
1881A.C. van der Meulen en Zn. (in tapijten, meubelen, behangselpapieren, meubelstoffen, bedden, ledikanten enz.)
1905C.J.J. Strijbosch (grossier in comestibles enz.)
1908J. Roussel-v. Kempen (in comestibles) - L.J. Schüller (dir. tram 's Bosch-Helmond)
Pensmarkt 26 (1909)
1910A.J. van Kempen (architect) - J. Roussel-van Kempen (in comestibles)
1928A.J. van Driesen
1943A.J. Maas - J.C. Maas ('Germania') schoenhandel - W.H. Vos

Pensmarkt 28
M 30

Pensmarkt B 35 (????)
1865F.H.A. Halewijn (wijnhandelaar, ijzergieter)
1875F.H.A. Halewijn (wijnhandelaar en ijzergieter)
Pensmarkt B 35 (1880)
1881wed. F.A.H. Halewijn (partikuliere)
1905filiaal J.A.L. Cordens
1908Chr. Scheefhals (coiffeur) - wed. F.A. Scheefhals
Pensmarkt 28 (1909)
1910J.J.H. Busch (coiffeur) - J. van Holk - Chr. Scheefhals (coiffeur) - wed. F.A. Scheefhals
1923Jacobus J.H. Busch (kappersbed.)
1928H.Th.J. op de Coul - M.J. Krammer - E.J. van Liefland - C.F. Scheefhals - mej. C.G. van Straaten
1943A.G.J. Jansen (slager) - A.M. Jansen (grossier in eieren) - Adr. Jansen (slagerij, veehandel)
1954De IJsvogel

Pensmarkt 30
M 31

Pensmarkt B 36 (????)
1865A.A.C.W. van Moll (2e luitenant bij het 5e regement infanterie) - J.H. van Moll (2e luitenant bij het 5e regement infanterie) - J. Quaadvliet (mr. broodbakker)
1875F.H. van Engelen (mr. tingieter en winkelier) - mej. C.N. van Maas van Portengen (partikuliere) - mej. M.A. van Maas van Portengen (partikuliere)
Pensmarkt B 36 (1880)
1881F.H. van Engelen (mr. tingieter en winkelier) - V.F.J.J. van de Mortel (notaris)
1908L.J. Prins (in manufacturen, garen en band)
Pensmarkt 30 (1909)
1910L.J. Prins (in manufacturen, garen en band)
1928H. Hoekstra - Hotel Suisse - F. Maas - A.P. Vermeulen
1943H.Th. Huisman - M.J. Huisman (hoofdcontroleur) - Ivo van Haren's Schoenfabrieken N.V. (schoenhandel)

Pensmarkt 32-34
M 32

Pensmarkt 32

Pensmarkt B 37 (????)
1865wed. J. de Bergh (gepension.) - C.J. Luijke (confiturier)
1875J.N. Crefcoeur (partikulier) - J.F.W. Lingemann (koopman in parapluis enz.)
Pensmarkt B 37 (1880)
1881G.A.M. Groeneveld (bouw- en werktuigkundige bij de staats spoorwegen) - J.F.W. Lingemann (koopman in parapluies, enz.)
1908Firma M. de Winter-v. Leeuwen (in manufacturen)
Pensmarkt 32 (1909)
1910J.C. v.d. Put (runds-, kalfs- en varkensslager)
1928G.H.M. Colen - A.G.J. Jansen - C.A. Prinsen
1943Ivo van Haren's Schoenfabrieken N.V.
Pensmarkt 34

Pensmarkt B 37a (1908)
Pensmarkt 34 (1909)
1910wed. Vlamings
1923Johan S. Boom (1e luitenant wielrijders)
1928A.I.J. van Buggenum - W.H. van de Graaff - C.J. van der Put
1943van der C.J. Put - J. Strütt

Pensmarkt 36
RijksmonumentM 33-34

Pensmarkt B 38 (????)
1865J.H. Mahie van Boxtel en Liempde (grondeigenaar en lid van den gemeenteraad)
Pensmarkt B 38 (1880)
1908V.F.J.J. van de Mortel (notaris)
Pensmarkt 36 (1909)
1910V.F.J.J. van de Mortel (notaris)
1923Johannes J. Blom (koetsier-huisknecht)
1928H.E.M.A.

Pensmarkt 38
M 35

Hoogen Steenweg B 39 (????)
1865mej. Abbema - P.J.L. Schouten (koopman in dranken en likeurstoker)
1875mej. C.F.E.C. van Beverwijk (partikuliere) - P.J.L. Schouten (grossier in gedistileerd)
Pensmarkt B 39 (1880)
1881C.J.A. Smits (koopman in kolonialewaren)
1908wed. E. Moerkerk
Pensmarkt 38 (1909)
1910wed. E. Moerkerk
1928A.W.G. Smits

Pensmarkt 40
M 36

Hoogen Steenweg B 40 (????)
1865M. Smulders (touwslager en winkelier)
1875M. Smulders (touwslager en winkelier)
Pensmarkt B 40 (1880)
1881M. Smulders (touwslager en winkelier)
1908H.J. Driessen (touwslager)
Pensmarkt 40 (1909)
1910H.J. Driessen (touwslager)
1923wed. Hendrikus J. Driessen (touwwinkelierster)
1928J.Th.M. Driessen - wed. H.J. Driessen
1943J.Th.M. Driessen (koopman in touw) - wed. H.J. Driessen (touwhandel, visscherijartikelen)

Tweede Korenstraatje. (tussen 40 en 2)
 
Blok op de Markt.
Pensmarkt 19
Gemeentelijk monument


Pensmarkt 17
Gemeentelijk monument

Pensmarkt 17 (1909)
1943wed. M.F.R. Puls-Seitz

Pensmarkt 15
Gemeentelijk monumentM 1484

Pensmarkt B 6 (????)
1865Kinderen Wouters (bestelhuis van voermansgoederen)
1875J. Wouters (bestelhuis van voermansgoederen)
Pensmarkt B 6 (1880)
1881J. Wouters (bestelhuis van voermansgoederen)
1908wed. M.A. van den Broek (tapster) - H.A.M. Cuipers (ambtenaar prov. griffie)
Pensmarkt 15 (1909)
1910M.A. van den Broek (tapster) - H.A.M. Cuipers (ambtenaar prov. griffie)
1943A.J. van Pinxteren (caféhouder)

Pensmarkt 13
Gemeentelijk monumentM 1483

Pensmarkt B 5 (????)
1865A. Stoks (winkelier in ijzerwaren) - A.J. Stoks (reisbediende in koloniale waren) - L. Stoks (modiste)
1875firma A. Stoks (winkelier in ijzerwaren)
Pensmarkt B 5 (1880)
1881firma A. Stoks (winkelier in ijzerwaren)
1908W. de Bresser (sigarensorteerder) - C. Goddrie (bierhuish.) - M. Wijffelaars (timmerman)
Pensmarkt 13 (1909)
1910J. van der Ven (caféhouder) - M. Wijffelaars (timmerman)
1928wed. J. Hofman - H.W. van der Ven - J. van der Ven
1943A.J. van Pinxteren (caféhouder)

Pensmarkt 11a
M 1482


Pensmarkt 11
RijksmonumentM 1481

Pensmarkt B 4 (????)
1865K. Ihm (goudsmid) - J.F. van der Waals (koper- en blikslager, winkelier)
1875H.A. Dodemont (hoedenfabriekant) - G. Francken (bewaarder in de gevangenis) - W.A.F. de Meester (2e luitenant)
Pensmarkt B 4 (1880)
1881H.A. Dodemont (hoedenfabriekant)
1908van Baak (2e Luit. Inf.) - wed. P. Dodemont (heeren- en dames hoeden)
Pensmarkt 11 (1909)
1910wed. P. Dodemont (hoedenmagazijn, muziekinstrumenten)
1923wed. Johannes P. Dodemont (winkelierster hoeden) - Willem C. van Dusseldorp (fabrieksopzichter)
1928mej. H.M.B. Dodemont - W.A. Dodemont - W.C. van Dusseldorp
1943H.H.B. Dodemont (winkelierster)
1960Gimbrère (regenkleding en parapluies)

Pensmarkt 9-7
M 1480

Pensmarkt 9

Pensmarkt B 3 (????)
1865A.J. Kaanders (mr. kleedermaker en winkelier) - J. van Mulbregt (vleeschhouwer)
1875A.J. Kaanders (mr. kleermaker) - J. van Mulbregt (vleeschhouwer)
Pensmarkt B 3 (1880)
Pensmarkt 9 (1909)
1910J.W.M. Vorst (coiffeur)
Pensmarkt 7

Pensmarkt B 3a (????)
1908J.W.M. Vorst (coiffeur)
Pensmarkt 7 (1909)
1910J.W.M. Vorst (coiffeur)
1928J.A. van Ewijk
1943P.H.C. v.d. Bosch (sigarenwinkelier)

Pensmarkt 5
RijksmonumentM 1479

Pensmarkt B 2 (????)
1865I. Schiebergen (barbier en winkelier) - L.F. Schiebergen (klerk van den burgerlijken stand)
1875J. Schiebergen (partikulier)
Pensmarkt B 2 (1880)
1881H. van Heeswijk (boekhouder en winkelier)
1908M.S. Harte Jr. (bloemist) - H. Niemann (firma Niemann en Harte) bloemisten
Pensmarkt 5 (1909)
1910M.S. Harte Jr. (bloemist) - H. Niemann (firma Niemann en Harte) bloemisten
1923Henri A.M. Cuipers (schrijver Prov. Griffie)
1928H.M. Cornelissen
1943W.E. Kwaks (timmerman) - Th.J. van Tintelen (caféhouder)

Pensmarkt 3-1
M geen

Pensmarkt 3

Pensmarkt B ongen. (????)
1908H.H.H. Schrijvers (waagmeester) - Stadswaag - Stadswaag - J.P.M. van Wordrager (slijter in bieren)
Pensmarkt 3 (1909)
1910Stadswaag - J.P.M. van Wordrager (slijter in bieren)
1928Kantoor en Garage 'Citroën'
1943Brenninkmeijer (C. en A.)
Pensmarkt 1
Rijksmonument

Pensmarkt B 1 (????)
1865A. Jelkens (boterweegster) - A.B. Rooijers (boterweegster) - J. Rooijers (stadswaagmeester) - J.W. Rooijers (boterweegster)
1875A.P. Schrijvers (waagmeester) - F.X.H. Schrijvers (candidaat-notaris) - H.H.H. Schrijvers (graveur)
Pensmarkt B 1 (1880)
1881A.P. Schrijvers (waagmeester) - F.X.H. Schrijvers (candidaat-notaris)
Pensmarkt 1 (1909)
1910Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen - H.H.H. Schrijvers (waagmeester)
1928Kantoor en Garage 'Citroën'
1943Brenninkmeijer (C. en A.) - F.H. Grappenhaus (inkooper C. en A.)

Postcodes
  5211 JS  1..17
  5211 JT  2..42
Raadsbesluiten
2001

Aanwijzing

De Markt en de Pensmarkt zijn door het college aangewezen tot gemeentelijk archeologisch monument.
B&W Besluitenlijst 30 oktober 2001
 
Straatindeling
  1906 : 18..36 (Mosmans)
  1909 : rechts 1..15, links 2 ..40
  1995 : rechts 1..17, links 2a..40 (Huisnummerkaart G17)
  2004 : rechts 1..17, links 2 ..42 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 2 Wijk A (komend van de Minderbroederstraat)
Penschmarkt
184 9 Bichelaar, Catharina J. van den Winkelierster 56 Rooms Den Bosch
185 3 Bemden, Maria Geertruj v.d. Winkelierster in goud en zilver 75 Rooms Den Bosch
187 10 Raricks, Adriana Jozephina Koopvrouw 44 Rooms Den Bosch
188 4 Hartleib, Nicolaas Jozephus Schrijnwerker 38 Rooms Fiest Dep. de Serve
189 3 Hemmen, Hendrika van Koekbakster 46 Rooms Maas Bommel
190 4 Luberti, Augustini Abraham Predikant 39 Gereformeerd Haarlem
191 11 Coppens, Johannus Hendrikus Boekdrukker 36 Rooms Den Bosch
192 12 Duuren, Johan Caspar Koffiehuishouder 50 Rooms Heusden
No 3 Wijk A
193 4 Jansen, Peertrini Koffiehuis- en logementhoudster 51 Rooms Boxmeer
194 6 Leeuw, Anna Maria Francisca Koopvrouw 59 Rooms Den Bosch
195 6 Kroman, Johan Wilhelm Zadelmaker 36 Rooms Nijmegen
196 8 Dries, Johannes Benedictus van den Winkelier 31 Rooms Uden
197 4 Kuypers, Judocus Goudsmid 36 Rooms Den Bosch
198 2 Boons, Catharina Maria Ant. Winkelierster 32 Rooms Den Bosch
199 - - - - - -
200 9 Mahie, Johan. Baptist Koopman 58 Rooms Den Bosch
Hooge Steenweg
No 3 Wijk A (komend van de Groote Markt)
Penschmarkt
244 5 Krijne, Philip Korendrager 42 Rooms Den Bosch
244 3 Sterken, Franciscus Josephus Slachter 30 Rooms Den Bosch
244 7 Mulkens, Elisabeth Slachster 44 Rooms Maastricht
245 - - - - - -
246 12 Coppens, Louisa Huisvrouw 36 Rooms Den Bosch
247 7 Coppens, Hermanus Slachter 58 Rooms Den Bosch
248 3 Gilles, Johannes Theodorus Slachter 48 Rooms Hasselt
249 - - - - - -
250 10 Stoks, Arnoldus Winkelier 31 Rooms Den Bosch
251 5 Hamelton, Jacobus Timmermansknecht 24 Rooms Den Bosch
Groote Markt
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 59

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 275-278

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 24

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 83, 87, 105, 107, 116, 176, 286, 360, 373, 382, 389

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 73

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XI, XIV

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 48, 262, 264

n: vermelding in een voetnoot