afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 20 oktober 1932

Parklaan

Binnenstad Centrum

Vanaf Vughterbastion gezicht op stadswal van de Parklaan met daarvoor de stadsgracht.
Stadsarchief (0000396)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Parklaan
RB 27-01-1897
1901
Parklaan
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Parklaan
RB 19-08-1909, blz 44.
1910
Parklaan
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Parklaan
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Artikelen
1974

Redactie

Weer acht zieke bomen weg. Parklaan en Spinhuiswal worden gereconstrueerd
Brabants Dagblad dinsdag 10 december 1974 (foto)
 
1976

Redactie

Mooiste stukje stadswal ligt er armzalig bij
Brabants Dagblad donderdag 22 januari 1976
 
1976

Redactie

Reconstructie Parklaan-Spinhuiswal-Zuidwal. Verbetering verkeer op de wallen
Brabants Dagblad dinsdag 17 februari 1976
 
1976

Redactie

Parallelweg Parklaan afgesloten
Brabants Dagblad dinsdag 16 maart 1976
 
1976

Redactie

Stadsbus verdwijnt uit Fonteinstraat en Kolperstraat. Parklaan-Spinhuiswal-Zuidwal ruim twee maanden afgesloten
Brabants Dagblad vrijdag 19 maart 1976 (foto's)
 
Kunstafbeeldingen
 

Koetsiers- of tuinmanhuisje, aan het Tilmanshofje Parklaan in 1949

Hendrik de Laat (1900-1980)
(gekleurde krijttekening, 48 x 31.5 cm)
Prentenkabinet Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch
Panden
Sonneveld
Parklaan 29

Parklaan 29 (1897)
1943G.P.J. Pompen (autohandelaar) - H.N.M. Pompen (koopman)

Parklaan 28

Parklaan 28 (1897)
1943D.W. Verlouw (garagehouder)

Parklaan 27

Parklaan 27 (1897)
1928C. Bruijstens - A.M. Heesbeen
1943J.J.F. Janssen (sigarenmaker) - N.G. van Pinxteren (koopman in kaas)

Parklaan 26

Parklaan 26 (1897)
1928J.C. Marechal - M.J. Swarts
1943M.W.C. van Alphen (tailleuse) - wed. M.J. de Bie-van Mulbregt - wed. C.H. van Breemen-van Alphen - A. Landmeter

Parklaan 25

Parklaan 25 (1897)
1928S. van Helvert - C.H.B. Seinecke - wed. F.E.C.W. Seinecke - Ch.D. Swarts - H.J. van de Waeter
1943P.A. van Bergen (chauffeur-monteur) - E.J.J. Koningstein (vertegenw.) - L.C. van Laarhoven (sigarenfabrikant) - P.M. v.d. Ven

Parklaan 24

Parklaan 24 (1897)
1928G. Boselie - J.L. Faber
1943J.M. van de Oord (chauffeur) - N.A. van de Pas (colporteur)

Achter het Fortuintje
Parklaan 23

Parklaan 23 (1897)
1928A.C.A. Esch
1943A.M.J.A. van Oerle (waschindustrieel)

Parklaan 22b


Parklaan 22

Parklaan 22 (1897)
1928fa. Wagenaar
1943Stoom- Wasch- en Strijkinr. St. Jan

Parklaan 21a

Parklaan 21a (1897)
1960J.P. v.d. Linden & Zoon N.V. (bouwbedrijf)

Parklaan 21
Rijksmonument

Parklaan 21 (1897)
1928Th. van den Bosch
1943J.P.M. van d. Bosch (kantoorbediende) - Th. v.d. Bosch

Parklaan 20
Rijksmonument

Parklaan 20 (1897)
1928G. van Liempt
1943M.A. v.d. Voort (huisknecht-ziekenhuis)

Parklaan 19

Parklaan 19 (1897)
1928J. Heesakkers
1943M.M. van Lindt (mouter)

Parklaan 18

Parklaan 18 (1897)
1928wed. J.P. Clerks - wed. W.J.H. Martens
1943wed. M.J. Blank-van der Burgt - A.C. Hendriks (timmerman)

Parklaan 17

Parklaan 17 (1897)
1928mej. A.G.Th. Coppens - wed. M. Gloudemans
1943W.J. Cammel (portier)

Parklaan 16
Rijksmonument

Parklaan 16 (1897)
1928J.M. Benne
1943J.A. Heumen (arbeider)

Parklaan 15
Rijksmonument

Parklaan 15 (1897)
1928P.W. de Bresser
1943H.A.J. Mackelenbergh (stoffeerder)

Parklaan 14a
Rijksmonument

Parklaan I 145d (????)
1908M. van Gemert (assistent posterijen) - C. van Rooij (letterzetter)
Parklaan 14 (1909)
1910G.T. Hiele (kleermaker) - C. van Rooij (letterzetter)
1923Martinus F. Burgerhof (loodgieter)
1928H. van Asperen
1943H. van Asperen
Parklaan 14a (1953)

Parklaan 13

Parklaan I 146c (????)
1908G.D. van Beekvelt (handelsreiziger) - G. Le Plais (schoenmaker)
Parklaan 13 (1909)
1910G. Jansen (sigarenmaker) - L. v.d. Meulen (assistent posterijen) - M. Schellekens (meubelmaker)
1928J.Th.H. Bannenberg
1943C.J.P. Verhagen

Parklaan 12

Parklaan I 146b (????)
1908L. v.d. Meulen (assistent posterijen) - L. van Rooij (lederbewerker) - W.J. de Rooij (gevangenbewaarder)
Parklaan 12 (1909)
1910L. van Rooij (lederbewerker) - W.J. de Rooij (gevangenbewaarder)
1923Hermannus A.F. Bechtold (rijtuigstoffeerder)
1928B.W.A. Werners
1943G.J.A.M. Sanders (adj. dir. N.V. chem. pharm.)

Parklaan 11

Parklaan I 146a (????)
1908A.A. Le Blanc (letterzetter) - A.C. Le Blanc (boekhouder)
Parklaan 11 (1909)
1910G. van Maaren (tailleur)
1923wed. Laurentius A. van Daal (zonder) - Andries J. Galiart (sigarenmaker)
1928M.Chr.C. van Rooij
1943M.C.C. van Rooij (procuratiehouder)

Parklaan 10

Parklaan I 146 (????)
1908A. Wagenaar (bleekerij, wasch- en strijkinr. 'St. Jan')
Parklaan 10 (1909)
1910W.F.A.M. Gerrese (waschindustrieel) - A. Wagenaar (waschindustrieel)
1923Adrianus C.A. van Esch (wasscherij St. Jan)
1928J.A. van Buren
1943J.A. van Buren (directeur chem. fabr.) - J.A.A. van Buren (adj. directeur chem. fabr.)

Parklaan 9

Parklaan I 146 (????)
Parklaan 9 (1909)
1943A.J.B. Dousi (vertegenwoordiger)

Parklaan 8

Parklaan I 145b (????)
1908Th. van den Bosch (huisknecht)
Parklaan 8 (1909)
1910Th. van den Bosch (huisknecht)
1923Theodorus van den Bosch (huisknecht)
1943O.L.G.F. Aberson (acc. Dep. v. H.N.S.-L.V.) - F.M. Jansen (veehandel) - Fr.M. Jansen (veehandelaar) - K.M.A. Thijssen (adj. secr. Kamer van Koophandel)

Parklaan 6

Parklaan I 145e (????)
1908wed. Th. Langenhuizen
Parklaan 6 (1909)
1910wed. Th. Langenhuizen
1943J.B. Staring

Parklaan 5

Parklaan I 145f (????)
1908wed. M. van Balsvoort - G. van der Wielen
Parklaan 5 (1909)
1910W. Beth - wed. Th. Jansen
1923wed. Josephus P. Clerks (zonder) - Wilhelmina Clerks (naaister)
1943L.M.H.E. van Bunge (journalist)

Parklaan 4-1

Parklaan 4

Parklaan I 145g (????)
1908W. Beth - wed. Th. Jansen
Parklaan 4 (1909)
1910wed. M. van Balsfoort - Gez. van der Wielen
1923Allegonda G.Th. Coppens (zonder) - wed. Martinus Gloudemans (zonder)
1943J.L. Roborgh (dir. van het L. en W. bedrijf)
1965Arn. Croonen (makelaarskantoor)
Parklaan 3

Parklaan I 145h' (????)
1908H.J. Dazert (metselaar)
Parklaan 3 (1909)
1910H.J. Dazert (metselaar) - A.J.H. Korsten (goudsmid)
1923Johannes M. Benne (schrijver raad van arbeid) - Eduard Brak (boekbinder)
1943B. Kok (chef bijkantoor A.P.C.)
Parklaan I 145i

Parklaan I 145i (????)
Vervallen (1909)
Parklaan 2

Parklaan I 145d (????)
1908M. Gloudemans (mouter)
Parklaan 2 (1909)
1910M. Glaudemens (gem. arbeider)
1923Petrus W. de Bresser (huisschilder)
1943N.V. Handel in Electrische artikelen 'Electrolux' - B.C. Verheijden (koopman)
Parklaan 1
Rijksmonument

Parklaan I 145a (????)
1908G.F. Jansen (opzichter gemeente reiniging)
Parklaan 1 (1909)
1910G.F. Jansen (opzichter gemeente reiniging)
1943M.E. de Bruijn - J.E.E.M. van Erp (steno-typiste K.v.K.) - L.M.J. van Erp (ambtenaar ter secretarie)

Kuipertjeswal
Postcodes
 5211 JH  1..19
 5211 JJ 21..23
 5211 JJ 25..27
 5211 JJ 29..29
 5211 JH  2..20
 5211 JJ 22..24
 5211 JL 26..26
 5211 JJ 28..28
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... De laan van Kuipertjeswal tot het oude Zonneveld te noemen: Parklaan ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 42
 
Straatindeling
 1909 : aan één zijde bebouwd 1..14
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 56

n: vermelding in een voetnoot