afb. M. Sterk, juli 1958

Paardskerkhofweg

Boschveld

Op het 'Plan van 's-Hertogenbosch' 1755, luidt de naam: "Paardekrengsteeg"
Op de kadasterkaart van 1823: Paardenkerkhofsteeg.
Op de stadsplattegrond van 1936 komt de naam niet voor.
Onbekend
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1961
Paardskerkhofweg
RB 01-09-1961, blz 335. Bijlage 1961 no 158.
Naamgeving

Namen en aanduidingen - vaststelling van straatnamen

Besluit 1 september 1961

Gemeente 's-Hertogenbosch
Postcodes
  5223 AJ  15..15
  5223 AJ   2..14