afb. Fotopersbureau Het Zuiden (CS), juli 1932

Oversingel

locatie: Lombok
status: vervallen

Op de voorgrond de Dommel met fortificatiewal. Hoek links Zuiderfront, hoek rechts Bondstraat. Opname in opdracht van de PNEM
Bron: Stadsarchief (0002127)
~~~
De buurt Lombok aan de zuidkant van het Zand. Op de voorgrond de Dommel met daarachter de Oversingel. Links daarvan het Zuiderfront en rechts de Bondstraat. Dit is een foto uit 1935 toen de Willemsbrug nog niet was aangelegd.
Bron: Als de Dag van Gisteren 1 (1987) 11
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Oversingel
RB 27-01-1897
1909
Oversingel
Huisnummeromnummering 1909
1928
Oversingel
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1951
Vervallen
RB 10-12-1951, blz 442.
Panden
Oversingel 1

Oversingel N 183c (????)
Oversingel 1 (1909)
1910M. Beckmann (magazijnschef)
1923Caspar Silvester Bollen (kantoorbediende) - Johannes A. Bollen (agent van politie)
1928P. J. Laghuwitz
1943D.A. van der Aa (huisschilder)

Oversingel 2

Oversingel N 183d (????)
1908C.G. Schlee (coupeur)
Oversingel 2 (1909)
1910H.C. van Caem (kantoorbediende) - H.J. van Caem (magazijnmeester)
1923Marinus C. Becx (ass. posterijen)
1928H. de Blank
1943wed. E.J. van Erkelens-Verstrepen

Oversingel 3

Oversingel N 183e (????)
Oversingel 3 (1909)
1910J. v.d. Marck (handelsreiziger)
1928wed. J. Schoenmakers
1943A.H. Blatter

Oversingel 4

Oversingel N 183f (????)
1908Th. Horringa (schoenmaker)
Oversingel 4 (1909)
1910H. van Enter (ambt. rijks waterstaat)
1928mej. A.M.E. Bogaerts - wed. L.J. Bogaerts
1943J.J. van Well

Oversingel 5

Oversingel N 183g (????)
1908J.G. van Aken (beambte posterijen en telegrafie)
Oversingel 5 (1909)
1923Willem Alberda (botermaker) - Cornelis Dekker (kantoorbediende)
1928L.P.F. Baert
1943L.P.F. Baert (monteur lijnw. Rijks telegrafie en telefonie) - F.J.M. Schuurmans (coupeur)

Oversingel 6

Oversingel N 183h (????)
1908W. Reijner (gem. opzichter)
Oversingel 6 (1909)
1910W. Reijner (gem. opzichter)
1928C.J. van den Boer
1943A.P.M. Jansen (transportarbeider) - wed. M.J. Verhoeven-van de Ven

Oversingel 7

Oversingel N 183i (????)
1908G.C. Hendriks (conducteur S.S.)
Oversingel 7 (1909)
1910G.C. Hendriks (conducteur S.S.)
1928C.J.C. Kroes
1943A.M.E. Kroes (kantoorjuffr. levensm.bedr.) - C.J.C. Kroes - L.J.A. Kroes (kantoorbediende)

Oversingel 8

Oversingel N 183j (????)
1908E. Broeksma (lijnwachter der telegrafie)
Oversingel 8 (1909)
1910E. Broeksma (lijnwachter der telegrafie)
1928P.J. van Litsenburg
1943J. Brekelmans (sigarenmaker)

Oversingel 9

Oversingel N 183k (????)
1908H. Moesker (hoofdconducteur S.S.)
Oversingel 9 (1909)
1910J. Verdonck (reiziger)
1928A.M. Hans
1943C.J. Verhoeven (meesterknecht)

Oversingel 10

Oversingel N 183l (????)
1908wed. C. Kempenaars
Oversingel 10 (1909)
1910wed. C. Kempenaars
1923Hendrikus van der Donk (arbeider)
1928L.M. van Opstal
1943A.F. van den Dungen (werkm. afd. metaalbewerking)

Oversingel 11

Oversingel N 183m (????)
1908Jos. Verdonk (reiziger)
Oversingel 11 (1909)
1910C. Düpp (meganiker)
1928C.F.C. Vaes
1943F.H.M. Kramer (chauffeur)

Oversingel 12

Oversingel N 183n (????)
1908F.J.Th. Loew (journalist)
Oversingel 12 (1909)
1910Ch.F.C. Kroes (musicus)
1923Josephus A. Dungen (handelsagent)
1928A.W. Bakker - H. van der Donk - L.H. Gool
1943A. van Aart (hulp-bewaarder) - A.P.A. van Aart (kleermaker)

Oversingel 13

Oversingel N 183o (????)
1908J. Vos
Oversingel 13 (1909)
1910C. Heijne (boekhouder)
1923Hendrikus de Blank (kantoorbediende)
1928H. Scholtmeijer
1943F.W.J. Marechal (slagersknecht)

Oversingel 14

Oversingel N 186 (????)
1908H. v.d. Bouwhuijzen (hoofdcond. S.S.)
Oversingel 14 (1909)
1910wed. M. van Overbeek
1928A. van der Valk
1943C.F. Serrarens

Oversingel 15

Oversingel N 186a (????)
1908G.H. Nijman (ambtenaar S.S.)
Oversingel 15 (1909)
1928J.F. ten Hacken
1943J.M. Rotte (bediende P.T.T.)

Oversingel 16

Oversingel N 187a (????)
1908H.C. van Lith (timmerman)
Oversingel 16 (1909)
1910H.C. van Lith (timmerman)
1923Johannes A. van den Broek (hoofdbrievenbesteller)
1928J.A. van den Broek - M.F. van Schijndel
1943J.P. Hootsmans (hoogsp. monteur)

Oversingel 17

Oversingel N 187 (????)
1908G.J. Klumper (ambtenaar S.S.)
Oversingel 17 (1909)
1910G.J. Klumper (ambtenaar S.S.)
1923Robertus Coppens (kleermaker)
1928C.J.A. Herijgers
1943H.A.M.J. Konings (leerling machinist N.S.)

Oversingel 18

Oversingel N 188 (????)
1908J.C. Kuskens (1e modiste) - Jos.W. v.d. Well (agent en commissieh. in cartonn. en reclameartikelen)
Oversingel 18 (1909)
1910P.C.M. v.d. Elst
1928A.D. van de Laar
1943P.W. Franken (mach. bankwerker)

Oversingel 19

Oversingel N 188a (????)
1908Th. Deckers (klerk)
Oversingel 19 (1909)
1910Th. Deckers (rijksklerk der belast.)
1923Petrus J.A. Claasen (kantoorbed. brandverz.)
1928P.J.A. Claasen
1943F.H. van den Hoogen (typograaf)

Oversingel 20

Oversingel N 189a (????)
1908J. Kalkberg (goudsmid)
Oversingel 20 (1909)
1910A.J. Kalkberg (goudsmid)
1928A.J. Reus
1943A.J. de Reus

Oversingel 21

Oversingel N 189 (????)
1908C. Müller (boekbinder)
Oversingel 21 (1909)
1910C. Müller (boekbinder)
1923Johannes Beukema (boekhouder)
1928J. Loonen
1943J. Loonen

Oversingel 22

Oversingel N 190 (????)
1908L. Schickendantz (klerk)
Oversingel 22 (1909)
1910L. Schickendantz (klerk)
1928wed. F.Th.A. Meerhoff
1943J.Fr. Craane (kantoorbediende) - J.J. Craane (sigarenmaker) - P. van de Laar

Oversingel 23

Oversingel N 190a (????)
1908H.A. van Breugel (bakker)
Oversingel 23 (1909)
1910H. Immens (handelsagent)
1928W. Langenbach
1943A.L. Mees (vertegenw. advertenties)

Oversingel 24

Oversingel N 191a (????)
1908J. van Goethem (rijksambtenaar)
Oversingel 24 (1909)
1910W. Sepers (chef)
1928J.P. Hootsmans - A.F. Jordens
1943J. van den Dungen (koopman)

Oversingel 25

Oversingel N 191 (????)
1908A. Nieuwenhuijse (brig. der rijksveldw.)
Oversingel 25 (1909)
1910A. Nieuwenhuijse (brig. der rijksveldw.)
1928H. Roedema
1943A.Th.M. Koesen (arbeider Gem. Werken)

Oversingel 26

Oversingel N 192 (????)
1908J.W. Vogel (goudsmid)
Oversingel 26 (1909)
1910J. de Vries (smid)
1928J.M. Verhaaren
1943J.M. Verhaaren (timmerman)

Oversingel 27

Oversingel N 192a (????)
1908J.A. de Vries (smid)
Oversingel 27 (1909)
1910A. v.d. Meijden (kleermaker)
1928H.H. Vercruijsse
1943C.K. van Lieshout (winkelknecht) - F.H. van Uden (huisschilder)

Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Den singel zuidwaarts: Oversingel ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 42
 
Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..27
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 345

n: vermelding in een voetnoot