afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 12 september 1932

Orthenstraat

Binnenstad Centrum

Zijstraat links is het Bokhovenstraatje. Zijstraat rechts is het Sint Geertruikerkhof. De draaiorgels staan op een rij opgesteld ten behoeve van de muzikale controle voor de kermis onder andere door de keurmeesters Toon van Balkom en Marius Ogier.
Bron: Stadsarchief (0002068)
~~~
Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1502
Ortenstraet
Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645
Orten ftraet
Kaart Sylva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos
1866
Ortenstr.
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Ortenstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Orten Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Orthenstraat
RB 19-08-1909, blz 45.
1910
Orthenstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Orthenstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Sasse van Ysselt

De Orthenstraat

65
66
67
68
69
70
71
Noten
1.Diarium van Vladeracken t.a.p. blz. 237.
2.Van Heurn Historie III blz. 196.
3.Over het aantal huizen, dat Orthen in 1526 had, zie men de telling der huizen en haardsteden in de Stad en de Meierij van den Bosch van dat jaar (Hand. Prov. Genootsch. van K. en W. in Noordbrabant 1891/93 blz. 231)
4.N. en Z. Brabantsche Faam 1829 blz. 104 en Taxandria VI blz. 292, alwaar ik abusievelijk mededeelde, dat al de gevangen genomen leden van het corps van Béon op het fort Isabella gefusilleerd zijn.
5.Van Heurn Historie II blz. 334 en R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen II blz. 1240, 1252 en 1259.
6.Van Heurn Historie II blz. 498.
7.Van Heurn Historie II blz. 502, 523, 527 en 528.
8.R.A. van Zuylen Gedenkboek der Teekenschool te den Bosch blz. 95 en Beschrijv. Catalogus van de histor. verzameling der Schutterij te den Bosch blz. 1-4 en blz. 49.
9.Men zie over deze brug Van Heurn Historie III blz. 401.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 65-72
Verdwenen stadsbeelden

Een dorps tafereel in de Bossche binnenstad

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 7 april 1998
Afbeeldingen

voor 1934
     
Artikelen
1935

Redactie

Programma 1185-1935. Orthenstraat- comité bij het 750 Jarig bestaan der stad 's-Hertogenbosch juli 1935 en beschrijving van de optocht naar Prof. Der Kinderen op Zondag 21 Juli des n.m. 4 uur
s.n. ('s-Hertogenbosch 1935)
 
1979

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van het archief van het blok van de Orthenstraat en het Ortheneinde
Centraal bureau Godshuizen, Oud-archief ('s-Hertogenbosch 1979)
 
1979

Redactie

Gemeenteraad in hemd gezet door bankiers Van Lanschot. Opknappen Orthenstraat start
Brabants Dagblad woensdag 12 december 1979 (foto's)
 
1984

H.L. Janssen

De opgravingen aan de Orthenstraat. Wegwijs bij Van Lanschot. Afdeling publiciteit.
F. van Lanschot Bankiers ('s-Hertogenbosch 1984) 21-27
 
1984

A.H. van Drunen

De bank en haar buren in de Orthenstraat. Wegwijs bij Van Lanschot. Afdeling publiciteit.
F. van Lanschot Bankiers ('s-Hertogenbosch 1984) 28-35
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1991

Theo van Herwijnen

Een Bossche schelm of schurk
Stadsarchief 's-Hertogenbosch 150 jaar! ('s-Hertogenbosch 1991) 11
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 2 (1997) 15-16
 
1998

Ed van Berge Henegouwen

Bewoners Orthen- en Peperstraat onder de loep 1
KringNieuws 3 (1998) 13-14
 
1998

Piet Hellings

Herenhoed en leefcultuur
Het Boedelbulletin 4 (1998) 1-4
 
1998

Ed van Berge Henegouwen

Het muziekinstrument in Peper- en Orthenstraat
Het Boedelbulletin 4 (1998) 6-7
 
1998

Ester Vink

Categorie 16. Gereedschap
Het Boedelbulletin 4 (1998) 8
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Een dorps tafereel in de Bossche binnenstad
Brabants Dagblad dinsdag 7 april 1998
 
1999

Aart Vos

'Een casje met glaesen'. Bosch glaswerk als cadeau
Bossche Bladen 3 (1999) 96-101
 
1999

E.C. van Berge Henegouwen

Bewoners en eigenaren Peperstraat en Orthenstraat van 1650 t/m 1850
s.n. ('s-Hertogenbosch 1999)
 
2000

H.W. Boekwijt, P. Manuhutu

Twee maal twee. Het onderzoek van twee middeleeuwse buurpanden in de Vughterstraat en de Orthenstraat (2000) 123-132
 
2000

Marjan Vonk

Werkgroep Winde en De Gruyter
KringNieuws 3 (2000) 8-9
 
2001

drs. Ed van Berge Henegouwen

Bewoners Orthen- en Peperstraat onder de loep
KringNieuws 2 (2001) 6-7
 
2001

Hans L. Janssen

Opgravingen BAM in 2001
Bossche Bladen 4 (2001) 133-134
 
2007

Redactie

Samenwerking Centrummanagement, gemeente, ondernemers en eigenaren. Nieuwe toekomst voor Bossche Orthenstraat
De Makelaar zaterdag 1 september 2007 (foto)
 
2009

Marc Brink

Aanzien Orthenstraat moet beter
Brabants Dagblad 16 januari 2009

 
2011

Ondernemers aan zet in de Orthenstraat

• Gemeente wil meewerken aan plannen om Orthenstraat op te knappen.
• Maar ondernemers moeten nu wel met concrete plannen komen.
• Ideeën voor meer terrassen en fraaiere gevels.
Paul Roovers | Brabants Dagblad zaterdag 22 oktober 2011
 
2013

Orthenstraat

Extra winkels Orthenstraat Built to Build heeft plannen met vier historische panden in de Bossche Orthenstraat.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad zaterdag 28 september 2013 | 26
 
2013

Domien van der Meijden

Verlevendigen Orthenstraat is prima idee
Brabants Dagblad zaterdag 28 september 2013 | 27
 
2018

Werkgroep Industrieel Erfgoed en werkgroep Archeologie & Archiefonderzoek

Speldenmakersafval in de Orthenstraat deel 2
Bossche Kringen 4 (2018) 60-62
 
Geschiedenis
1620 De bierbrouwer Wouter Jansz. van Wel bouwt een nieuw pand: "De Gulden Hopsack".
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Visstraat
Orthenstraat 2-2a
Gemeentelijk monumentM 71

Orthenstraat 2

Vischstraat B 74 (????)
1865H.F. van den Eerenbeemt (boekhouder)
1875T.J.H. van Rijckevorsel (wijnhandelaar) - M. Staelenberg (poelier)
Vischstraat B 75a (1880)
Orthenstraat B 75a (1881)
1881P. Vermeulen-Bouman (commies der stoomboot)
1908J.A. Roborgh (opzichter der telegrafie)
Orthenstraat 2 (1909)
1910J.A. Roborgh (opzichter der telegrafie)
1928mej. C.Th. Timmermann
1943wed. A.J.J.J. Roos-Helmer - J.M.A. Sprengers (boekhouder)
Orthenstraat 2a

Orthenstraat 2a (????)
????Stadscafé D'n Burger

Orthenstraat 4

Orthenstraat B 75 (????)
Orthenstraat B 76 (1880)
1908M.A. Grimberger (koopman en sigarenhandel)
Orthenstraat 4 (1909)
1910M.A. Grimberger (koopman en sigarenhandel)
1943F.J. Assmann (schoenhandel)

Orthenstraat 6
M 72

Orthenstraat B 76 (????)
1865G. Kraanwinkel (particulier) - J. P. Leijendekker (candidaat-notaris)
1875A.J. Siepkens (koetsier) - J.H. Tamson (winkelier in dekens)
Orthenstraat B 76a (1880)
1881G. Lammerschop (leeraar gymnasium)
1908H. Holland (1e Luit. Adj. Inf.) - wed. Seijller (in gouden en zilveren borduurwerken) - G.J.L. Step (1e Luit. pl. adj.)
Orthenstraat 6 (1909)
1910Garjeanne (2e luit. inf.) - wed. Seijller (in gouden en zilveren borduurwerken) - G.J.L. Step (1e Luit. pl. adj.)
1923Franciscus J. Assmann (schoenwinkelier)
1928F.J. Assmann - echtg. Th.J. Tromp
1943F.J. Assmann (schoenmaker)

Orthenstraat 8-10
M 73

Orthenstraat 8

Orthenstraat B 77a (????)
1908W. van Sas (commies secretarie)
Orthenstraat 8 (1909)
1910W. van Sas (commies secretarie)
1928mej. M.J.W. van Sas - W. van Sas
1943De Klein Credietbank - M.H.B. Rulkens (fröbelonderwijzeres) - P.H. Rulkens (dir. kleine credietbank)
Orthenstraat 10

Orthenstraat B 77 (????)
1865T.F. Rarickx (particulier)
1875F.J. Pompe (wethouder dezer gemeente)
Orthenstraat B 77 (1880)
1881J.F. Pompe (wethouder dezer gemeente) - A.J. Tamson (boekhouder) - J.H. Tamson (winkelier in dekens)
1908fa. wed. A. Murk- van Son (in goud- en zilverw.)
Orthenstraat 10 (1909)
1910fa. A. Murk- van Son (in goud- en zilverw.)
1928F.H.J. Murk

Orthenstraat 12
M 74

Orthenstraat B 212 (????)
1821N.J. Doublesteine Haphe () bron
1822Ursule Haye
Orthenstraat B 78 (????)
1865A. Bos (commies der posterijen)
1875H.M. Laffertée (partikuliere)
Orthenstraat B 78 (1880)
1881J.H. Lafferteé (partikulier)
1908Th.W. van Grinsven-Verhoeven
Orthenstraat 12 (1909)
1910Th.W. van Grinsven-Verhoeven
1928H.Th. Huisman
1956A.W. Boelens (koopman)

De Gruyterpassage
Orthenstraat 14-16
M 75-76

Orthenstraat 14

Orthenstraat B 211 (????)
1824Lamberdina Theresia Someren () bron
Orthenstraat B 79 (????)
1865H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt) steenhouwer en bouwmeester - mr. R. Twiss (L.r. officier van justitie)
1875H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt) steenhouwer en bouwmeester - J.C. de Swart (mr. broodbakker) - E.A.H. van der Ven (onderw. aan de koninkl. school voor nuttige en beeldende kunsten, photografist)
Orthenstraat B 79 (1880)
1881H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt, steenhouwer en bouwmeester) - J.C. de Swart (mr. broodbakker) - E.H.A. van der Ven (kunstschilder en leeraar aan de koninklijke school)
1908P. de Gruijter & Zn. (fabriek en kantoor) - J. Maas (machinist)
Orthenstraat 14 (1909)
1910J. Maas (machinist)
1943P. de Gruijter en Z. (N.V. Kon. Industrie en Handelmij.)
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)
Orthenstraat 16

Orthenstraat B 210 (????)
1822Lamberdina Theresia Someren ()
1824Lamberdina Theresia Someren () bron
Orthenstraat B 79a (????)
Orthenstraat 16 (1909)
1910P. de Gruijter & Zn. (fabriek en kantoor)
1928P. de Gruijter en Zn.
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)

Orthenstraat 18
M 77

Orthenstraat B 209 (????)
1821G. van Oorschot () bron
1822Johannes Scheertoom (kuiper)
Orthenstraat B 80 (????)
1865J.C. de Swart (mr. broodbakker)
Orthenstraat B 80 (1880)
1903H. Kuijpers (broodbakker)
1908H.W.M. Kuijpers (brood- en beschuitbakker) - wed. H. Kuijpers-Peijnenburg
Orthenstraat 18 (1909)
1910H.W.M. Kuijpers (brood- en beschuitbakker) - wed. H. Kuijpers-Peijnenburg - B. Leussen (leeraar gymnasium)
1928echtg. G. van Broekhuizen - L.J. Jordens - H.H.M. Kuijpers - wed. H.W.M. Kuijpers
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 20-22
M 78

Orthenstraat 20

Orthenstraat B 81 (????)
1865G. van Andel (koopman in granen)
1875G. van Andel (koopman in granen)
Orthenstraat B 81 (1880)
1881G. van Andel (partikulier)
1908L. Lutkie (firma W. Lutkie) lederhandel
Orthenstraat 20 (1909)
1910L. Lutkie (firma W. Lutkie) huidenhandel
1928mej. M.J. Reijntjes
Vervallen (fabriek De Gruyter) (1938)
Orthenstraat 22

Orthenstraat B 81a? (????)
1865jhr. mr. J. van Beresteijn (advokaat, hoofdagent der brandwaarborg-maatschappij 'zekerheid geeft rust')
1875A.A.P. van der Velden (deurwaarder der plaatselijke belasting)
Orthenstraat B 81a (1880)
1881W. van Sas (adj.-comm. ter stads secretarie)
1908Gez. van Gemert
Orthenstraat 22 (1909)
1910mej. H. van Gemert
1923Petrus G.M. van Gestel (architect)
1928F.J. Claes
Vervallen (fabriek De Gruyter) (1938)

Orthenstraat 24-26
M 79

Orthenstraat 24

Orthenstraat B 82 (????)
1865T. Beaudoux (tinnengieter) - Gez. Stengels (naaister)
1875H.C. Kerstel (tapper)
Orthenstraat B 82 (1880)
1881H.C. Kerstel (tapper)
1908H. van Haaren (bierbottelaar) - A. Kuijpers (klerk)
Orthenstraat 24 (1909)
1910wed. H. van Haaren (tapperij)
1928H. Leijsen
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)
Orthenstraat 26

Orthenstraat B 82a (????)
1875M. Steenbergen (partikulier)
Orthenstraat 26 (1909)
1910S. Gieliam - C. Gips (reiziger) - D. de Vries (assistent apotheker)
1923Gerardus A.H. van Appeven (houtdraaier)
1928J.H. Jordens
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 28
M 80

Orthenstraat B 83 (????)
1875B.N. van Thiel (koopman in kolonialewaren)
Orthenstraat B 83 (1880)
1881B.N. van Thiel (koopman in kolonialewaren)
1893G. Smits (mr. broodbakker)
1908Gebr. Verhees (in verfwaren enz.)
Orthenstraat 28 (1909)
1910Gebr. Verhees (in verfwaren, spiegel- en vensterglas, lakken, drogerijen, specerijen enz.)
1928Gebr. Verhees
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 32
M 81

Orthenstraat B 84 (????)
1865P. Laffertee (particulier)
1875A.H. Blankers (mr. goud- en zilversmid) - wed. P. Lafferteé (partikulier)
Orthenstraat B 84 (1880)
1908J. Baekers (collecteur staatsloterij)
Orthenstraat 30 (1909)
1910J. Baekers (collecteur staatsloterij)
1928W. van Hassel - J.J. Seerden
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 32-44
M 82

Orthenstraat B 85 (1880)
1908J. Jansen (pakhuis, houthandel)
Orthenstraat 32 (1909)
1910J. Jansen (pakhuis, houthandel)
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 34
M 83

Orthenstraat B 86 (????)
1865H. van Roosmalen (particulier)
1875H. van Roosmalen (partikulier)
Orthenstraat B 86 (1880)
1881H.C. Brak (modiste) - J.J.F. Brak (gepensioneerde)
1908Jos. Bolsius-Kamphuijs (wijnhandel)
Orthenstraat 34 (1909)
1910Jos. Bolsius-Kamphuijs (wijnhandel)
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 36
M 84

Orthenstraat B 87 (????)
1865J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. J. van Rijckevorsel & Zn.) handelaars in koloniale waren, commissionnairs in effecten
1875J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. J. van Rijckevorsel & Zn.) commissionair in effecten
Orthenstraat B 87 (1880)
1881J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. Joh.F. van Rijckevorsel en Zn., in effecten)
1908jhr. F.J.H.J. Bosch van Drakesteijn
Orthenstraat 36 (1909)
1910jhr. F.J.H.J. Bosch van Drakesteijn
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 38
M 85-86

Orthenstraat B 88 (????)
1865B. van Andel (koopman in granen)
1875B. van Andel (koopman in granen)
Orthenstraat B 88 (1880)
1881B. van Andel (koopman in granen)
1908B. v.d. Berg - J. Reuzelaars (behangerij en stoffeerderij)
Orthenstraat 38 (1909)
1910B. van den Berg - J. Reuselaars (behangerij en stoffeerderij) - mej. J. van Thiel (onderwijzeres)
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 40

Orthenstraat B 89 (????)
1865J.C. van Beugen (mr. schoen- en laarzenmaker)
1875B.F. Koop-Hagelaar (koopman in steenkolen, en agent eener steenkolenm.)
Orthenstraat B 89 (1880)
1881F. Papavoine (winkelier in kruidenierswaren)
1908Th. Merkenhoff (mr. dameskleermaker) - P.J. Schendeler (wijnsteker)
Orthenstraat 40 (1909)
1910Th. Merkenhoff (dameskleermaker)
1928Fabriek N.V. de Gruijter
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)

Orthenstraat B 89c

Bokhovenstraatje B 89c (????)
1875J. Verkaart (klerk)

Orthenstraat B 89d

Bokhovenstraatje B 89d (????)
1875A.J.P. van Osch (vleeschhouwer)

Orthenstraat B 89f

Bokhovenstraatje B 89f (????)
1875J.A. de Bruijn (mr. kleermaker)

Orthenstraat B 89g

Smalle Haven B 89g (????)
1875G.J. Mettrop (assurad. boekhouder)

Orthenstraat 36

Restaurant La Fontaine

Bokhovenstraatje
Orthenstraat 260
M 87

Ortheneinde B 92 (????)
1865J. van der Brugge (mr. metselaar) - wed. J. Necasie (tapster)
1875H. van Hattenhoven (tapper en logementhouder)
Ortheneinde B 90 (1880)
1881D.N. Govers (logementhouder)
1908J. van der Ven (koetsier, tapper)
Orthenstraat 42 (1909)
1910F. van der Meijden (caféhouder)
1928M.A.M. van Oorschot - wed. H. van Oorschot
1943M. van Dijk (sigarenmaker)
Vervallen (1950)

Orthenstraat 44-46
M 88

Orthenstraat 44

Ortheneinde B 93 (????)
Ortheneinde B 91a (1880)
1881A.W. van der Bruggen (mr. metselaar)
1908A.W. van der Bruggen (metselaar, aannemer)
Orthenstraat 44 (1909)
1910A.W. van der Bruggen (metselaar, aannemer)
1928A. Voets
Gesloopt (BK 05335 24 mei 76) (1976)
Orthenstraat 46

Ortheneinde B 93 (????)
1875J. van der Bruggen (mr. metselaar) - W.P. Wetselaar (2e luitenant eerste bataillon)
Ortheneinde B 91 (1880)
1881J. van der Bruggen (mr. metselaar)
1905J.P. van der Bruggen (handelaar in rijwielen)
1908J.P. van der Bruggen (rijwielen en automobielen)
Orthenstraat 46 (1909)
1923Adrianus Chr. van der Bruggen (tandtechniker) - Adrianus W. van der Bruggen (zonder)
1928A.C. van der Bruggen
1943A.Ch. van Bruggen (tandheelkundige)
Gesloopt (BK 1315 6 feb 75) (1975)
Gesloopt (BK 05335 24 mei 76) (1976)

Orthenstraat 262-264
M 89

Ortheneinde B 94 (????)
1865A.H. Blankers (mr. goud en zilversmid)
Ortheneinde B 92 (1880)
1881H. van Hattenhoven (tapper en logementhouder) - P. Hoijnck van Papendrecht (reiziger)
1892P. v.d. Linden (koffiehuis- en logementhouder)
1905J. Willems (logementhouder)
1908J. Willems (hôtel en café-restaurant)
Orthenstraat 48 (1909)
1910J. Willems (hôtel en café-restaurant)
1928Th.H. Schagen - J. Willems
1943Fr.J.J. Dirks (bedrijfsleider) - W.G. Minten (reiziger) - H.A. van den Wildenberg (café en restauranthouder)
Orthenstraat 262-264 (1984)
2008Robby en Jenny Tjon (Super Sang Lee)

Orthenstraat 266-272
M 90

Orthenstraat 266-270

Ortheneinde B 93a (????)
1875A.W. van der Bruggen (mr. metselaar)
Ortheneinde B 93a (1880)
1881M. van den Dungen (partikulier)
1908Gez. Scheefhals (tailleuses) - M.P. Scheefhals (kantoorbediende)
Orthenstraat 50 (1909)
1910Gez. Scheefhals (tailleuses) - M.P. Scheefhals (kantoorbediende)
1928mej. J.P.M. Scheefhals
1943J.J. Scheefhals
Orthenstraat 266-270 (1984)
Orthenstraat 272

Ortheneinde B 95 (????)
1865M. van den Dungen (hoefsmid)
1875M. van den Dungen (mr. hoefsmid)
Ortheneinde B 93 (1880)
1881A. de Bruijn (opzichter der provinciale waterstaat) - gebr. de Bruijn (mr. kleermaker)
1905G. Berkelmans-Mulder (schoenmaker) - wed. Vergauwen
1908G.J. Berkelmans (schoenmagazijn)
Orthenstraat 52 (1909)
1910G.J. Berkelmans (schoenmagazijn)
1928J.L. Kappe (kapper)
1943J.L. Kappe (kapper)
1973ongeschikt voor bewoning (afd SOS mei 73)
Orthenstraat 272 (1984)

Orthenstraat 274-276
M 91

Orthenstraat 274

Ortheneinde B 94a (1880)
1881J.J. Sweens (partikulier)
1908A.J. Aangenendt (aannemer)
Orthenstraat 54 (1909)
1910A.J. Aangenendt (aannemer)
1923Alphonsus J.F. Burg (bouwkundig opz.) - Wilhelmus A. Burg (boekhouder)
1928M.J. van den Dobbelsteen - J.H.A. van Rooij - L.I.J. van der Steen
1943P.L. van Mulbregt (aannemer) - J.G.A.M. de Ruijter
Orthenstraat 274 (1984)
Orthenstraat 276

Ortheneinde B 96 (????)
1865J. Donkers (fabrijkant van stoomwerktuigen)
1875J.J. Sweens (partikulier)
Ortheneinde B 94 (1880)
1875A.J. Vlamings (provinciaal veearts)
1905Jac, Poort (grossier) - C.M.A.L. Utents (wijnhandelaar)
Orthenstraat 56 (1909)
1943T.J.P. van de Ven (fruithandel)
19??pakhuis
Orthenstraat 276 (1984)

Orthenstraat 278-280
M 92

Orthenstraat 278

Ortheneinde B 95a (????)
Orthenstraat 58 (1909)
1910J. de Gruijter-Vermeulen
1923mr. Anton Benders (advocaat)
1928wed. E.L. Aronsohn
Orthenstraat 278 (1984)
Orthenstraat 280

Ortheneinde B 97 (????)
Ortheneinde B 95 (1880)
1881A.J.P. van Osch (vleeschhouwer)
1905Gebr. van Liempt (werkplaats)
1908J. de Gruijter-Vermeulen
Orthenstraat 60 (1909)
1910Kantoor E. Aronsohn (lederhandel)
1928E. Aronsohn
19??kantoor
Orthenstraat 280 (1984)

Orthenstraat 282-284
M 93

Orthenstraat 282

Ortheneinde B 98a (????)
Ortheneinde B 96a (1880)
1908J. van Vlijmen
Orthenstraat 62 (1909)
1910J. van Vlijmen
1928H.J. Quaadvliet
1943W.W. van Osch (wagendrijver gem. werken)
Orthenstraat 282 (1984)
Orthenstraat 284

Ortheneinde B 98? (????)
1865S. Koppens (vleeschhouwer)
1875wed. S. Coppens (slagster) - S. Lamm (partikulier)
Ortheneinde B 96 (1880)
1881Louis Donkers (firma gebr. Donkers)
1905A. van Liempt (slager)
1908A. de Laat (spekslagerij)
Orthenstraat 64 (1909)
1910A. de Laat (spek- en rundsslagerij)
1923Johannes P. Engels (slager)
1928J.P. Engel
1943fa. van Ravenstein (slagerij) - J.J. van Ravenstein (slager)
Orthenstraat 284 (1984)

Orthenstraat 286-288
M 94

Orthenstraat 286
Gemeentelijk monument

Ortheneinde B 99 (????)
1865J. Baily (winkelier in manufacturen) - A. Delmee (winkelier en broodslijter)
1875H.J.B. Stolp (kapitein tweede bataillon)
Ortheneinde B 97a (1880)
1881P. Verkaart (klerk)
Orthenstraat 66 (1909)
1910F.S. Knegtel (drukker)
1928Th. Heesakkers
1943Meubelhandel De Oplossing - P.L. van Mulbregt (timmerbedrijf) - C. Sluiter (koopman)
Orthenstraat 286 (1984)
Orthenstraat 288
Gemeentelijk monument

Ortheneinde B 100? (????)
1865J.C. de Bie (herbergier en borstelmaker)
1875F.J.J. Sisoo (mr. horlogiemaker)
Ortheneinde B 97 (1880)
1905G. Aben (koffiehuishouder)
1908H. Willems (caféhouder)
Orthenstraat 68 (1909)
1910H. Willems (caféhouder)
1928Limonadefabriek Vriens
1943P.L. van Mulbregt (timmerbedrijf) - C. Sluiter (koopman)
Orthenstraat 288 (1984)

Orthenstraat 290
M 95-96

Ortheneinde B 101 (????)
Ortheneinde B 98 (1880)
1881J. Albers (concierge stads korenbeurs)
1908B. Kuijpers (stadswerker, metselaar) - Linnenmarkt
Orthenstraat 70 (1909)
1910Commissariaat van Politie
1928Politiebureau (1909-1944)
1943Politiebureau
19??Gewestelijk Arbeidsbureau
Orthenstraat 290 (1984)

Orthenstraat 302
M 97

Ortheneinde B 101 (????)
1865M. van Liempt (tapper en kraankind)
1875M. van Liempt (concierge stads korenbeurs)
Ortheneinde B 99 (1880)
1905G. van Nijnatten (meubelfabrikant)
1908G. van Nijnatten en Zoon (stoommeubelfabr., beddenfabr. enz.)
Orthenstraat 72 (1909)
1910G. van Nijnatten en Zoon (stoommeubelfabr., beddenfabr. enz.)
1928Frankefort en Hendrikx
Orthenstraat 302 (1984)

Orthenstraat 310-312
M 98

Orthenstraat 310

Ortheneinde B 100a (????)
1908L.M. Dufrasnes (adj. opz. bij de gem.werken) - A.H. Jansen - G.P.B. Jansen (ambt. parket milit. aud.)
Orthenstraat 74 (1909)
1910M. Seijffers (veehandelaar)
1928mej. S. Seijffers - S. Seijffers - wed. M. Seijffers
1943J.W.J. Blank (kantoorbed.) - L.Q.A. Blank (timmerman) - C.J. Brinkhuis (kantoorbediende)
Orthenstraat 310 (1984)
Orthenstraat 312

Ortheneinde B 103 (????)
1865J. Schmied (visscher)
1869wed. J.C. Janssen (hotel de engel)
1875A. Pompe (kaarsenmaker)
Ortheneinde B 100 (1880)
1908P.F. Strooij (teekenaar S.S.) - A. Tijdgat (sigarenmagazijn)
Orthenstraat 76 (1909)
1928Th.P.M. Meeuwsen
1943Th.P.M. Meeuwsen (kantoorbed. en filiaalhouder sigarenw.)
Orthenstraat 312 (1984)

Orthenstraat 314-316

Orthenstraat 314
M 99

Ortheneinde B 104 (????)
1875wed. J. Schmied (winkelierster in kruidenierswaren en visch)
Ortheneinde B 101 (1880)
1894A. van Delft
1905M.C. Reinders - B.N. van Thiel (handelsagent) - W.L.H. van Tiel
1908M.C. Reijnders - B. van Thiel (handelsagent)
Orthenstraat 78 (1909)
1910B. van Thiel (handelsagent)
1923wed. George J.L. Backere (zonder)
1928wed. G.J.L. de Backere - J.H. Groels - W.H. Groels - wed. W.L.H.B. van Thiel
1943P.J. Beks - J.G. Paijmans (lederbewerker)
Orthenstraat 314 (1984)
Orthenstraat 316

Orthenstraat 78 bov (????)
Orthenstraat 78a (1976)
Orthenstraat 316 (1984)

Orthenstraat 318-326
Gemeentelijk monumentM 100

Orthenstraat 318

Ortheneinde B 105 (????)
1865P.J. Beckers (schipper)
Ortheneinde B 102 (1880)
1881F.A. van Welij (mr. wieldraaier)
1905wed. H.P. de Leeuw (brooddepôt van 'De Korenbloem')
1908wed. H.P. de Leeuw (brooddepôt)
Orthenstraat 80 (1909)
1910wed. H.P. de Leeuw (brooddepôt)
1928B. van Gent - wed. M. van Gent
1943M.H. van den Elzen (koopman)
Orthenstraat 318 (1984)
Orthenstraat 320-326

Ortheneinde B 105 (????)
Ortheneinde B 102a (1880)
1881A. Pompe (kaarsenmaker)
1908Jac. Dikmans - C.J. Maissan (costumière) - wed. A.M. Maissan (particuliere)
Orthenstraat 82 (1909)
1910Jac. Dikmans (brievenbesteller) - C.J. Maissan (costumière) - wed. A.M. Maissan (particuliere)
1923Johanna B.A.L. Bogaerts (rijkstelefoniste) - wed. J.B.A.L. Bogaerts (zonder)
1928A. Hoevenaars
1943J.P. de Gier (chauffeur) - wed. E. de Laat-van der Donk
Orthenstraat 320-326 (bovenwoningen van nr 318) (1984)

Orthenstraat 328-330
M 101

Ortheneinde B 106 (????)
1865J.G. Dufaij (ijzergieter) - W. van Mierlo (mr. wagenmaker)
1875W. van Mierlo (mr. wagenmaker)
Ortheneinde B 103 (1880)
1881W. Borgstein (conducteur) - J. van Mierlo (mr. wagenmaker)
1892N.J. Richelle (fabrikant van ijzerwerken)
1908Werkplaats Richelle
Orthenstraat 84 (1909)
1910Werkplaats Richelle
1928B.H. Versteegen
1943M. Verboom (koopman groenten en fruit) - Verboom's Groenten en Fruit Import en Export
Orthenstraat 328-330 (1984)

Orthenstraat 332-334
M 102

Orthenstraat 332

Ortheneinde B ongen. (????)
Orthenstraat 86 (1909)
1910J.J. Richelle (mechanicien)
1928N.J. Richelle
Orthenstraat 332 (1984)
Orthenstraat 334

Ortheneinde B 107 (????)
1865J. Richelle (mr. hoefsmid)
1875N. Richelle (mr. hoefsmid)
Ortheneinde B 104 (1880)
1881N. Richelle (mr. hoefsmid en mecanicien)
1900N.J. Richelle
1905J.J. Richelle (mecanicien) - N.J. Richelle (mecanicien)
1908J.J. Richelle (mecanicien) - N.J. Richelle (mecanicien)
Orthenstraat 88 (1909)
1910J.J. Richelle (mechanicien)
1928Ph.H.B. Giliam
Orthenstraat 334 (1984)

Orthenstraat 336-346
M 103-104

Orthenstraat 336

Ortheneinde B 108 (????)
1875G. Aarts (logementhouder en tapper)
Ortheneinde B 105 (1880)
1880G. Aarts (logementhouder en stalling)
1881G. Aarts (logementhouder en stalling)
1908A.C.J. Hof (landmeter) - C.H. Klotz (hotel, café-restaurant) - H.H. Kreeftenberg (landmeter) - G.W. Schultz (ambten. rijksarchief)
Orthenstraat 90 (1909)
1910C.H. Klotz (hotel, café-restaurant)
1923Wilhelmus, J.B.M. Baudoin (borstelfabrikant)
1928W.J.B.M. Baudoin
1943E.C.P.M. Baudoin (kantoorbediende) - W.J.B.M. Baudoin (grossier) - W.J.H.M. Baudoin (vertegenwoordiger)
Orthenstraat 336 (1984)
Orthenstraat 338

Orthenstraat 90c (1928)
Orthenstraat 338 (1984)
Orthenstraat 340

Orthenstraat 90d (1928)
Orthenstraat 340 (1984)
Orthenstraat 342

Orthenstraat 90b (1928)
Orthenstraat 342 (1984)
Orthenstraat 344

Orthenstraat 90e (1928)
Orthenstraat 344 (1984)
Orthenstraat 346

Orthenstraat 90a (????)
1928B.C.A. Evers - wed. C.W.M. Trimbos
1943H.E.J. Postma (timmerman) - T.P.W. Postma (timmerman)
Orthenstraat 346 (1984)

Orthenstraat 348-350
M 105

Orthenstraat 348

Ortheneinde B 109 (????)
1865A.W. van der Linden (winkelier in kruidenierswaren en gedistilleerd, boekhouder)
1875A.W. van der Linden (winkelier in kruidenierswaren en grossier in gedistilleerd)
Ortheneinde B 106 (1880)
1881A.W. van der Linde (winkelier in kruidenierswaren, grossier in gedistilleerd en bierbottelarij)
1908R. van Dijk (kantoorbediende) - P. Popelier-Huijbers (broodbakker)
Orthenstraat 92 (1909)
1910R. van Dijk (kantoorbediende) - P. Popelier-Huijbers (broodbakker)
1923Lambertus P. van Erp (broodbakker)
1928L.P. van Erp - mej. M.P. ten Hacken
1943L.P. van Erp (broodbakker) - M.J. Verhoeven (broodbakker)
Orthenstraat 348-350 en Smalle Haven 197 (1984)

Orthenstraat 352-354
M 106

Ortheneinde B 107a (????)
1901W. Brouwers (mr. slager)
1905J. Broekhuis (kleermaker) - F. van Osch (runds- en kalfsslager)
1908wed. P.J. Lathouwers-Vriens - F. van Osch (slagerij)
Orthenstraat 94 (1909)
1910F. van Osch (runds- en kalfsslagerij)
1928F.A. van Osch
1943F.A.C.J. van Osch (slager)
Orthenstraat 352-354 (1984)

Orthenstraat 356
M 107-108

Ortheneinde B 110 (????)
1865G.C. van Lamoen (logementhouder en verhuurder van rijtuigen)
1875W.J. de Bruijn (koffiehuis en stalling)
Ortheneinde B 107 (1880)
1881L. Boeren (logementhouder en restauratie) - Jos. Houtman (sigarenfabriekant) - F. Sterk (handelsreiziger)
1905Jos Hurkens (koffiehuishouder)
1908N. Köhlbrugge (hôtelhouder)
Orthenstraat 96 (1909)
1910N. Köhlbrugge (café-hôtelhouder)
1928wed. J.A.C. van Opstal - mej. C.P. de Wert
1943G. van Aken (caféhouder)
Orthenstraat 356-358 (1984)
Orthenstraat 356 (19??)
19??I. Pappas (restaurant Athene)
19??Shi Sha - Tunesisch Marokkaans restaurant

Zevensteensebrug
 
Zevensteensebrug
Orthenstraat 87-85

Orthenstraat 87

Ortheneinde C 355 (????)
1865H. Duijts (tapper)
Ortheneinde C 384 (1880)
1881W. Boeren (mr. kleermaker)
1908H. van der Heijden (particulier) - H. v.d. Linde (rijwielhandel) - M. v.d. Linde (timmerman)
Orthenstraat 87 (1909)
1910H. v.d. Linde (rijwielhandel) - M. v.d. Linde (timmerman)
1928H. van der Heijden
1943C.C.A. Janssens (koopman) - S.A. Massa (winkelbediende wijnhandel)
Orthenstraat 85

Ortheneinde C 384a (????)
Orthenstraat 85 (1909)
1910H. van der Heijden (particulier)
1923Johannes A.L. van der Aa (zonder)
1928J.A.L. van der Aa

Orthenstraat 83-81

Orthenstraat 83
M 110

Ortheneinde C 356 (????)
1865P. Meerbach (tapper) - J. Neervoort (nachtwaker)
1875M. Zwanenberg (tapper)
Ortheneinde C 385 (1880)
1881wed. M. Zwanenberg (tapper)
1908P. Zwanenberg (steenhouwer en tapper)
Orthenstraat 83 (1909)
1910P. Zwanenberg (steenhouwer en tapper)
Orthenstraat 83a

Orthenstraat 83a (????)
1928F.M. Jansen
1943H. Weterkamp (rayon-chef A.T.O.)
Orthenstraat 83b

Orthenstraat 83b (????)
1928W.J. van der Poll - C. Savelkouls - C. Sidler
1943J.F. Claassens (schipper) - A. van Eerd - F. van Goch (broodbakker)
Orthenstraat 81
M 111

Ortheneinde C 387 (????)
1908F.E. Meijs (caféhouder)
Orthenstraat 81 (1909)
1910F.E. Meijs (caféhouder)
1928A. Teunissen
1943W.G.L.A. Bolman (koopman in groenten en fruit) - Th.W.M. Heesbeen (winkelier in groenten en fruit)
Orthenstraat 81a

Ortheneinde C 386 (????)
Orthenstraat 81a (1909)
Orthenstraat 81b

Ortheneinde C 386a (????)
Orthenstraat 81b (1909)
Orthenstraat 81c

Ortheneinde C ongen. (????)
Orthenstraat 81c (1909)

Orthenstraat 79

Orthenstraat C 387a (????)
1908L.C.H.M. Gool (handelsreiziger)
Orthenstraat 79 (1909)
1910P.W. v.d. Zande (contr. paardenverz.)
1928G.J. Ponjé - mej. H.P.M. Ponjé
1943H. de Galan (los arbeider) - wed. A.J.A. de Galan-Overmeijer

Orthenstraat 77-75
M 112

Orthenstraat 77

Orthenstraat C ongen. (????)
Orthenstraat 77 (1909)
1928Brandweerkazerne
Orthenstraat 75

Orthenstraat C 359 (????)
1865P.I. van Oort (ontvanger der plaatselijke belasting voor het gemaal, wijn, bier en azijn)
1875J.J. Barkers (adj.-commies ter stadssecret.)
Orthenstraat C 388 (1880)
1908W.A. Bettonville (mr. kleermaker)
Orthenstraat 75 (1909)
1910W.A. Bettonville (mr. kleermaker)
1928B.H. Mulder
1943F. Schwartz (techniker bij de reiniging) - J.W.A. Schwartz (kantoorbed.)

Orthenstraat 73
M 113

Ortheneinde C 360 (????)
1865H.A. den Doop (veearts en stadskeurmeester van het vleesch) - M. Vollaers (opzigter in het algemeen slagthuis)
1875H.A. den Doop (veearts en st. keurm. van het vleesch) - J.J. van Sas (opzichter van het stedel. slachthuis)
Ortheneinde C 389 (1880)
1881J.J. van Sas (opz. van het stedelijk slachthuis) - A.J. Vlamings (provinciaal veearts)
1905K.R. Hindriks (kantoorbediende) - S.J.H. van Osch (opzichter keurmeester bij het slachthuis) - Stedelijk slachthuis
1908K. Hindriks (ambtenaar S.S.) - S.J.H. van Osch (opzichter keurmeester stedel. slachth.) - Stedelijk slachthuis
Orthenstraat 73 (1909)
1910K. Hindriks (ambtenaar S.S.) - S.J.H. van Osch (opzichter keurmeester stedel. slachth.)
1928F.P. Hendrikx - F. Schwartz
1943G. van Kilsdonk (chauffeur) - H. Vaessen (machinist)

Orthenstraat 71
RijksmonumentM 114

Ortheneinde C 361 (????)
1865J.F. Gostelie (boekhouder)
Ortheneinde C 390 (1880)
1881J. Gostelie (aspirant landm.) - J.F. Gostelie (lid van het best. der spaarb.)
1908R.F. Gostelie (boekhouder) - wed. J.F. Gostelie
Orthenstraat 71 (1909)
1910R.F. Gostelie (boekhouder) - wed. J.F. Gostelie
1923Rudolf Fr. Gostelie (boekhouder)
1928R.F. Gostelie - R.F. Gostelie (boekhouder)
1943G.J. Castelijns (chauffeur-reiniger) - Fr.P. Hendrikx (chauffeur reinigingsdienst)

Orthenstraat 69-67

Orthenstraat 69
Gemeentelijk monument

Orthenstraat C 391a (????)
1908J. Trimbach
Orthenstraat 69 (1909)
1923Theodorus C.M. Brekelmans (goudsmid)
1928Th.C.M. Brekelmans
1943C.J. Deckers (brievenbesteller)
Orthenstraat 67
Gemeentelijk monument

Ortheneinde C 362 (????)
1865J.W. Boekmeulen (winkelier in koloniale waren) - J. Dankers (ijzergieter)
1875J. Bockmeulen (mr. goudsmid) - H.A. Steinel (borstelmaker en winkelier in kruidenierswaren)
Ortheneinde C 391 (1880)
1881A.J. Steinel (borstelmaker en winkelier)
1908A.J. Steinel (borstelfabrikant en winkelier)
Orthenstraat 67 (1909)
1910A.J. Steinel (borstelfabrikant en winkelier)
1928C.H. Groenenweg - A.J. Steinel
1943C.H. Groeneweg (winkelier)
Orthenstraat bij 67
Rijksmonument

Wijk ? (????)
1832wed. Benidictus Hagelaars

Peter de Gekstraatje (tussen 67 en 65)
Orthenstraat 65
RijksmonumentM 116

Orthenstraat 65

Orthenstraat C 393a (????)
1908P.D.B. van Gasteren (firma B. van Gasteren) passementfabrikant
Orthenstraat 65 (1909)
1910P.D.B. van Gasteren (firma B. van Gasteren) passementfabrikant
1923wed. Theodorus Brekelmans (zonder)
1928wed. Th. Brekelmans - H.L.A.M. Stappers
1943P.M. de Bont (melkventer) - C.H.J.W. Brekelmans (handelsreiziger) - Th.B.C. Brekelmans (schrijver in opl. Insp. van Politie) - Th.C.M. Brekelmans (goudsmid) - J.A. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
1983Brandweerkazerne
Orthenstraat 65a

Orthenstraat 65a (????)
1943A. Zwanenberg (stratenmaker)
Orthenstraat 65b

Orthenstraat 65b (????)
1943wed. P.M. Stoetzer-v.d. Vliet
Orthenstraat 65c

Orthenstraat 65c (????)
1923Marinus van Dijk (sigarenmaker)
Orthenstraat 65d

Orthenstraat 65d (????)
1943wed. A. van Zoggel-Spierings
Orthenstraat 65f

Orthenstraat 65f (????)
1923Petrus J. Eijkemans (bootwerker)
Orthenstraat 65g

Orthenstraat 65g (????)
1943wed. A.H. Moseman-Kuijten - J.J. Timmers
Orthenstraat 65i

Orthenstraat 65i (????)
1923Arnoldus Eijkemans (pakhuisknecht)
Orthenstraat 65j

Orthenstraat 65j (????)
1943W. Schraven (bezorger)
Orthenstraat 65k

Orthenstraat 65k (????)
1943A.L. van Vugt (koopman in galanterieën)
Orthenstraat 65n

Orthenstraat 65n (????)
1943wed. W. Voets-van der Donk
Orthenstraat 65p

Orthenstraat 65p (????)
1923wed. Henricus C. van Dartel (zonder)
Orthenstraat C 393

Orthenstraat C 393 (????)
1881F. de Boer (ijzer-, koper- en metaalgieterij enz.) - Chevalier en Comp. (ijzer-, koper- en metaalgieter)
1908L. Doomernik (meubelmaker) - J.J.H. Engelen (mr. schoenmaker) - wed. Knuijve

Orthenstraat 63-61

Orthenstraat 63
M 117

Orthenstraat C 365 (????)
Orthenstraat C 394 (1880)
1893P.J. Jansen (apotheker)
1898Gebrs. H. en F. de Bruin (broodfabrikanten)
1908H.M. de Bruijn (broodfabriek)
Orthenstraat 63 (1909)
1910H.M. de Bruijn (broodfabriek de 'Korenbloem')
1928H. de Bruijn - L.J.M. van den Ender
1943Garage Schulte
Afgebroken juli 1957 (1957)
Orthenstraat 61

Orthenstraat B ongen. (????)
Orthenstraat 61 (1909)
1910H.M. de Bruijn (broodfabriek de 'Korenbloem')
1923Henricus M. de Bruijn (broodfabrikant)
1928F.J.P.A. de Bruijn - H.M. de Bruijn
1943Garage Schulte - A.W.M.T. Schulte (garagehouder)
Onbewoonbaar (19??)

Steegje (tussen 61 en 59)
Orthenstraat 59
Rijksmonument

Orthenstraat 59

Orthenstraat C 368 (????)
Orthenstraat C 396 (1880)
1908S.L. van Wijck (winkelier)
Orthenstraat 59 (1909)
1910L.P.Z. Gielissen (letterzetter) - S.L. van Wijck (winkelier)
1928mej. M.A.J. van Wijk - St. L. van Wijk
1943M.W. Quaadvliet (pianohandelaar) - M.A.J. van Wijk (schrijver 1e kl. kadaster en hyp.)
Orthenstraat 59a

Orthenstraat C ongen. (????)
Orthenstraat 59a (1909)
1928A.J.M. de Vaan
1943C.L.A. Zaunbrecher (sigarenmaker)
Orthenstraat 59b

Ortheneinde C 370? (????)
1865H. van Veggel (water en vuurverkooper, winkelier in kom-en-eischwaren)
1875wed. H. van Veggel (water en vuurverkoopster)
Ortheneinde C 395 (????)
1881wed. H. van Veghel (water en vuurverkoopster)
1908L.P.Z. Gielissen (letterzetter)
Orthenstraat 59b (1909)
1928G. de Waal
1943A. Hanegraaf
Vervallen (b t/m e verbouwd tot één woning) (1980)
Orthenstraat 59c

Orthenstraat C 395a (????)
Orthenstraat 59c (1909)
1928C.L.A. Zaunbrecher
Vervallen (b t/m e verbouwd tot één woning) (1980)
Orthenstraat 59d

Orthenstraat C 395b (????)
Orthenstraat 59d (1909)
1928P.A. van Hoorn
1943A. Spijkers (arbeider)
Vervallen (b t/m e verbouwd tot één woning) (1980)
Orthenstraat 59e

Orthenstraat C 395c (????)
Orthenstraat 59e (1909)
1928B.G. van Hoorn
1943K.H. Wingender (rijwiel-hersteller)
Vervallen (b t/m e verbouwd tot één woning) (1980)
Orthenstraat 59f

Orthenstraat C 395d (????)
Orthenstraat 59f (1909)
1928J.E. van Elten
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
1943P.F. de Vaan (chauffeur)
Vervallen (1952)
Orthenstraat 59g

Orthenstraat C 395e (????)
Orthenstraat 59g (1909)
1928C.A. Kreté
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
Orthenstraat 59h

Orthenstraat C 395f (????)
Orthenstraat 59h (1909)
1928C. Sweserijnen
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
1943C. Sweserijnen (arbeider)
Orthenstraat 59i

Orthenstraat C 395g (????)
Orthenstraat 59i (1909)
1928W.M.J. de Vaan
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
Orthenstraat 59j

Orthenstraat C 395h (????)
Orthenstraat 59j (1909)
1928H.W. Smits
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
Orthenstraat 59k

Orthenstraat C 395i (????)
Orthenstraat 59k (1909)
1928H.A.H. van Stiphout
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)

Steegje "Achter de Pluim" (tussen Mosmans 118 en 119)
Orthenstraat 57-57a

Orthenstraat 57
M 118-119

Ortheneinde C 371 (????)
1865P.M. Claessen (molenmaker)
1875wed. W. Verhees (mr. huisschilder)
Ortheneinde C 398 (1880)
1908wed. L. Chapel - W. Hagemans (banketbakker)
Orthenstraat 57 (1909)
1910wed. L. Chapel - Gez. Hagemans (in manufacturen)
1923Henricus J.Th. Chapel (onderwijzer) - Petronella Ma. Chapel (onderwijzeres) - wed. Lambertus Chapel (zonder)
1928wed. L. Chapel - mej. B.P.M. van Raamsdonk
1943B.P.M. van Raamsdonk (winkelierster) - P.A.M. van Raamsdonk (winkelierster)
Orthenstraat 57a

Orthenstraat C 397 (????)
Orthenstraat 57a (1909)
1928wed. A.J. Pompe

Orthenstraat 55
M 120

De Bellaard (????)
15??Herman de Ruyter
1765Maria Lucia Sam
1765Aldert Walraven
1788Cornelis Theodorus Hoevenaar
1797Francis Arend
Ortheneinde C 372 (????)
1875A.G.J. Henkelmans (opzichter bij de waterstraat)
Ortheneinde C 399 (1880)
1881A.G.J. Henkelmans (opzicht. bij 's rijks waterstaat)
1908J.H.G. Schute (koopman)
Orthenstraat 55 (1909)
1910J.H.G. Schute (manufacturen en leder, en gros)
1928wed. J.H.G. Schute
1943J.H.L. Schoenmakers (grondwerker)

Orthenstraat 53
M 121

Ortheneinde C 373 (????)
1875J.J.H. Bolsius (architect en lid van de gemeenter.)
Ortheneinde C 400 (1880)
1881J.J.H. Bolsius (architect en lid v.d. gemeenteraad)
1908J.H. Bolsius-van Maaren
Orthenstraat 53 (1909)
1910Aug. Bolsius - J.J.H. Bolsius
1923Pieter Dam (commissaris van politie)
1928H.H.A.M. Hoefnagels
1991dhr. Elriandofilio (restaurant Plaka)

Orthenstraat 51-49
M 122

Orthenstraat 51

Ortheneinde C 374 (????)
1865A. Hendriks (winkelier in spek)
1875A.J.D. Hermsen (spekslager)
Ortheneinde C 401 (1880)
1881C. Henskens (mr. schoenmaker)
1908A.J. Utermarkt (reiziger) - P.A.M. Veltman (winkelier)
Orthenstraat 51 (1909)
1910P.A.M. Veltman (winkelier)
1928P. v.d. Ven
1943J.L. v.d. Sluis (sigarenmaker) - Th.P. van de Ven (winkelier)
Gesloopt (nieuwbouw) (1976)
1981Robby en Jenny Tjon (Super Lang Lee)
Orthenstraat 49

Orthenstraat C 401a (????)
Orthenstraat 49 (1909)
1910C. Henskens (sigarenmaker)
1928J. van Dongen
Ontruimd (1972)
Gesloopt (nieuwbouw) (1976)

Sint Geertruikerkhof
Orthenstraat 47-43
M 123-125

Orthenstraat 47

Achter de Gasfabrijk C 381 (????)
1865F. van den Bossche (stoker in de gasfab.)
Orthenstraat C 407 (1880)
1908A.L.A. van Meerwijk (notaris)
Orthenstraat 47 (1909)
1910A.L.A. van Meerwijk (notaris)
1923Johannes H.M. van Dijk (bankier)
1928M.A.H.J. Adelmeijer
Gesloopt, bev contr 11 feb 1980 (1980)
Orthenstraat 45

Orthenstraat C 407a (????)
1908Meerwijk L.H.C. van (fa. wed. P.J. van Meerwijk en Co.) wijnhandel
Orthenstraat 45 (1909)
1910fa. wed. P.J. van Meerwijk en Co. (wijnhandel) - Meerwijk L.H.C. van (wijnh. en zoutz.)
1928J.M. Altheer - F.J.M. Ummels
1943H.J. van Leeuwen (advocaat en proc.)
1948Rijks Verkeersinspectie
Gesloopt, bev contr 11 feb 1980 (1980)
Orthenstraat 43

Orthenstraat C 407b (????)
Orthenstraat 43 (1909)
1910Dames H. en L. van Meerwijk
1928H.G.J. Möller
1943M.H.C. van Meerwijk (verpleegster) - mr. P.W.C.C.M. van Meerwijk (adv. en proc.)
1948Kamer van Koophandel
1965Nieuw-Apostolische Kerk
Gesloopt, bev contr 11 feb 1980 (1980)

Orthenstraat 41

Orthenstraat C 382 (????)
Orthenstraat C 408 (1880)
1881P.N. Bolsius (directeur der gasfabriek) - wed. N.D.V.J. Bolsius (partikuliere)
1888M.L. van Bergen (fabrikant in koperwerken)
1908mr. D. Wesseling (raadsheer gerechtshof)
Orthenstraat 41 (1909)
1910mr. D. Wesseling (raadsheer gerechtshof)
1943C.N. van der Veer (bretelfabriek)
19??Inge en Hans Biesmeijer (The Arts)

Orthenstraat 39

Orthenstraat C 383 (????)
1865B.J. Brouwers (gepensionneerd ambtenaar der provinciale griffie van Noordbrabant)
Orthenstraat C 409 (1880)
1881L.A. Lautenslager (klerk ter secretarie) - H. Verkuijlen (mr. broodbakker)
1908wed. J. Croels - C. Hiebring (agent van politie) - H. Verkuilen-Spee (broodbakker)
Orthenstraat 39 (1909)
1910M. van Eck (agent van politie) - L. van Esch (sigarenmaker) - H. Verkuilen-Spee (broodbakker)
1928C. Wellens
1943C. Wellens (werktuigkundige)
1985Galerie Quant

Orthenstraat 37

Orthenstraat C 384 (????)
1865W. Pijnenburg (mr. loodgieter)
1875Gebr. Pijnenburg (mr. loodgieters) - W. Pijnenburg (partikulier)
Orthenstraat C 410 (1880)
1881W. Peijnenburg Sr (partikulier) - Johannes Peijnenburg (mr. loodgieter)
1908wed. J. Peijnenburg-Klippel (loodg.)
Orthenstraat 37 (1909)
1910wed. J. Peijnenburg-Klippel (loodg.)
1923Antonius P. Damen (winkelier)
1928A.P. Damen
1943A.J.P. Gloudemans (chauffeur) - C.J. Peperkamp (winkelier)

Steegje (tussen 37 en 35)
Orthenstraat 35-33

Orthenstraat 35
M 129

Orthenstraat C 386 (????)
1865wed. C. van der Veer (fabrijkante voor lampenkousjes)
1875P.P.J. Lignac (1e luitenant eerste bataillon) - wed. C.N. van der Veer (fabriekante voor lampenkousjes enz.)
Orthenstraat C 411 (1880)
1881J.M. van der Veer (fabriek in lampenkousjes, enz.)
1893J.M. van der Veer (fabrikant)
1908J.M. van der Veer (firma N. v.d. Veer) stoombandfabr.
Orthenstraat 35 (1909)
1910J.M. van der Veer (firma C.N. v.d. Veer) stoombandfabr.
1928J.H. van Hoof - fa. C.N. v.d. Veer
1943J.H. van Asperen (isoleerder-monteur) - A.C.M. Krijger (dekbladvochter) - J.W. van Rossum - C.N. v.d. Veer (band- en koordfabriek)
Vervallen juli 1981 (1981)
Orthenstraat 33

Orthenstraat C 387 (????)
1865W. Verhees (mr. huisschilder) - L. de Vos (koopman in lakens)
1875F. Belderbos (coupeur) - L. Murk (mr. timmerman)
Orthenstraat C 412 (1880)
1881H. van Tour (mr. huisschilder)
1908V. van Son (mr. timmerman)
Orthenstraat 33 (1909)
1910W. van Son (mr. timmerman)
Vervallen (19??)

Orthenstraat 31-29

Orthenstraat 31

Orthenstraat C 412a (????)
1881F. Belderbos (coupeur)
Orthenstraat 31 (1909)
1910W. van Son (mr. timmerman)
1923Anna M. Groels (kantoorbediende) - Jacobus H. Groels (goudsmid)
1928C.F.J. Baudoin
1943A. van der Linden (behanger) - A. van der Linden (behanger, stoffeerderij)
Orthenstraat 29

Orthenstraat C 413a (????)
1908wed. W. Brok - J. Donhuizen (naaister)
Orthenstraat 29 (1909)
1910wed. W. Brok - Th. v.d. Heuvel (kleermaker)
1928wed. H.J. van der Eerden
1943A.C. Vos-Wijnstra

Orthenstraat 27
M 131

Orthenstraat C 388 (????)
1865D. Strang (winkelier in komeneischwaren en tapper)
1875B.F. Fens (winkelier en tapper)
Orthenstraat C 413 (1880)
1881B.F. Fens (winkelier en tapper)
1905Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur) - Th.J. Suurs (zilversmid)
1908Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur) - Th.J. Suurs (zilversmid)
Orthenstraat 27 (1909)
1910Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur)
1928F.J.A. Suurs
1943F.J.A. Suurs (heerenkapper)

Koksche Poort (tussen 27 en 25)
Orthenstraat 25
M 132

Orthenstraat 25 (vervallen)

Wijk B ? (????)
1832Janhannes, Antonij en Gerard Calff (eigenaar)
Orthenstraat C 390 (????)
1875J.S. Smal (fabriekant in hemden en corsetten)
Orthenstraat C 415 (1880)
1881A. van Liempt (bouwk. opz., mr. metselaar)
1908H. Govers (verkooplokaal) - wed. L.J. Govers (fabr. L.J. Govers) verkooplokaal
Orthenstraat 25 (1909)
1910H. Govers (verkooplokaal)
1928Smederij Gielens
1943Aug. Gielens-Stender (constructiewerkplaats) - wed. H.M. Stolzenbach-van Balen
Gesloopt 7 juni 1979 (1979)
Orthenstraat 25

Orthenstraat C 415a (????)
Orthenstraat 23 (1909)
1910M.L.J.C. van Gorkom (litt. doct.) - wed. L.J. Govers (fa L.J. Govers) verkooplokaal
1923Henricus J.E.A. Gerris (apothekersbediende) - Vincentius J.M. Gerris (drogist) - wed. Alphonsus J. Gerris (zonder) - Martinus W. Gielens (smid)
1928A.J.W. Gielens - F.M. van Gurp - B.J. Kemperman - H.Th Kemperman
1943A.J.W. Gielens (smid) - Th.M.M. Gielens (smid) - Aug. Gielens-Stender (constructiewerkplaats, smederij)
Orthenstraat 25 (1981)

Orthenstraat 23-19
M 133

Orthenstraat 21

Orthenstraat C 391a (????)
Orthenstraat C 416a (1880)
1908J.J. van Waardhuijzen (graanhandelaar)
Orthenstraat 21 (1909)
1910J.J. van Waardhuijzen (graanhandelaar)
1928mej. C.J.M. van der Linden - mej. J.M. Vervoort
1943H.G. van den Heuvel (sigarenmaker)
Orthenstraat 19

Orthenstraat C 391 (????)
1865W. Zahn (kapitein bij het reg. infanterie)
1869Gz. G. Neefs (mr. steenhouwer en koopman)
1875J.F. Meijer (luit.-kolon. der maréchaussées)
Orthenstraat C 416 (1880)
1881wed. F. Willems (partikulier)
1908A. Latour-Ruijs (grossier in garen en bandartikelen)
Orthenstraat 19 (1909)
1910A. Latour-Ruijs (grossier in garen en bandartikelen en suikerwerken)
1928C.A.J.M. Verhees
1943A.M. Wolfs (monteur)

Orthenstraat 17-15

Orthenstraat 17
M 134

Orthenstraat C 392 (????)
1865W. Stakenburg (water- en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
1875W.J. Dirriwachter (water- en vuurverkooper)
Orthenstraat C 417 (1880)
1908L.B. van Mil (tapper)
Orthenstraat 17 (1909)
1910L.H. van Mil (tapper)
1928wed. L.H. van Mil
1943wed. L.H. van Mil (café's restaurants, hotels) - wed. W.A.L. van Mil-Bechtold (caféhoudster)
Orthenstraat 15
M 135

Orthenstraat C 393 (????)
1865J. van Heck (vrachtrijder) - J. van Immesen (mr. smid)
1875Gez. van der Elst (in modes en witte goederen)
Orthenstraat C 418 (1880)
1881gez. van der Elst (in modes en witte goederen)
1908Gez. v.d. Elst (modisten)
Orthenstraat 15 (1909)
1910C. v.d. Elst (modiste) - C. van der Elst
1923Cornelis W.J. van der Elst (zonder)
1928A.J. van Delft
1943K.W. van Mil (lijstenmaker)
Vervallen (1954)

Orthenstraat 13
M 136

Orthenstraat C 394 (????)
1865G. van Hoften (mr. broodbakker)
1875J.B.C. Rousseau du Croissi (rijtuig en zadelmaker) - L.J. Verhagen (passementfabriekant) - P.C. Wartenberg (goud en zilversmid)
Orthenstraat C 419 (1880)
1881T. Pels (adj.-commies ter prov. griffie) - wed. A.J. Siepkens (partikuliere)
1908W.M.J.L. van der Ven (boekhouder gasfabriek)
Orthenstraat 13 (1909)
1910H.K. Reijmers (2e Luit. infie.) - W.M.J.L. van der Ven (boekhouder gasfabriek)
1923George J.T. van den Dungen (kleermaker)
1928G.J.T. van den Dungen
1943wed. M.E. Blatter-Meulensteen - Gebrs. Janson (autogarage)
Vervallen, na verbouwing samengevoegd met nr 11 (1981)

Orthenstraat 11
M 137

Orthenstraat C 395 (????)
1865J.C. Camps (mr. smid)
1875J.C. Camps (smid)
Orthenstraat C 420 (1880)
1881J.C. Camps (mr. smid)
1908A.M. Camps - R. Hendriks-Camps (smid)
Orthenstraat 11 (1909)
1910A.M. Camps - R. Hendriks-Camps (smid)
1928C.B. Bröcking
1943L.J. Jordens (brood- en banketbakker)

Orthenstraat 9
M 138

Orthenstraat C 396 (????)
1865A. van den Broek (barbier en winkelier in kom- en eischwaren en tapper)
1875A. van den Broek (barbier, winkelier en tapper) - P. van den Broek (barbier)
Orthenstraat C 421 (1880)
1881A. van den Broek (winkelier en tapper) - P. van den Broek (barbier)
1908L.J. Bettonvil (timmerman) - C.J.J. Gerards (kuiper en tapper)
Orthenstraat 9 (1909)
1910L.J. Bettonvil (timmerman) - C.J.J. Gerards (kuiper en tapper)
1923Antonius C. Claessen (lederhandelaar)
1928A.C. Claessen
1943A.C. Claessen (lederhandelaar) - J.F.S. Schinkel (bedrijfsleider)

Tweede straatje van Best
Orthenstraat B 26-27
M 139

Orthenstraat B 26-27 (????)
????Anna Catharina Pappers
1824? () bron

Eerste straatje van Best
Orthenstraat 7
M 140

Orthenstraat C 400 (????)
1875gez. Waleson (in modes)
Orthenstraat C 425 (1880)
1881J.C. Waleson (in modes)
1905W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren)
1908W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren)
Orthenstraat 7 (1909)
1910W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren timmerm. aann.)
1923Wilhelmus Th. Claessen (timmerman)
1928W.Th. Claessen
1943J.J. Verstegen (kellner)

Orthenstraat 5

Orthenstraat C 400a (????)
1865G. Neefs Sr. (mr. steenhouwer en brandm.) - G.A. Neefs (mr. steenhouwer)
1875C.J.J. Daniëls (adj. comm ter prov. griffie)
Orthenstraat C 425a (1880)
1881C.J.J. Daniëls (adj.-comm. ter prov. griffie)
Orthenstraat 5 (1909)
1910A. Jansen (schrijver gevangenis)
1928J.J. van de Sande
1943wed. M.W. Neefs-van Balkom

Orthenstraat 3-1

Orthenstraat 3
RijksmonumentM 141

Wijk ? (????)
1564Wouter van Uden
1600Wouter Janz. van Wel
Orthenstraat C 426 (????)
Orthenstraat 3 (1909)
19??Gebrs. Verhees (verf- en glashandel)
1928H. de Rooij
1970van Lanschot
Orthenstraat 1
M 142-143

Orthenstraat B3 (1815)
Orthenstraat C 402a (????)
1865L.A.W. Witte Eechout (W.r.4 majoor bij het 5e regement infanterie)
1875D. de Booij (firma J.A. de Booij en Zn., fabriekant van millitaire equipementstukken)
Orthenstraat C 427a (1880)
Orthenstraat 1 (1909)
1910Zustersschool
1928Klooster
1943J.J.M. Kockx (fröbelonderwijzeres)
1948Zustersgesticht Ruische Poort (klooster en scholen Zusters Dochters van Maria en Joseph)
Orthenstraat C 427

Orthenstraat C 402 (????)
1865J.F. de Booij (firma J.A. de Booij en Zn., borstelfabrijkant)
1875wed. J.A. de Booij (firma J.A. de Booij en Zn., fabriekant van millitaire equipementstukken)
Orthenstraat C 427 (1880)
1881D. de Booij (fabriek v milit. equipementst.)

Ruische Poort
Postcodes
 5211 SV  1.. 55
 5211 SW  57.. 87
 5211 SX  2.. 68
 5211 SZ  70..258
 5211 SX 260..358
Stadsrekeningen
1498 Kapittel 27.
Op verzoek der nageburen van de Ortenstraat wordt eene paling van een erf gedaan binnen booms, welke Jan de Wit voor zich wilde houden, dat erf wordt het eigendom der stad verklaard en aan deze toegewezen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1498. Deel 1, blz 45
 
Straatindeling
 1822 : 
 1906 : 71..143 (Ortheneinde, Mosmans)
 1909 : rechts 1..87, links 2..96
 2004 : rechts 1..87, links 2..358 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 7 Wijk B
Orthenstraat
1 4 Meelkop, Hendrik Koopman 48 Rooms Thevelen
2 4 Hoogaerts, Joan Rooms Priester 63 Rooms Someren
3 4 Schmidt, Johan Christiaan Gepensioneerd Gen. Maj. 67 Luthers Friedrich Gotha in Sa en Gotha
4 2 Ven, Franciscus van de - 50 Rooms Den Bosch
5 8 Hartog, Elias Koopman 58 Israëlitisch Amsterdam
6 9 Steins, Petrus Mathijs Arbeider 40 Rooms Terveren
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 2 Berg, Geertrul van den Kantewerkster 70 Rooms Den Bosch
Straatje van Best
No 7 Wijk B
Orthenstraat
31 3 Geel Hubertus Oppasser 31 Rooms Steenbergen
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - -
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
51 6 Mierlo, Arnoldus van Arbeider 39 Rooms Heusden
52 5 Waal, Arnolda van de Winkelierster 75 Gereformeerd Nijmegen
53 8 Stam, Cornelis van Slagter 36 Rooms Den Bosch
54 9 Schubhoven, Willem Gijsbert Broodbakker 40 Gereformeerd Den Bosch
55 9 Aa, Cornelis van der Schoenmaker 27 Rooms Heesbeen
56 - - - - - -
57 7 Doop, Arnoldus van den Koopman 75 Rooms Bokhoven
59 6 Jong, Gerard de Lio der Rechtbank 65 Gereformeerd Erp
60 5 Passier, Petrus Vleeshouwer 51 Rooms Den Bosch
61 8 Haas, Hendrikus de Hovenier 41 Rooms Den Bosch
62 7 Weert, Johannes van Slagter 32 Rooms Den Bosch
63 - - - - - -
64 - - - - - -
65 - - - - - -
66 - - - - - -
67 - - - - - -
68 - - - - - -
69 8 Vreggen, Abraham - 49 Gereformeerd Den Bosch
70 6 Moseman, Alexander Arbeider 55 Gereformeerd Damerwald Zwitserland
71 4 Hogenberg, David - 70 Rooms Den Bosch
Orthenstraat Kloostergang
No 8 Wijk B
Orthenstraat
90 9 Mansveld, Petrus Wilhelmus Arbeider 34 Rooms Den Bosch
91 - - - - - -
92 6 Breemen, David van Koopman in wijnen,29,Gereformeerd,Amsterdam
93 4 Vugt, Jacobus van Arbeider 28 Rooms Den Bosch
94 4 Balkom, Willem van Arbeider 45 Rooms Empel
95 5 Besselaar, Maria van den Hovenierster 75 Rooms Gemonde
96 11 Lemmens, Wilhelmus Bleeker 42 Rooms Maastricht
97 - - - - - -
98 - - - - - -
99 4 Mulders, Cornelis Stadsbode 56 Gereformeerd Den Bosch
100 12 Eras, Leonardus Pijpenfabrikeur 49 Rooms Den Bosch
101 7 Hertog, Moses Levi de Koopman aannemer 73 lsraëlitisch Zaltbommel
102 11 Vissers, Gerrit Garenwinder 40 Rooms Bolsward
103 - - - - - -
104 25 Lademakers, Al1egonde Winkelierster 72 Rooms Venlo
105 5 Dumerniet, Johannes Andries Pijpenmaker 35 Rooms Den Bosch
106 12 Simmeren, Johannes Maria Huishoudster 32 Rooms Halsteren
106 5 Smit, Anthoon Opperman 31 Rooms Bodegraven
107 7 Vegchel, Francis van Voermansknecht 40 Rooms Dungen
108 - - - - - -
109 8 Houtert, Johanna Maria van Spinster 46 Rooms Hasstel bij Eindhoven
110 5 Schoondermark, Johannes Arbeider 57 Gereformeerd Hooge Mierde
111 6 Kuypers, Johannes Voermansknecht 70 Rooms Beek en Donk
112 5 Bovee, Karel Turfdrager 42 Rooms Den Bosch
113 - - - - - -
114 - - - - - -
115 - - - - - -
116 5 Hopmans, Caspar Grutter 44 Gereformeerd Den Bosch
117 2 Trimbos, Johannes Metselaar 72 Rooms Den Bosch
118 14 Dalmijn, Lambertus Verver 23 Rooms Orthen
119 4 Schouten, Adrianus Turfdrager 45 Rooms Den Bosch
120 8 Rooy, Reinier van Arbeider 48 Rooms Nijmegen
121 - - - - - -
122 5 Eerden, Hendrik van der Naaister 52 Rooms Boxtel
123 6 Loeffen, Loet Arbeider 43 Rooms Neder Asselt
124 7 Heersels, Meggel Kantewerkster 39 Rooms Den Bosch
125 9 Thoma, Jan Poulis Zakkendrager 57 Rooms Leyden
126 6 Beekveld, Martinus van Arbeider 50 Rooms Balkom
127 4 Piksart, Hendrik Oppasser 52 Rooms Den Bosch
128 3 Kamps, Hendrikus Arbeider 52 Rooms Keulen
129 - - - - - -
130 - - - - - -
131 - - - - - -
132 - - - - - -
133 2 Steen, Wilhelmina van der Winkelierster 62 Rooms Empel
134 4 Kerkhoffs, Mathijs - 34 Rooms Den Bosch
135 18 Jonkergouw, Martinus Schepemaker 59 Rooms Orthen
136 - - - - - -
137 - - - - - -
138 4 Gloudemans, Lambertus Arbeider 34 Rooms Orthen
139 - - - - - -
140 4 Kurpes, Johanna Arbeidster 45 Rooms Den Bosch
141 1 Velthoven, Adriana van Veehoudster 62 Rooms Orthen
142 3 Voort, Maria van - 62 Rooms Den Bosch
143 8 Koutekowit, Maria Naaister 44 Gereformeerd Den Haag
144 9 Mulder, Willem Jan Stoelemaker 48 Rooms Den Bosch
145 17 Janse, Lambertus Arbeider 34 Rooms Den Bosch
146 - - - - - -
147 - - - - - -
148 5 Sparo, Hendrik Veerman aan den Boom - 30 Gereformeerd Den Bosch
149 2 Eerwijk, Hendrikus van Mandemaker 31 Rooms Den Bosch
150 6 Tonno, Martinus Wolspinner - 67 Rooms Hermaal
151 3 Buhler, Adolf Gepensioneerd sergeant 65 Rooms Den Haag
152 5 Riebsaume, Frederik Coenraad Turfdrager 48 Luthers Wetziar
153 5 Hijkhart, Johanna Margaretha - 70 Luthers Deventer
154 - - - - - -
155 - - - - - -
156 - - - - - -
157 - - - - - -
158 - - - - - -
159 2 Martin, Anna Huisvrouw - 74 Gereformeerd Zwitzerland
160 7 Geel, Johannes van Boden op Tilburg 44 Rooms Roosendaal
161 11 Hoften, Johannes van Schipper 54 Gereformeerd Den Bosch
162 9 Hoos, Antonia Johanna Huisvrouw 28 Rooms Den Bosch
163 4 Biggelaar, Adrianus van den Hoefsmid 64 Rooms Den Bosch
164 10 Janssen, Abraham Visverkoper 74 Rooms Den Bosch
165 - - - - - -
166 2 Heitfeld, Dorothea Louisa (weduwe Jan van den Koek) Gepensioneerd 2e Luitenant 60 Gereformeerd Bergen op Zoom
167 14 Roeland, Jan Voerman - 56 Gereformeerd Den Bosch
168 8 Jonkergouw, Hubertus Timmermansknecht 28 Rooms Orthen
169 - - - - - -
No 9 Wijk B
170 - - - - - -
171 - - - - - -
173 - - - - - -
Smalle Haven en een Straatje
No 9 Wijk B
Orthenstraat
176 - - - - - -
177 8 Halder, Elias van Slagter 73 Israëlitisch Sweinvaart Duitsland
178 15 Klijn, Dorus Kuiper 42 Rooms Heusden
179 - - - - - -
180 - - - - - -
181 10 Wijnen, Johannes Schipper 40 Rooms Dussen
182 11 Lerul, Jacoba - 58 Rooms Den Bosch
183 - - - - - -
184 3 Nahuys, Pieter Wieldraaier 54 Gereformeerd Den Bosch
185 5 Kluit, Coenraad Turfdrager 45 Gereformeerd Den Bosch
Wipstraatje
No 9 Wijk B
Orthenstraat
189 - - - - - -
190 - - - - - -
191 - - - - - -
192 - - - - - -
193 - - - - - -
194 5 Leukes, Francis Tapper 43 Rooms Uden
195 6 Randhare, Willem Jan Procureur 32 Rooms Den Bosch
196 15 Rijckevorsel, Johannes Franc. van Koopman 42 Rooms Den Bosch
197 5 Otjens, Frans Schipper 49 Rooms Raamsdonk
198 - - - - - -
199 6 Laffertee, Petrus Timmerman 54 Rooms Den Bosch
200 5 Severijns, Cornelia Fruitverkoopster 62 Rooms Beek bij Maastricht
201 - - - - - -
202 - - - - - -
203 - - - - - -
204 - - - - - -
205 - - - - - -
206 - - - - - -
207 - - - - - -
208 9 Crefcoeur, Nicolaas-Josephus - 48 Rooms Andenne
209 17 Scheertoom, Johannes Kuiper 31 Rooms Den Bosch
210 14 Someren, Lamberdina Theresia - 45 Rooms Den Bosch
211 - - - - - -
212 10 Haye, Ursule - 30 Rooms Luik
213 4 Voort, Johanna van der Particuliere 60 Rooms Vierlingsbeek
214 1 Noort, Johannes Cornelis Gepensioneerd opziener der le klasse op Java 69 Rooms Den Haag
215 5 Eras, Arnoldus Koopman 51 Rooms Den Bosch
Smalle Haven
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 20, 36, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 205-209

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 101, 108, 189

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 192, 216; II. 334, 347

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14, 15, 17, 23, 49, 57, 141, 144, 220

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 109

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 373, 380, 382, 404

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 119

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 11, 15, 16, 20, 35, 39, 40, 41, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 74

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 83, 191

Varia Historica Brabantica III (1969) 251, 292

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 38, 52, 64, 171, 175, 388

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 74, 163n

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 157

n: vermelding in een voetnoot