Orthenseweg

De Vliert, Orthenpoort

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1909
Orthenscheweg
Huisnummeromnummering 1909
1928
Orthensche weg
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1943
Orthenscheweg
Adresboek van 's-Hertogenbosch 1943
Bossche straatnamen

Wijk Orthen ouder dan Den Bosch

door Ed Hupkens

9
Stadsblad woensdag 23 januari 2013 | 9
Artikelen
1973

Redactie

Miljoenenwerk in Den Bosch. Eind van dit jaar start het hoogspoor-project
Brabants Dagblad zaterdag 16 juni 1973 (foto)
 
1974

Redactie

Maatregelen gemeente zonder enig overleg genomen. Bedrijven aan Orthenseweg door afsluiting in het nauw
Brabants Dagblad zaterdag 28 december 1974 (foto)
 
1975

Redactie

Hoogspoor-project verloopt volgens schema. Noodtunnel voor Orthen volgende week gereed
Brabants Dagblad woensdag 29 januari 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Verkeersomlegging Orthenseweg
Brabants Dagblad zaterdag 13 september 1975
 
2013

Paul Roovers

Ackersdijkstraat-Orthenseweg viert jubileum met boekuitgave.
Brabants Dagblad maandag 19 augustus 2013 | 10
 
Panden
Orthenseweg 2

Orthenseweg K 8q (????)
Orthenseweg 2 (1909)
1910A.P. Damen (schipper)
1928Fabriek
1943M.J.C.A. de Graauw (leerares typen en stenografie) - J.G. Smulders (bureauambt. prijsbeh.)

Orthenseweg 4

Orthenseweg K 8r (????)
Orthenseweg 4 (1909)
1910A. Lamberts (pakmeester S.S.)
1943A.C.J. van de Graaf (brood- en banketbakker)

Orthenseweg 8

Orthenseweg 8 (????)
1943P.H.B. Giliam (metaalbewerker) - W.M. Giliam (kantoorjuffrouw)

Orthenseweg 10

Orthenseweg 10 (????)
1943J.M.A. Dolmans (hoofdklerk P.N.E.M.) - M.J.E. Dolmans (kantoorjuffrouw)

Orthenseweg 10a

Orthenseweg 10a (????)
1943Andreas van de Kooij (chef-veldwachter)

Orthenseweg 10c

Orthenseweg 10c (????)
1943A.M. de Grijs (koopman) - N.P.F. Heijdeman (controleur)

Orthenseweg 12

Orthenseweg 12 (????)
1943L. Sio - J.J. Voeten (adj. onderofficier inf.) - W.L.J. Voeten (kantoorbed.)

Orthenseweg 14

Orthenseweg 14 (????)
1943H.M.T. Stam (decr. kath. filmactie)

Orthenseweg 16

Orthenseweg 16 (????)
1943Alg. Assurantiekantoor 'de Haan Geudeke' - L.M. Geudeke (notarisklerk)

Orthenseweg 18

Orthenseweg 18 (????)
1943C.H.M. Verdonk (kantoorjuffrouw) - H.P. Verdonk (expediteur courantenbedr.) - J.F.M. Verdonk (kantoorbediende) - M.A.P. Verdonk (steno-typiste verzekeringskantoor)

Orthenseweg 22

Orthenseweg 22 (????)
1943C.J. van Mulbregt (broodbakker)

Orthenseweg 24

Orthenseweg 24 (????)
1943A.C.P.M. Veltman (kantoorbed. verz. mij.) - H.J.M. Veltman (handelsreiziger)

Orthenseweg 26

Orthenseweg 26 (????)
1943M. van de Bogaard - wed. P. Hendrikse-Mak

Orthenseweg 28

Orthenseweg 28 (????)
1943J.P.J.G.M. Huisman (techn. adviseur)

Orthenseweg 30

Orthenseweg 30 (????)
1943A.C.M. Vriens (commies R.I.B.)

Orthenseweg 32

Orthenseweg 32 (????)
1943M.J. van Rijswijk (adj. commies hyp. en kadaster en beëedigd klerk hyp. kant.)

Orthenseweg 34

Orthenseweg 34 (????)
1943J.E.M. van Maarschalkerweerd (fröbelonderwijzeres) - W.Th. van Maarschalkerweerd (graveur)

Orthenseweg 36

Orthenseweg 36 (????)
1943H.P.J. Robben (keurm. keuringsd. van waren) - P.J.H. Robben (kantoorb. autobevr. dienst rijksverk. insp.)

Orthenseweg 38

Orthenseweg 38 (????)
1943J.G. Vos

Orthenseweg 40

Orthenseweg 40 (????)
1938N.J.M. Kriele (hoofdcommies ’s rijksbelastingen)
1943N.J.M. Kriele (commies D.B.)
1947Paul Kriele

Orthenseweg 42

Orthenseweg 42 (????)
1943H.J. van den Dobbelsteen (importeur diverse machines)

Orthenseweg 44

Orthenseweg 44 (????)
1923Wilhelmus J.A. Damen (goudsmid)
1928J.F. Suijkerbuijk - P.M. Wijnen
1943F.J.M.D. Cooymans (winkelbediende) - C.A. Teulings (winkelbediende)

Orthenseweg 46

Orthenseweg 46 (????)
1943W.H. Versteeg (opzichter) - wed. G.A. Versteeg-Godschalk

Orthenseweg 48

Orthenseweg 48 (????)
1943P.W. Vollebergh (adj. commies der dir. bel., inv. en acc.)

Akeleistraat
Orthenseweg 50-56

Orthenseweg 50-56 (????)
1961Van de Hoek (auto-dealer)

Orthenseweg 58

Orthenseweg 58 (????)
1961Metropole
1973café-restaurant Metropole

Orthenseweg 60

Voorgevel café-restaurant Metropole. Links daarvan garage W. van den Hoek.
Bron: Stadsarchief (0067058)
Orthenseweg 60 (????)
1961Metropole
1973café-restaurant Metropole

Orthenseweg 64


Orthenseweg 106

Orthenseweg 106 (????)
1943A.C.M. van Eekelen (onderwijzeres) - F.A. van Eekelen (adj. adm. inf.) - G.C.A. van Eekelen (onderwijzeres)

Orthenseweg 144

Orthenseweg 144 (????)
1943A.J.L. van Hooff (steenhouwer)

Orthenseweg 146

Orthenseweg 146 (????)
1943H. Damen

 
Orthenseweg 101

Orthenseweg 101 (????)
1943A.W. Vingerling (vertegenw. kantoorm.handel)

Orthenseweg 99

Orthenseweg 99 (????)
1943A.G.H. de Jongh (boekh. Gem. Werken)

Orthenseweg 97

Orthenseweg 97 (????)
1943J.A. v.d. Vlis (controleur A.T.O.)

Orthenseweg 95

Orthenseweg 95 (????)
1943N.L. Defourny (contr. Landb. Crisiswet)

Orthenseweg 93

Orthenseweg 93 (????)
1943J. Huisman (ambtenaar N.S.)

Orthenseweg 91

Orthenseweg 91 (????)
1943R.M. Küppers (opperwachtmeester marechaussee, op wachtgeld)

Orthenseweg 89

Orthenseweg 89 (????)
1943J.H. Cobben (molenaar) - C. Jansen (rijwielmonteur)

Orthenseweg 87

Orthenseweg 87 (????)
1943W.F. Ong (arts) - J.C. Verhoeven (kantoorbed.) - T. Verhoeven

Orthenseweg 85

Orthenseweg 85 (????)
1943J. Wijma (hoofd der school)

Orthenseweg 83

Orthenseweg 83 (????)
1943ir. O.J. van Doeland

Orthenseweg 81

Orthenseweg 81 (????)
1943W. Buitenhuis (handelsreiziger overleder)

Orthenseweg 79

Orthenseweg 79 (????)
1943B. Bleker (rayonleider)

Orthenseweg 77

Orthenseweg 77 (????)
1943J.C.J. Lousberg (insp. van politie en onbez. rijksveldwachter)

Orthenseweg 75

Orthenseweg 75 (????)
1943A.C.G. Sterk (borstelfabrikant)

Orthenseweg 73

Orthenseweg 73 (????)
1943wed. M.T. Voogt-Groenendijk

Orthenseweg 69

Orthenseweg 69 (????)
1943A.A.J. Corsten (ass. accountant) - A.J. Corsten (boekhouder) - H.J.M. Corsten (kantoorbediende)

Orthenseweg 67

Orthenseweg 67 (????)
1943J.J.M. Teulings (koopman) - V.J.E. Teulings (onderwijzeres)

Orthenseweg 65

Orthenseweg 65 (????)
1943M.A. Sprang (autoverhuurder)

Orthenseweg 63

Orthenseweg 63 (????)
1943J. Gons (chef goederenkantoor N.S.)

Orthenseweg 61

Orthenseweg 61 (????)
1943J. de Haan (onderwijzer)

Orthenseweg 59

Orthenseweg 59 (????)
1943E.L.L. Poffé (boekhouder)

Orthenseweg 57

Orthenseweg 57 (????)
1943L.J. Hermans (comm. prov. griffie)

Orthenseweg 55

Orthenseweg 55 (????)
1943C.A. Le Blanc (afd. chef Malmberg uitg. zaak) - A.M.E. Bogaerts (onderwijzeres) - wed. J.N.E. Bogaerts-Müller

Orthenseweg 53

Orthenseweg 53 (????)
1943W.P. van Beest (assuradeurs) - W.P. van Beest (assurantie-bezorger) - A.H. Verroen (chef schoenenmagazijn)

Orthenseweg 51


Orthenseweg 49

Orthenseweg 49 (????)
1943A.J.M. Dingen (electr. techn. ambt.)

Orthenseweg 47

Orthenseweg 47 (????)
1943A.A.H. Bardie (dir. Bank van Leening) - A.A.M. Bardie (boekhouder) - F.J.A. Bardie (kantoorbed. Raad van Arbeid) - G.M.J. Bardie (kantoorbediende)

Orthenseweg 43

Orthenseweg 43 (????)
1943E.M.G. de Bakker (koopman)

Orthenseweg 41

Orthenseweg 41 (????)
1943M.F.L. v.d. Ven (leeraar Duitsch)

Orthenseweg 39

Orthenseweg 39 (????)
1943L.J. Woensel (architect bouwbedrijf)

Orthenseweg 37

Orthenseweg 37 (????)
1943A.R. Hooghiemstra

Orthenseweg 35

Orthenseweg 35 (????)
1943D. Kruijff (lunchroomchef H.E.M.A.) - J.A. Kruijff (ambt. R. v. A.)

Orthenseweg 33

Orthenseweg 33 (????)
1943J.A.C. Aarts (assistent-accountant)

Orthenseweg 31

Orthenseweg 31 (????)
1943W.J. v.d. Broek (vertegenwoordiger)

Orthenseweg 29

Orthenseweg 29 (????)
1943A.L.M. Verhoeven (controleur Raad van Arbeid)

Orthenseweg 27

Orthenseweg 27 (????)
1943A.A.M. v.d. Ven (ass. accountant)

Orthenseweg 25

Orthenseweg 25 (????)
1943J.W.F. Kuijk (ambt. N.S.)

Orthenseweg 23

Orthenseweg 23 (????)
1943W.C. Watzel (winkelchef)

Orthenseweg 21

Orthenseweg 21 (????)
1943J.H. Sentrop (bankbeambte) - wed. C.M. Sentrop-van Enthoven

Orthenseweg 19

Orthenseweg 19 (????)
1943J.B.M. Boezeman (techn. anbt. L. en W.-bedrijf)

Orthenseweg 17

Orthenseweg 17 (1943)
1943P.J. Mallant (insp. Bat. Imp. Mij.)

Orthenseweg 15

Orthenseweg 15 (????)
1943G.H. Boomer (majoor der mil. adm.)

Orthenseweg 13

Orthenseweg 13 (????)
1943L. Bras (electricien in fabriek)

Orthenseweg 11

Orthenseweg 11 (????)
1943F.P.J. van Delft (kantoorbed.)

Orthenseweg 7

Orthenseweg M 70 (1908)
Orthenseweg 7 (1909)
1943I.B. Steijaard (ambt. N.S.)

Orthenseweg 5

1908(Zuidwillemsvaart M 69a): H.V. Onstenk (serg. maj. infant.)
Orthenseweg 5 (1909)
1910G. van Kruchten (serg. majoor infant.)

Orthenseweg 3

1908(Zuidwillemsvaart M 69b): G.A. Kockelmann (serg. majoor infant.) - wed. M.A. Kockelmann (baker)
Orthenseweg 3 (1909)
1910G.A. Kockelman (sergt. majoor infant.) - wed. M.A. Kockelman (baker)
1943Th. Bijl (aannemer)

Orthenseweg 1

1908(Zuidwillemsvaart M 69c): G. Nottrot (adj. onderoff. vaandeldrager)
Orthenseweg 1 (1909)
1910G. Nottrot (vaandeldrager 2e Regt. Infie.)
1943A.H. Bosch (bakker)

Postcodes
  5212 EA   1.. 45
  5212 EB  47.. 73
  5212 EC  75..101
Straatindeling
  1909 : rechts 1..7, links 2..4
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 18, 108, 129, 138, 201, 220, 222, 232

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 381

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 52, 289, 323

n: vermelding in een voetnoot