Orteneind

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1590
Ortheneynde
Stadsrekeningen deel 2, blz 1089
1866
Orteneind
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Orteneind
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Orteneind
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1908
Ortheneinde
Adresboek 's-Hertogenbosch 1908
1909
Orthenstraat
RB 19-08-1909, blz 45.
Mosmans

Namen der Straten enz.

81
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 81
Artikelen
1979

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van het archief van het blok van de Orthenstraat en het Ortheneinde
Centraal bureau Godshuizen, Oud-archief ('s-Hertogenbosch 1979)
 
2000

Rob Gruben

Het Ortheneinde : Onderzoek van een middeleeuws huizenblok
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 47-56
 
2003

Nort Lammers

Toekenning plaquette voor De Camere Peter de Gekstraatje 6a-6b
KringNieuws 3 (2003) 12
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 216; II. 298, 361

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 17, 91, 95

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 47, 63

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 57

Hans Willems e.a., De onderste steen boven (2000) 47-56

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 89, 347

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 93, 264-265, 267, 272, 355

n: vermelding in een voetnoot