afb.

Willem van Oranjelaan

Vughterpoort

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1933
Willem van Oranjelaan
RB 21-02-1933. GB 1933 no 41.
Straat en naam

Willem van Oranjelaan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 18 december 1986
Artikelen
1986

Henny Molhuysen

Straat en naam : Willem van Oranjelaan
Brabants Dagblad donderdag 18 december 1986 (foto)
 
2001

Willem van Aart

Voor Sint Joris 'in de benen'
Uyt den Bogaert 50 (2001) 16-17
Uyt den Bogaert 51 (2001) 8
Uyt den Bogaert 52 (2001) 18-19
Uyt den Bogaert 53 (2001) 13-14
Uyt den Bogaert 55 (2001) 16-17
Uyt den Bogaert 57 (2001) 16-17
 
Panden
Vughterweg
Willem van Oranjelaan 2

Willem van Oranjelaan 2 (1933)
1943ir. J.B.M. Trimbos (civiel-ing.) - wed. M.J.J. Trimbos-Scriwanek

Willem van Oranjelaan 4-6

Willem van Oranjelaan 4

Willem van Oranjelaan 4 (1933)
1943M.A.H.J. Adelmeijer meergen. Arlemeijer (koopman)
Willem van Oranjelaan 6

Willem van Oranjelaan 6 (1933)
1943J.A.L.M.C. van der Eerden (ir. adj. dir. keuringsdienst)

Willem van Oranjelaan 8-10


Willem van Oranjelaan 12-14

Willem van Oranjelaan 12

Willem van Oranjelaan 12 (1933)
1943J.C. van Velthoven (leeraar R.K. lyceum)
Willem van Oranjelaan 14

Willem van Oranjelaan 14 (1933)
1943ir. P.C. Roels (ing. bedrijfsv. P.N.E.M.)

Willem van Oranjelaan 16-18


Willem van Oranjelaan 20-22

Willem van Oranjelaan 20

Willem van Oranjelaan 20 (1933)
1943wed. C.M.A.A. Indemans-Schuster
Willem van Oranjelaan 22

Willem van Oranjelaan 22 (1933)
1943M.J.A.V. Kocken (referendaris Prov. Griffie) - Kocken. J.W.G. (ass. accountant)

Willem van Oranjelaan 24-26

Willem van Oranjelaan 24

Willem van Oranjelaan 24 (1933)
1943M. Hamelijnck (accountant)

Willem van Oranjelaan 28-30

Willem van Oranjelaan 28

Willem van Oranjelaan 28 (1933)
1943wed. M.G. Bonnes-Franken - H.J.J. van Hoeckel (bedrijfsleider) - wed. E. Moorman-Pabst
Willem van Oranjelaan 30

Willem van Oranjelaan 30 (1933)
1943F.W.E. Neefs (leeraar)

Willem van Oranjelaan 32

Willem van Oranjelaan 32

Willem van Oranjelaan 32 (1933)
1943ir. A.H. Guinée (civ. ing.)
Willem van Oranjelaan 32a

Willem van Oranjelaan 32a (1933)
1943mr. A.H.M.H. Receveur (subst. off. van justitie)

Willem van Oranjelaan 34-36

Willem van Oranjelaan 34

Willem van Oranjelaan 34 (1933)
1943M.A. Rovers (comm. Raad van Arbeid)
Willem van Oranjelaan 36

Willem van Oranjelaan 36 (1933)
1943J.J.M. Plasmans (leeraar gesch. Lyceum) - G.H.J. Rovers (onderwijzer)

Willem van Oranjelaan 38-40

Willem van Oranjelaan 38

Willem van Oranjelaan 38 (1933)
1943J.A.J.M. Kirsch (insp. van de veeartsenijk. dienst)
Willem van Oranjelaan 40

Willem van Oranjelaan 40 (1933)
1943H.N. Jonker (adj. accountant) - J. Jonker (techn. ambt. Rijks Waterstaat)

Willem van Oranjelaan 44-48

Willem van Oranjelaan 44

Willem van Oranjelaan 44 (1933)
1943Fr. Hamelijnck (referendaris Raad van Arbeid)
Willem van Oranjelaan 46

Willem van Oranjelaan 46 (1933)
1943L.W. Labordus (leeraar gymnasium)

Willem van Oranjelaan 50-52

Willem van Oranjelaan 50

Willem van Oranjelaan 50 (1933)
1943F. Weck (industrieel-sanitair)
Willem van Oranjelaan 52


Willem van Oranjelaan 54-56

Willem van Oranjelaan 54

Willem van Oranjelaan 54 (1933)
1943C.E.A. Kieboom (onderwijzeres) - wed. M.J. Kieboom-Iersel
1973Firma D. Venrooy (goud- en zilverindustrie)
Willem van Oranjelaan 56

Willem van Oranjelaan 56 (1933)
1943A.M.M. Kieboom (hoofdcomm. prov. griffie)

Willem van Oranjelaan 58


Isabellalaan
 
Isabellalaan
Willem van Oranjelaan 87-81

Willem van Oranjelaan 87

Willem van Oranjelaan 87 (1933)
1943J.C.J.M. Schoenmakers (fabrikant)
Willem van Oranjelaan 85

Willem van Oranjelaan 85 (1933)
1943A. Klut (hoofd opz. P.N.E.M.) - J. Wind (techn. ambt. bij de prov. waterstaat)
Willem van Oranjelaan 83

Willem van Oranjelaan 83 (1933)
1943H.J. Verschure (kantoorbed.)

Willem van Oranjelaan 79-75

Willem van Oranjelaan 79

Willem van Oranjelaan 79 (1933)
1943L.M.J. Leesberg-Bernard - J.W.A.M. van Rooij (vertegenw. houthandel)
Willem van Oranjelaan 77

Willem van Oranjelaan 77 (1933)
1943wed. A.L.W. van Akkermans-Reis - G.A.M. van Rooij (referendaris prov. griffie)

Willem van Oranjelaan 73-71

Willem van Oranjelaan 73

Willem van Oranjelaan 73 (1933)
1943H.C. van der Bijl (kol. bij regiment wielrijders)
Willem van Oranjelaan 71

Willem van Oranjelaan 71 (1933)
1943dr. W.P. Theunissen (leeraar)

Willem van Oranjelaan 69-65

Willem van Oranjelaan 69

1933, "Willem van Oranjelaan 69"
1943, "", "Olyslager, J. (ziekenverpleegster)", "Woltering, F.H.P.M. (leeraar)", "Woltering-Reijnders, wed. A.M.R. (collectrice Staatsloterij)"
Willem van Oranjelaan 67

Willem van Oranjelaan 67 (1933)
1943A. de Groof (technieker)
Willem van Oranjelaan 65

Willem van Oranjelaan 65 (1933)
1943J.G. Bijll

Willem van Oranjelaan 63-57

Willem van Oranjelaan 63

Willem van Oranjelaan 63 (1933)
1943A.A. Brouwer (kantoorbediende) - A.W. Brouwer (insp. der inv. en acc.)
Willem van Oranjelaan 61

Willem van Oranjelaan 61 (1933)
1943M.J.J. Lejeune (afdeelingschef)
Willem van Oranjelaan 59

Willem van Oranjelaan 59 (1933)
1943C.H. Hagen (Ned. Herv. predikant)
Willem van Oranjelaan 57

Willem van Oranjelaan 57 (1933)
1943A.W. Schrier (ijker der maten en gew.)

Willem van Oranjelaan 55-51

Willem van Oranjelaan 55

Willem van Oranjelaan 55 (1933)
1943F.J. Lindemann (bedrijfsleider)
Willem van Oranjelaan 53

Willem van Oranjelaan 53 (1933)
1943H.P.J. Verhulst (procuratiehouder)

Willem van Oranjelaan 49-47

Willem van Oranjelaan 49

Willem van Oranjelaan 49 (1933)
1943W.Th.W. Erp (hoofd afd. Jeugduitzendingen N.V.D.) - J. van de Molen (sociaal leider N.V.D.)
Willem van Oranjelaan 47

Willem van Oranjelaan 47 (1933)
1943ir. J.J.C. van der Linden (electro-techn. ing. adj. dir. van het G.L. en W. bedrijf)

Willem van Oranjelaan 45-41

Willem van Oranjelaan 45

Willem van Oranjelaan 45 (1933)
1943J. Balazs (chef teekenaar V. en D.)
Willem van Oranjelaan 43

Willem van Oranjelaan 43 (1933)
1943H.J. Stölzer (vertegenw. papierwarenfabriek)
Willem van Oranjelaan 41

Willem van Oranjelaan 41 (1933)
1943A.M. Schintz (chef-inkooper)

Willem van Oranjelaan 39-37

Willem van Oranjelaan 39

Willem van Oranjelaan 39 (1933)
1943H.A.J.M. Teulings (uitgever)
Willem van Oranjelaan 37

Willem van Oranjelaan 37 (1933)
1943H.C.H.M. Adelmeijer (koopman)

Willem van Oranjelaan 35-33

Willem van Oranjelaan 35

Willem van Oranjelaan 35 (1933)
1943L.A.J.M. van Miert (koopman)
Willem van Oranjelaan 33

Willem van Oranjelaan 33 (1933)
1943L.J.C. van Lieshout (aannemer) - P.J. van Lieshout (kantoorjuffr. bouwbedrijf) - Th.A. van Lieshout (aannemer) - Theo van Lieshout (bouwbedrijf)

Willem van Oranjelaan 31-29

Willem van Oranjelaan 31

Willem van Oranjelaan 31 (1933)
1943J.J.A. Verhees (fabrikant)
Willem van Oranjelaan 29

Willem van Oranjelaan 29 (1933)
1943L. van Druenen (aannemer wegenbouw)

Willem van Oranjelaan 27-19

Willem van Oranjelaan 25

Willem van Oranjelaan 25 (1933)
1943R.H.J. Lamers (cand. notaris)
Willem van Oranjelaan 23

Willem van Oranjelaan 23 (1933)
1943L.H.J.M. Gevers (vertegenw. Hofnar Sigarenfabrieken)
Willem van Oranjelaan 21

Willem van Oranjelaan 21 (1933)
1943B.M. Mulder (chef V. & D.)
Willem van Oranjelaan 19

Willem van Oranjelaan 19 (1933)
1943Automobiel- en Garagebedrijf N.V.
Willem van Oranjelaan 17

Willem van Oranjelaan 17 (1933)
1943Automobiel- en Garagebedrijf N.V. - P.G.M. Goulmy (koopman)

Willem van Oranjelaan 13

Willem van Oranjelaan 13 (1933)
1943M. van der Weijst (inspect. M.O. 1e inspectie)

Willem van Oranjelaan 11-9

Willem van Oranjelaan 11

Willem van Oranjelaan 11 (1933)
1943jonkh. mr. F.X.H. Verheijen (kantonrechter)
Willem van Oranjelaan 9

Willem van Oranjelaan 9 (1933)
1943J.H. Kamerbeek (referendaris Pr. Griffie)

Willem van Oranjelaan 7-5

Willem van Oranjelaan 7

Willem van Oranjelaan 7 (1933)
1943W.A. Schepman (dir. A'damsche Bank bijk. Den Bosch)
Willem van Oranjelaan 5

Willem van Oranjelaan 5 (1933)
1943J.J.M. van Halteren (architect)

Willem van Oranjelaan 3-1

Willem van Oranjelaan 3

Willem van Oranjelaan 3 (1933)
1943J.C.I. Sweegers (procuratiehouder)
Willem van Oranjelaan 1

Willem van Oranjelaan 1 (1933)
1943dr. J.H.M. Koenen (Insp. Staatstoez. krankzinnigen)

Vughterweg
Postcodes
 5211 CN  1..11
 5211 CP 13..33
 5211 CR 35..57
 5211 CS 59..87
 5211 CT  2..20
 5211 CV 22..38
 5211 CW 40..58