Gaffel

Nuland

Postcodes
  5391 CA  1..17
  5391 CB  2..16
Straatnaamgeving
1985

Gemeente Nuland

Raadsbesluit 3 september 1985

Aan de straten, gelegen in het plan "De Akkers" (2de gedeelte, fase I) de namen:
Gaffel (rood ingekleurd); Zeis (rose ingekleurd); Ploeg (geel ingekleurd); Zicht (zwart ingekleurd); Rijf (groen ingekleurd); Haarhamer (blauw ingekleurd); Egge (paars ingekleurd) toe te kennen, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende, tekening is aangegeven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
1987

Gemeente Nuland

Raadsbesluit 19 mei 1987

Overwegende, dat het aanbeveling verdient om aan een gedeelte van de straat, gelegen in het plan "De Akkers" 2e gedeelte fase I genaamd Gaffel, te weten het haaks op de Pelgrimstraat gesitueerde deel, een andere naam te geven. Besluit: aan vorenbedoeld gedeelte (rood ingekleurd) de naam Dissel toe te kennen, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)