Akkerdravik

Nuland

Straatnaamgeving
2017

Gemeente Nuland

B&W voorstel 8 februari 2017

1. Noemt de ontsluitingsweg Akkerdravik
2. Geeft de straat die op twee plaatsen uitkomt op de ontsluitingsweg de naam ‘Akkernoot’
3. Noemt het voetpad tussen Hoekakker en Schotsheuvel ‘Akkerpolei’
Samenvatting
Binnenkort start de bouw van eenentwintig woningen in fase 3 van Pelgrimse Hoeve, Nuland. Het nieuw te bebouwen gebied ligt tussen Hoekakker, Zandstraat, Schotsheuvel en Industriestraat. Het sluit aan bij de “Akker” buurt binnen Pelgrimse Hoeve. Er zijn in deze fase drie namen nodig.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)