afb.

Van Noremborghstraat

De Muntel

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1921
Van Noremborghstraat
RB 28-02-1921. GB 1921 no 131.
1928
Van Noremborghstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Van Noremborgh ontwerpt oksaal

door Ed Hupkens

15
Stadsblad woensdag 16 mei 2012 | 15
Muntelonderzoek
Naamsverklaring

Van Noremborghstraat

101
Frans Peters, 'Straatnamen op de Muntel' in: De Muntel II (2004) 101
Straat en naam

Van Noremborghstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 5 december 1985
Artikelen
1985

Henny Molhuysen

Straat en naam : Van Noremborghstraat
Brabants Dagblad donderdag 5 december 1985 (foto)
 
Panden
Citadellaan
Van Noremborghstraat 6

Van Noremborghstraat 6 (1921)
1943J.M. v.d. Bruggen (woning- en makelaarskantoor)

Van Noremborghstraat 14-20
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 14

Van Noremborghstraat 14 (1921)
1943M.J.J. Vrijhoeven (winkelchef)
Van Noremborghstraat 16

Van Noremborghstraat 16 (1921)
1943J. Jager (onderwijzer)
Van Noremborghstraat 18

Van Noremborghstraat 18 (1921)
1943C.A. Pöpplein (onderwijzeres)
Van Noremborghstraat 20


Arnoud van Gelderstraat
Van Noremborghstraat 22

Van Noremborghstraat 22 (1921)
1928J.R. van Offeren
1943D. van Offeren (loon-administr. Bata) - D.J. van Offeren (volontair secr. Ammerzoden) - J.R. van Offeren (procuratiehouder)

Van Noremborghstraat 24-38

Architect H.W. Valk, 1920-1923.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 62
Van Noremborghstraat 24
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 24 (1921)
1923Henricus V.G. van den Berghe (kleermaker)
1928A.A.J. Smoor - J.L. Wassen
1943wed. T.M. Nuijts-Schoenmakers
Van Noremborghstraat 26
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 26 (1921)
1928A. van der Werff
1943J.J. van der Wijngaard (journalist)
Van Noremborghstraat 28
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 28 (1921)
1928F. Balk
1943J.G.H.G. Huijboom (kantoorbediende) - wed. M.H. Huijboom-Derks - J. van Spijker (tijd. adm. ambt. waterstaat)
Van Noremborghstraat 30
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 30 (1921)
1928J. Wijnen
1943J.S.Th. Friesen (winkelchef)
Van Noremborghstraat 32
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 32 (1921)
1923Max Cappel (handelsagent)
1928M. Cappel
Van Noremborghstraat 34
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 34 (1921)
1928Th.C. Hammecher - wed. W.D.J. Hammecher
1943L.W.M. Hammecher (ambtenaar V.V.O.) - wed. C.G.M. van Hammecher-de Haan
Van Noremborghstraat 36
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 36 (1921)
1923Emanuel J. de Groot (koopman)
1928P.J.N. Hofslag
1943P.H. Arts (leeraar) - P.L. van Arts
Van Noremborghstraat 38
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 38 (1921)
1928M.L.A. Graff
1943L.A. van Erp (amanuensis K.T.A.)

Koedijkstraat
Van Noremborghstraat 40

Van Noremborghstraat 40 (1921)
1928wed. J.H. Heijnen - J.A.L. van de Sanden
1943J.A.L. van de Sanden (procuratiehouder)

Van Noremborghstraat 42

Van Noremborghstraat 42 (1921)
1928J. Ket - mej. J.C.E. Ket
1943J.C. van Eijden (insp. algem. Friesche Levensverz.)

Van Noremborghstraat 44

Van Noremborghstraat 44 (1921)
1928W. Peijnenburg
1943W. Peijnenburg (bedrijfsleider)

Van Noremborghstraat 46

Van Noremborghstraat 46 (1921)
1928A.A. van Well - mej. M.H.C. van Well
1943A.A. van Well

Van Noremborghstraat 48

Van Noremborghstraat 48 (1921)
1928C.A.M. van Gaalen
1943fa. Gebrs. van Kessel (exportslachterij) - J.M. van Kessel (veekoopman)

Van Noremborghstraat 50

Van Noremborghstraat 50 (1921)
1928J. van Rijn
1943G.J.M. Gielisse (bemiddel. Gew. Arb. Bur.) - wed. Th.J. Rabou-Henskens

Van Noremborghstraat 52

Van Noremborghstraat 52 (1921)
1928Ir. A.H.B. Guinée
1943M.P. Gielisse (steno-typiste) - wed. M. Gielisse-de Leeuw

Van Noremborghstraat 54

Van Noremborghstraat 54 (1921)
1928F. van Zeelt
1943M.J. Weesie (klerk Raad van Arbeid)

Van Noremborghstraat 56

Van Noremborghstraat 56 (1921)
1928A.Th. Vermeulen

Van Noremborghstraat 58-68
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 58

Van Noremborghstraat 58 (1921)
1943A. Boersma (wachtm. cav.) - P.H. Lamers (telegrafist P.T.T., op wachtgeld) - H.C.A. van Rooij (kantoorbed.) - M.J. van Rooij-Claassen
Van Noremborghstraat 60

Van Noremborghstraat 60 (1921)
1928J. Domee - M. Meulendijk
1943Fr.A.A. Bruist (landmeetk. teekenaar)
Van Noremborghstraat 62

Van Noremborghstraat 62 (1921)
1928Drogisterij 'de Muntel'
1943J.H. van der Meer (commies D.B.)
Van Noremborghstraat 64

Van Noremborghstraat 64 (1921)
1943M. van de Berg (ambt. waterschap) - J.Fr. Hurkens - J.J.E. van der Kroon (ambtenaar)
Van Noremborghstraat 66

Van Noremborghstraat 66 (1921)
1943G. Burgerhof (adj. commies P.T.T.)
Van Noremborghstraat 68

Van Noremborghstraat 68 (1921)
1943wed. J.P.C. Koppendraijer-Janssen - H.N.M. Meulendijk (koopman in groenten)

Van Noremborghstraat 70-72
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 70

Van Noremborghstraat 70 (1921)
1928mej. W.C. van Thiel
1943R.K.B. Boersema (insp. van politie, tevens onbez. rijksveldw.) - wed. V. Meijer-Buising
Van Noremborghstraat 72

Van Noremborghstraat 72 (1921)
1928G.J.M. van Rooij
1943H.G.F. van Moll (adj. comm. gem. secret.) - wed. A.M.H. van Moll-Mannaerts

Van Noremborghstraat 74-76
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 74

Van Noremborghstraat 74 (1921)
1928A.Q.J. Griend
1943A.J. Cuppen (ass.accountant) - A.M. Cuppen (ass. accountant) - H. Cuppen (accountant)
Van Noremborghstraat 76

Van Noremborghstraat 76 (1921)
1928W.C. de Groot - L. Overmars
1943J.B.G. Dekker Kleijn (mach. fabr.)

Van Noremborghstraat 78-84
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 78

Van Noremborghstraat 78 (1921)
1928S. Winsemius
1943W.A.M. Sars (ambt. L. en W. bedrijf)
Van Noremborghstraat 80

Van Noremborghstraat 80 (1921)
1928P.J.H. Lalieu
1943B.M.W. de Lelijs (onderwijzeres) - D.M.J. de Lelijs (ambt. voogdijraad)
Van Noremborghstraat 82

Van Noremborghstraat 82 (1921)
1928A.J.M. van den Hoeven
1943J.J.M. Brekelmans (handelsagent)
Van Noremborghstraat 84

Van Noremborghstraat 84 (1921)
1928P.A.M. Hoijnck van Papendrecht
1943G.J.M. van Rooy (coiffeur)

Van Noremborghstraat 86

Van Noremborghstraat 86 (1921)
1943wed. E. van Oss-van de Boogaard

Van der Venstraat
Van Noremborghstraat 88

Van Noremborghstraat 88 (1921)
1943J.F.C.M. van Gool (drogisterij)
1985De Bron

Van Noremborghstraat 90-92

Van Noremborghstraat 90

Van Noremborghstraat 90 (1921)
1943M.A. Goossens (magazijnbediende) - C.W.M. Koppens (machinezetter) - W. Koppens (koster)
Van Noremborghstraat 92

Van Noremborghstraat 92 (1921)
1943L. de Deken (grossier in rijwielen en onderdeelen)

Van Noremborghstraat 94-96

Van Noremborghstraat 94

Van Noremborghstraat 94 (1921)
1943C.J. van Loon (verkoop-chef)
Van Noremborghstraat 96

Van Noremborghstraat 96 (1921)
1943L.P. Lacor (kapper)

Van Noremborghstraat 98-100

Van Noremborghstraat 98

Van Noremborghstraat 98 (1921)
1943H.J. Proveniers (ambt. Raad van Arbeid)
Van Noremborghstraat 100

Van Noremborghstraat 100 (1921)
1943J.M. Groenheim (kantoorbediende) - wed. M.W. Groenheim-Steenmans

Van Noremborghstraat 102-104

Van Noremborghstraat 102

Van Noremborghstraat 102 (1921)
1943W.F.L. Querfürth (koopman)
Van Noremborghstraat 104

Van Noremborghstraat 104 (1921)
1943J. Huiskamp (commies N.S.)

Van Noremborghstraat 106-108

Van Noremborghstraat 106

Van Noremborghstraat 106 (1921)
1943M.H.G. van Grinsven (koopman)
Van Noremborghstraat 108


Van Noremborghstraat 110-112
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 110

Van Noremborghstraat 110 (1921)
1943H. Jonker (accountant)
Van Noremborghstraat 112

Van Noremborghstraat 112 (1921)
1943M.G. v.d. Ven (boekhouder mandenfabr.) - M.M. v.d. Ven (winkelier)

Van Noremborghstraat 114-116
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 114

Van Noremborghstraat 114 (1921)
1943Sigarenmagazijn 'De Meester' (sigaren, sigaretten, tabak)
Van Noremborghstraat 116

Van Noremborghstraat 116 (1921)
1943A.N.P.A. Ballings (onderwijzeres) - J.F. van Griensven (procuratieh. levensmiddelenbedrijf)

Van Noremborghstraat 118
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 118 (1921)
1943J. de Reeper (Electro-Techn. Bureaux)

Kapelaan Koopmansplein
 
Hennequinstraat
Van Noremborghstraat 129-127
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 129

Van Noremborghstraat 129 (1921)
1928wed. Grimm
1943J.M.L.C. Schellekens (apotheker)
2005? (apotheek Schellekens)
Van Noremborghstraat 127

Van Noremborghstraat 127 (1921)
1928J.H. Brodesser

Van Noremborghstraat 125-123
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 125

Van Noremborghstraat 125 (1921)
1928J.J.M. Keulemans
1943A.J. van Hooren (hoofdass. invoerr.)
Van Noremborghstraat 123

Van Noremborghstraat 123 (1921)
1928Winkel N.V. Nouwens slagerijen
1943N.V. Nouwens' Slagerijen - G.T.A. Quekel (slager)

Van Noremborghstraat 121-121a
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 121

Van Noremborghstraat 121 (1921)
1943wed. A. Bedet-Berkhout - A. Zuidema (onderwijzeres)
Van Noremborghstraat 121a

Van Noremborghstraat 121a (1921)
1928W. Querfürth
1943C.J.F. Beugen (koopman in kaas)

Van Noremborghstraat 119-119a
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 119

Van Noremborghstraat 119 (1921)
1928J.W. Maas
1943A.J. Kuijten
Van Noremborghstraat 119a

Van Noremborghstraat 119a (1921)
1928W. van Geenen
1943P.A. Ruijters (koopman)

Van Noremborghstraat 117-115
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 117

Van Noremborghstraat 117 (1921)
1928C.H. Muijlaert
1943A.J. Vos (electricien)
Van Noremborghstraat 115

Van Noremborghstraat 115 (1921)
1928P.M. Knoers
1943W.C. Velthuizen (boekhouder)

Van Noremborghstraat 113-111
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 113

Van Noremborghstraat 113 (1921)
1928W. Been
1943A.G.J. Hooijmans - H. van Hooijmans - W.T.M. van Rooij (bakkersknecht)
Van Noremborghstraat 111


Van der Venstraat
Van Noremborghstraat 109

Van Noremborghstraat 109 (1921)
1943E.L. Monbaliu (bakker)

Van Noremborghstraat 107

Van Noremborghstraat 107 (1921)
1928G. van Dijk
1943E.L. Monbalin (brood- en banketbakker) - H.W. Walters (passementswerker)

Van Noremborghstraat 105-103
Gemeentelijk monument

Woonhuizen. Architect H.W. Valk, 1929.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 120
Van Noremborghstraat 105

Van Noremborghstraat 105 (1921)
1943J.K. Goossens (beeldhouwer)
Van Noremborghstraat 103

Van Noremborghstraat 103 (1921)
1943L.G.A. Ebben (boekhouder)

Van Noremborghstraat 101-99
Gemeentelijk monument

Woonhuizen. Architect H.W. Valk, 1929.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 120
Van Noremborghstraat 101

Van Noremborghstraat 101 (1921)
1943J.A.W. van der Kroef (boekhouder)
Van Noremborghstraat 99

Van Noremborghstraat 99 (1921)
1943A.A.C.M. Voets (kantoorbed. alg. afd. ziekenfonds)

Van Noremborghstraat 97-95
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 97

Van Noremborghstraat 97 (1921)
1943F.H. Lochmans (tandtechniker)
Van Noremborghstraat 95

Van Noremborghstraat 95 (1921)
1943H.J. van Boxtel (schoenenmagazijn en reparatieinrichting St. Clemens) - H.J. van Boxtel (schoenmaker)

Van Noremborghstraat 93-91
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 93

Van Noremborghstraat 93 (1921)
1928W.C.P. Jansen
1943F.J.C.M.A. Vernooij (postambtenaar)
Van Noremborghstraat 91

Van Noremborghstraat 91 (1921)
1943F.B.F. Wirds - T.J. Wirds (bankbediende)

Van Noremborghstraat 89-87

Van Noremborghstraat 89

Van Noremborghstraat 89 (1921)
1928J.J.A. Verhees
1943H. van Nuis (makelaar bouwk.)
Van Noremborghstraat 87

Van Noremborghstraat 87 (1921)
1928M.A. van de Griendt - J.R. van de Leemput
1943J.M. Frik (ass. en deurw. Dir. Bel.)

Van Noremborghstraat 85-83

Van Noremborghstraat 85

Van Noremborghstraat 85 (1921)
1928P.B.H. Ebben
1943E.A.M. Scheffers (kantoorjuffr.) - J.M.C. Scheffers (bankbeambte)
Van Noremborghstraat 83

Van Noremborghstraat 83 (1921)
1928P.H. van Kessel
1943A.L. Koek (ambt. L.C.O.) - H. Koek - L.H.M. Koek (kantoorbed.) - M.P. Koek (kantoorjuffr.) - A.J.M. van Rooij (leeraar M.T.S.)

Van Noremborghstraat 81-97


Van Noremborghstraat 77-75

Van Noremborghstraat 77

Van Noremborghstraat 75

Van Noremborghstraat 75 (1921)
1928C.A.M. de Bont
1943A. Busser (onderwijzer) - A.M. van Eck (onderwijzer) - P. Visser (adj. acc. dep. econ. zaken)

Van Noremborghstraat 73-71

Van Noremborghstraat 73

Van Noremborghstraat 73 (1921)
1928W. Koppens
1943J.A.M. van Veldhoven (kantoorjuffrouw) - L.M.A.M. van Veldhoven (hoofdonderw.) - wed. J. van Veldhoven-Pulles
Van Noremborghstraat 71

Van Noremborghstraat 71 (1921)
1928H. Jonker
1943P.D.M. Brouns - F.J. de Vrieze (etaleur)

Van Noremborghstraat 69-67

Van Noremborghstraat 69

Van Noremborghstraat 69 (1921)
1928F.M. Jansen
Van Noremborghstraat 67

Van Noremborghstraat 67 (1921)
1928C.J.M. Foppele
1943A.Th. Broos (banketbakker)

Van Noremborghstraat 65-63

Van Noremborghstraat 65

Van Noremborghstraat 65 (1921)
1928J.M. van Kessel - wed. J. Sibbing
1943P.J.A. Quekel (kellner)
Van Noremborghstraat 63

Van Noremborghstraat 63 (1921)
1928echtg. L. van Kessel
1943H.N. Hoen

Van Noremborghstraat 61-59

Van Noremborghstraat 61

Van Noremborghstraat 61 (1921)
1928H.J.J. van de Laar
1943H. Florie (opz. waterl. Mij. O.)
Van Noremborghstraat 59

Van Noremborghstraat 59 (1921)
1928L.C. Keeven - wed. L.C. Keeven
1943M.W. Mertens (schrijfster 1e kl. parket van de ambt. openb. min.) - wed. W.L. Mertens-Schmitz

Van Noremborghstraat 57-55

Van Noremborghstraat 57

Van Noremborghstraat 57 (1921)
1928Th.J. Jansen
1943J. van Bijnen (chauffeur) - C.Q. Broeren (spoorwegarbeider)
Van Noremborghstraat 55

Van Noremborghstraat 55 (1921)
1928Th. Zinn
1943A.H. Arens (kapper)

Van Noremborghstraat 53-51

Van Noremborghstraat 53

Van Noremborghstraat 53 (1921)
1928Th.H.M. Gielisse
1943P.J.Th. Nieuwenhuizen (vertegenwoordiger V.U.G.A.)
Van Noremborghstraat 51

Van Noremborghstraat 51 (1921)
1928J.F. Dencker - F. Verhagen
1943J. van Kesteren (kantoorbediende) - wed. J.L. van Kesteren-Doncker - L. van Vlaardingen (reiziger)

Van Noremborghstraat 49

Van Noremborghstraat 49 (1921)
1943W.J.K. Huberts (adj. insp. levensverz.)

Van Noremborghstraat 47

Van Noremborghstraat 47 (1921)
1943H.J. Vroomen (bierbottelaar) - H.J. Vroomen (bierbottelaar)

Van Noremborghstraat 41-39

Van Noremborghstraat 41

Van Noremborghstraat 41 (1921)
1943L.J. Maas (magazijnchef)
Van Noremborghstraat 39

Van Noremborghstraat 39 (1921)
1943E.E.J. Simons (bedrijfsleider)

Van Noremborghstraat 37-35

Van Noremborghstraat 37

Van Noremborghstraat 37 (1921)
1943A.M.A. v.d. Thillart (vertegenw.)
Van Noremborghstraat 35

Van Noremborghstraat 35 (1921)
1943J.H.W. Rademaker (bouwk. opzichter)

Van Noremborghstraat 33-31

Van Noremborghstraat 33

Van Noremborghstraat 33 (1921)
1943A.J.H.M. Schoffelen (boekhouder wegenbouwbedrijf)
Van Noremborghstraat 31

Van Noremborghstraat 31 (1921)
1943C.H.M. van Hagens

Van Noremborghstraat 29-25

Van Noremborghstraat 29

Van Noremborghstraat 29 (1921)
1943H. Küppers (monteur)
Van Noremborghstraat 27

Van Noremborghstraat 27 (1921)
1943J.C.M. Ebben (chef C.D.K. Centraal Beheer)
Van Noremborghstraat 25

Van Noremborghstraat 25 (1921)
1943wed. J.H.M.L. van Deursen-Kuijpers

Van Noremborghstraat 23-21

Van Noremborghstraat 23

Van Noremborghstraat 23 (1921)
1943A.J.H. Foppele (adj. commies ter Secr.)
Van Noremborghstraat 21

Van Noremborghstraat 21 (1921)
1943M.H.M. Dorenbosch (journalist)

Van Noremborghstraat 19-17

Van Noremborghstraat 19

Van Noremborghstraat 19 (1921)
1943P.C. Dirne (adj. comm. N.S.)
Van Noremborghstraat 17

Van Noremborghstraat 17 (1921)
1943J.J.A. van de Laak (vertegenw. Rath & Doodeheefver N.V.)

Van Noremborghstraat 15-13

Van Noremborghstraat 15

Van Noremborghstraat 15 (1921)
1943J. Schumann (reiziger autob. „Bata” Best)
Van Noremborghstraat 13

Van Noremborghstraat 13 (1921)
1943W.Th. Hulscher (etaleur)

Van Noremborghstraat 11-9

Van Noremborghstraat 11
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 11 (1921)
1943W.J.G. van Bruggen (machinist N.S.)
Van Noremborghstraat 9
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 9 (1921)
1943P.E. Bosch (banketbakkerij 'Mignon')

Jonge Voetboogstraat
Van Noremborghstraat 7-3

Van Noremborghstraat 7
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 7 (1921)
????L. en H. Bettonviel (dames-kapsalon)
1943H.J. Bettonviel
Van Noremborghstraat 5
Gemeentelijk monument

Van Noremborghstraat 5 (1921)
1943ir. W.G.M. Blewanus
Van Noremborghstraat 3
Gemeentelijk monument


Van Noremborghstraat 1

Van Noremborghstraat 1 (1921)
1928T.G. de Klerk
1943A.P. Houdijk (meesterkn. in sig. fabr.) - A. Niewold (collecteur staatsloterij)

Citadellaan
Postcodes
 5212 NA  1.. 47
 5212 NB 49.. 93
 5212 NC 95..129
 5212 ND  2.. 62
 5212 NE 64.. 86
 5212 NG 88..118
Straatindeling
 1928 : 1..129, 22..84 (Adresboek voor 's-Hertogenbosch)