afb.

Nieuwstraat

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1640
Aangelegd ca 1640
's-Hertogenbosch cartografisch bekeken
1645
De Nieuwe ftraet
Kaart Sylva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos
1866
1e Nieuwstraat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Nieuwstraat (1e)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
1e Nieuwstraat
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1908
1e Nieuwstraat
Adresboek 's-Hertogenbosch 1908
1909
Nieuwstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Nieuwstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Nieuwstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Nieuwe straten

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 19 september 2007 | 4
Mosmans

Namen der Straten enz.

81
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 81
Roelands

Nieuwstraat

69
Straat in Straat uit (1984) 69
Artikelen
1976

Redactie

Plannen voor panden in Molenstraat en Nieuwstraat. Meer restauraties in binnenstad.
Brabants Dagblad woensdag 12 mei 1976 (foto's)
 
2017

Ed Hupkens

Stad : Nieuw, nieuwer en nieuwst
Bossche Kringen 3 (2017) 14-16
2018

Nieuwstraat vernieuwd

Er is een ingrijpende herinrichting gepland van de Bossche Nieuwstraat. De gemeente wil hiermee aansluiten bij de woningbouw in het aangrenzende Gasthuiskwartier op het voormalige ziekenhuisterrein.
Marc Brink | Brabants Dagblad donderdag 29 maart 2018 | Regio 2
 
2019

In de Nieuwstraat bouwen ‘tussen de monumenten’

Vastgoedontwikkelaar MWPO en Kaaphoorn bereiden zich voor op nieuwbouw aan de rand van het Bossche Gasthuiskwartier. In het pand Nieuwstraat 24 zijn drie appartementen gepland en aan achterzijde drie stadswoningen en twee parkvilla’s.
Marc Brink | Brabants Dagblad woensdag 17 juli 2019 | Regio 2
 
Geschiedenis
1641 In 1641 worden verschillende vm. kloostergebouwen door de Raad van State verkocht. Frans Blom koopt bijvoorbeeld de kloosters van de Minderbroeders en de Dominicanen. Hij breekt ze af en legt vervolgend drie nieuwe straten, drie Nieuwstraten, aan: de Doode Nieuwstraat, de Nieuwstraat en de Tweede Nieuwstraat (thans St. Jozefstraat geheten).
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Kunstafbeeldingen

Nieuwstraat, z.j.

Hendrik de Laat (1900-1980)
(potlood, 18.0 x 25.0 cm)
Collectie de Laat, 's-Hertogenbosch
Panden
Hinthamerstraat
Nieuwstraat 2
Rijksmonument

Nieuwstraat C 53a (????)
1908F. Goossens (musicus er rep. muziekinstr.)
Nieuwstraat 2 (1909)
1910L. Goossens (goudsmid)
1928J.A.C.M. Verlinden
1943A. Horn (expeditie-bediende) - A.J.M. van Weert (boekhoudster)

Nieuwstraat 4-6

Nieuwstraat 4

1e Nieuwstraat C 95 (????)
1865Th. Donkers (wollennaaister)
1875J.A.E. Camps (boekhouder)
1e Nieuwstraat C 93 (1880)
Nieuwstraat C 93 (????)
1892Wessel de Haan
1908D.P. Lukkenaer (beh. en stoffeerder)
Nieuwstraat 4 (1909)
1910J. van de Ven (schoenmaker)
1928F. Kouwenberg
1943P.C. Grefkens (kleermaker)
Nieuwstraat 6

Nieuwstraat C 93a (1908)
Nieuwstraat 6 (1909)

Nieuwstraat 8

1e Nieuwstraat C 96 (????)
1865H.H. van de Werken (hoofdonderwijzer)
1875W.H. Morren (hoofdonderwijzer)
1e Nieuwstraat C 94 (1880)
1881F.J.A. Merx (deurwaarder bij de arrond.-rechtb.) - W.E.J. van Rooijen (assistent postkantoor) - C. van Weele (hulponderwijzer)
Nieuwstraat C 94 (????)
1908W. de Haan (barbier)
Nieuwstraat 8 (1909)
1910W. de Haan (schoenmaker)
1923Carolus M.H. de Haan (coiffeur) - Wessel de Haan (barbier)
1928W. de Haan
1943W. de Haan (heerenkapper) - P.G. Westelaken (houtzager)

Nieuwstraat 10

1e Nieuwstraat C 94a (????)
1881F. Koesen (mr. zadelmaker)
Nieuwstraat C 94a (1908)
Nieuwstraat 10 (1909)
1910Werkplaats Jos. de Laat
1928P. Struijk
1943A.P. Struijk (kantoorjuffrouw) - P. Struijk (rijwielhersteller)

Nieuwstraat 12-14

Nieuwstraat 12

1e Nieuwstraat C 97a (????)
1e Nieuwstraat C 95a (1880)
Nieuwstraat C 95a (1908)
Nieuwstraat 12 (1909)
1923Johannes van Boekel (zonder)
1928W.Th. Jacobus meergen. van der Zande
1943A.E. v.d. Sluis (mach. bankwerker) - J.A. v.d. Weyenberg
Nieuwstraat 14

1e Nieuwstraat C 97 (????)
1865N. van Boekel (herbergier)
1e Nieuwstraat C 95 (1880)
1881J. Jansen (tapper) - P. Luckenaer (mr. kamerbehanger en ondernemer van verhuizingen)
Nieuwstraat C 95 (????)
1908A. Dankers (caféhouder) - Gez. Dankers (modisten)
Nieuwstraat 14 (1909)
1910A. Dankers (caféhouder)
1923Hendrikus M. Cornelissen (sigarenmaker)
1943L.A. van Aken (besteller Vroom en Dreesman)

Nieuwstraat 16

Nieuwstraat 16

1e Nieuwstraat C 98 (????)
1e Nieuwstraat C 96 (1880)
Nieuwstraat C 96 (????)
1908mr. H.C.F. Rits (notaris)
Nieuwstraat 16 (1909)
1910mr. H.C.F. Rits (notaris en agent brandverzekering Koningrijk der Nederlanden)
1928mr. H.C.F. Rits
1943A.N. Otten & Zn. (rijwielcentrale en vulcaniseerbedrijf 'De Nieuwe Concurrent') - J. Otten (koopman)
Nieuwstraat 16a

Nieuwstraat 16a (????)
1943A.N. Otten (rijwielhandelaar)

Nieuwstraat 18 (overkluizing)

1e Nieuwstraat C 98 (????)
1865F.J.M. Rits (notaris en lid van den gemeenteraad)
1875F.J.M. Rits (notaris) - mr. L.A. Rits (advocaat)
1e Nieuwstraat C 96 (1880)
1881F.J.M. Rits (notaris) - mr. L.A. Rits (advocaat)
Nieuwstraat C 96 (????)
Nieuwstraat 18 (1909)
1910mr. H.C.F. Rits (notaris en agent brandverzekering Koningrijk der Nederlanden)
1943J.J. Kroet (koopman manufacturen)

Nieuwstraat 20-22

Nieuwstraat 20

1e Nieuwstraat C 99 (????)
1865J. van Berge (koopman)
1875J. van Berge (partikulier) - jonkh. mr. A.J.F.H. van den Bergh (vice-president bij het gerechtshof van Noordbrabant en Limburg)
1e Nieuwstraat C 97 (1880)
1881P.A.H. Sweens (med. doctor)
Nieuwstraat C 97 (????)
1908dr. W.L.H. Strijbosch (arts)
Nieuwstraat 20 (1909)
1910W.L.H. Strijbosch (arts)
1923Johannes H.L. van Dijk (bankier)
1928wed. J.H.L. van Dijk
1943wed. L.M.J. van Dijk-Teeuwen
Nieuwstraat 22

1e Nieuwstraat C 99a (????)
1875A. Keukenschrijver (partikulier)
1e Nieuwstraat C 98 (1880)
1881T.J.A. Keijzer (partikulier)
Nieuwstraat C 98 (????)
1892dr. W.L.H. Strijbosch
Nieuwstraat 22 (1909)
1928mej. M.Th. Cremer - wed. W. Moosdijk - mej. A.C.M. de Rooij - wed. F.A. de Rooij
1943L. Dupuis

Nieuwstraat 24
Rijksmonument

1e Nieuwstraat C 100 (????)
1865mr. A.A. Heeren (advokaat)
1875mr. A.A. Heeren (advocaat)
1e Nieuwstraat C 99 (1880)
1881T.J.H. van Rijkevorsel (wijnhandelaar)
Nieuwstraat C 99 (????)
1908mr. W.J.M. Ummels (sub. griff. arr. rechtb.)
Nieuwstraat 24 (1909)
1910mr. W.J.M. Ummels (rechter in de arr. rechtbank)
1928F.J.M. Ummels - mr. W.J.M. Ummels

Nieuwstraat 26
Rijksmonument

1e Nieuwstraat C 101 (????)
1865dr. E.A.P. van den Bogaert (geneesheer in het krankzinnigen gesticht)
1e Nieuwstraat C 100 (1880)
1881mej. C. van Rijckevorsel (partikuliere) - mej. M.H. van Rijckevorsel (partikuliere)
Nieuwstraat C 100 (????)
1908C.H.H. van Rijckevorsel
Nieuwstraat 26 (1909)
1928P.E.G. van der Heijden
1936dr. P.E.G. van der Heijden
1943A.N.P.M. Verlinden (arts)

Nieuwstraat 28

1e Nieuwstraat C 102 (????)
1865P. Delosie (koopman)
1875L. van Meerwijk (lid der provinciale staten, en van gemeentenraad)
1e Nieuwstraat C 101 (1880)
1881L. van Meerwijk (lid der provincialen staten en van den gemeenteraad)
Nieuwstraat C 101 (????)
1908wed. C.A.R. van der Kun-van Bommel
Nieuwstraat 28 (1909)
1910wed. C. van der Kun-van Bommel
1928mej. M.H.C. van der Kun - wed. C.A.R. van der Kun
1943A.A.M. van Mackelenbergh (koopman) - fa. Jacques van Mackelenbergh (Electro-Techn. Bureaux)
1960van Mackelenbergh (specialist in electrische huishoudelijke apparaten)
1961van Mackelenbergh (ook voor grammofoonplaten)

Nieuwstraat 30

Nieuwstraat C ongen. (1908)
Nieuwstraat 30 (1909)
1943N.V. Sigarenfabriek 'Doge' - N.V. Vereenigde Tabakshandel 'Veta' (sigaren, sigaretten, tabak)

Nieuwstraat 32
Rijksmonument

1e Nieuwstraat C 103 (????)
1865jhr. mr. J.B.A.J.M. Verheijen (E.r. inspect. van het lager onderwijs in Noordbrabant, lid der provinciale staten en van den gemeenteraad)
1875jonkh. mr. J.B.A.J.M. Verheijen (inspect. van het lager onderw. in Noordbrab., lid van de tweede kamer der staten generaal)
1e Nieuwstraat C 102 (1880)
1881jonkhr. mr. J.B.A.J.M. Verheijen (inspecteur in de 1ste Inspectie van het lager onderwijs in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland)
Nieuwstraat C 102 (????)
1908jhr. mr. F.X. Verheijen (rechter, consulair-agent van Frankrijk)
Nieuwstraat 32 (1909)
1910jhr. mr. F.X.A. Verheijen (raadsheer)
1928M. Swanenburg - jhr. mr. E.C.F.X. Verheijen - jhr. mr. F.X.A. Verheijen
1943A.J. Briels (directeur van een tabakshandel) - P. Briels (kantoorbediende) - N.V. Vereenigde Tabakshandel 'Veta' (sigaren, sigaretten, tabak)

Nieuwstraat 34
Rijksmonument

Nieuwstraat C ongen. (1908)
Nieuwstraat 34 (1909)
1910School
1943Th. M.G. van de Meerendonk (arts) - N.P. Woudenberg (arts)
1948Groot Ziekengasthuis

Nieuwstraat 36

1e Nieuwstraat C 104 (????)
1875J. Hon hon (partikulier) - M.R. Hon hon (hoofdonderwijzeres) - J. Houtman (hoofdonderwijzer)
1e Nieuwstraat C 103 (1880)
1881M. Hilkens (onderwijzeres)
1908(Nieuwstraat C 103): F. Wehberg - P.J. Wehberg (hoofd openbare meisjesschool)
Nieuwstraat 36 (1909)
1910F. Wehberg - P.J. Wehberg (hoofd openbare meisjesschool)
1923Hermanus L.C. van den Bouwhuijsen (notarisklerk) - Martina M. van den Bouwhuijsen (oud-hoofdonderwijzeres) - wed. Lambertus van den Bouwhuijsen (zonder)

Nieuwstraat 38

1e Nieuwstraat C 104a (????)
1e Nieuwstraat C 103a (1880)
1881J. Houtman (hoofdonderwijzer)
Nieuwstraat C 103a (????)
1908J.M. Klardie (hoofd eener openbare school)
Nieuwstraat 38 (1909)
1910J.M. Klardie (hoofd eener openbare school)
1923Petrus L. Arts (hoofd eener school)

Nieuwstraat 40

Nieuwstraat C ongen. (1908)
Nieuwstraat 40 (1909)
1910Openbare school

Nieuwstraat 42

1e Nieuwstraat C 105 (????)
1e Nieuwstraat C 104 (1880)
1881A.J.H. van Bear (handel in koloniale waren)
Nieuwstraat C 104 (????)
1908fa. Gez. van Baer (modisten (hoeden))
Nieuwstraat 42 (1909)
1910fa. Gez. van Baer (hoeden)
1928J. Verhoeven
1943J. Verhoeven (winkelier)

Nieuwstraat 44

Nieuwstraat C 104a (????)
1908A. van Baer (agenturen in tabak) - wed. A.J.H. van Baer
Nieuwstraat 44 (1909)
1910fa. Gez. van Baer (hoeden)
1923Leonardus J. Teulings (koopman)
1928L.J.M. Teulings
1943L.J.M. Teulings - M.L.C.A. Teulings (onderwijzeres) - M.M.T.M. Teulings (leerares) - P.J.M. Teulings (onderwijzeres)

Nieuwstraat 46

1e Nieuwstraat C 105 (????)
1e Nieuwstraat C 105 (1880)
1881mr. J.H.C. Cazius (raadsheer in het gerechtshof)
Nieuwstraat C 105 (????)
1908J.A.C. Hezenmans (bureauchef Ned. Bank gem. archiv.) - L.C. Hezenmans (architect)
Nieuwstraat 46 (1909)
1910wed. L.C. Hezenmans
1923mr. Augustinus J.M.H. van Baar (raadsheer gerechtshof)
1928mr. A.J.M.H. Baar
1943C.J.F.M. van den Eerenbeemt (koopman)

Nieuwstraat 48

1e Nieuwstraat C 105 (????)
Nieuwstraat C 106 (1880)
1892Bijzondere Raad van de Vereninging St. Vincentius ... Paulo
1908Gebouw der Vereeniging van den H. Vincentius R.K. Spaarbank en Spijskokerij - M.H. Hemminck (concierge spijskokerij)
Nieuwstraat 48 (1909)
1910Gebouw der Vereeniging van den H. Vincentius R.K. Spaarbank en Spijskokerij - M.H. Hemminck (concierge spijskokerij)
1928L. van der Kallen
1943C.M. Assmann (concierge St. Vincentiusgebouw)
1960De Katholieke Spaarbank voor 's-Hertogenbosch en omgeving
1965Centrale Volksbibliotheek

Nieuwstraat 50

1e Nieuwstraat C 106 (????)
1865J.H. van de Ven (lid der firma J. Eekels en Co. en der kamer van koophandel)
1875wed. J.H. v.d. Ven (firma J. Eeckels en Co.)
1e Nieuwstraat C 107 (1880)
1881Hub. van de Ven (partikulier)
Nieuwstraat C 107 (????)
1908L.G.N. van Dullemen (notaris)
Nieuwstraat 50 (1909)
1910L.G.N. van Dullemen (notaris)
1923Eduard Doijer (arts)
1928E. Doijer
1943dr. E. Doijer (oor-, neus- en keelarts) - wed. T. Washausen-Bongers

Nieuwstraat 52

1e Nieuwstraat C 106 (????)
1e Nieuwstraat C 108 (1880)
Nieuwstraat C 108 (1908)
Nieuwstraat 52 (1909)
1910Houtpakhuis van Gebr. Appel
1943G.J.J. Lautenslager (garagehouder)

Nieuwstraat 58

Nieuwstraat 58 (1909)
1960Centrale Volksbibliotheek

Zuid-Willemsvaart
 
Kardinaal van Rossumplein
Nieuwstraat 77

Nieuwstraat 77 (1909)
????VGZ-gebouw
2008Predikheren

Nieuwstraat 75
Gemeentelijk monument


Nieuwstraat 73-63

Nieuwstraat 73
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 71
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 69
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 65

Nieuwstraat 63


Nieuwstraat 63-59
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 63

Nieuwstraat 61

Nieuwstraat 59


Nieuwstraat 57
Gemeentelijk monument


Nieuwstraat 55-53
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 55

Nieuwstraat 53


Nieuwstraat 51-47
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 51

Nieuwstraat 49

Nieuwstraat 47


Nieuwstraat 45
Gemeentelijk monument


Nieuwstraat 43-43a
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 43

Nieuwstraat 43a


Nieuwstraat 41-33
Gemeentelijk monument

Nieuwstraat 35

1e Nieuwstraat C 80 (????)
1865H.W.J. van Gulick (fabrijk. in garen en lint)
1875H.W.J. van Gulick (partikulier)
1e Nieuwstraat C 80 (1880)
1881H.W.J. van Gulick (partikulier) - mej. E. van Gulick (partikuliere) - mej. J. van Gulick (partikuliere) - mej. M. van Gulick (partikuliere)
Nieuwstraat C 80 (????)
1908Mgr. A.F. Diepen (rector)
Nieuwstraat 35 (1909)
1910M.F. Dekkers (conrector der Bisschoppelijke Kweekschool voor R.K. onderwijzers) - mgr. A.F. Diepen (rector, directeur der Bisschoppelijke Kweekschool voor R.K. onderwijzers)
1923Petrus Goorts (rector Biss. Kweekschool)
1928P. Goorts - L.J. de Rooij
1943A.G.H. van Gerwen (rector Bissch. Kweekschool) - F.V.H. Meulemans (kap. conrector Bissch. Kweeksch. godsdienstleeraar R.K. Lycea)
Nieuwstraat 33

1e Nieuwstraat C 81 (????)
1865W. Hartjens (mr. timmermans)
1e Nieuwstraat C 81 (1880)
1881J.T. Sopers (gemeente-ontvanger en cand.-not.)
Nieuwstraat C 81 (????)
1908J.Th. Sopers (gemeente-ontvanger, voorz. v.h. waterschap 'Boschveld en May')
Nieuwstraat 33 (1909)
1910J.J.P.F.M. Sopers (student) - J.Th. Sopers (gemeente-ontvanger, voorz. v.h. waterschap 'Boschveld en May')
1928wed. J.Th. Sopers
1943wed. M.L. Tilman-Rouppe van der Voort

Nieuwstraat 31

1e Nieuwstraat C 82 (????)
1865J. Gloudemans (herbergier) - F.H. Kemmerling (hulponderwijzer) - M. Kemmerling (gep. rijks ambtenaar)
1e Nieuwstraat C 82 (1880)
1881mr. A.F.X. Luijben (rechter in de arrondissements-rechtbank, oud minister der R.K. eredienst, oud-lid van de 2e kamer der staten-generaal, staatsraad in buitengewone dienst en oud-burgemeester dezer gemeente)
Nieuwstraat C 82 (????)
1908mr. J.H. de Ranitz (officier van Justitie)
Nieuwstraat 31 (1909)
1910jhr. mr. J.H. de Ranitz (Officier van Justitie)
1928jhr. mr. Th.G.M. Smits van Oijen Douairière
1943wed. J.W.T.H. Smits van Oijen-Regout

Nieuwstraat 29

1e Nieuwstraat C 83 (1880)
1881jonkh. mr. P.M.F. van Meeuwen (advokaat-generaal bij het gerechtshof)
Nieuwstraat C 83 (????)
1908jhr. mr. P.M.F. van Meeuwen (president Gerechtshof)
Nieuwstraat 29 (1909)
1910jhr. mr. P.M.F. van Meeuwen
1928wed. mr. H.G. van Sonsbeeck
1943wed. M.J.C.A. van Sonsbeeck-van Rijckevorsel
1948Commissariaat van Politie

Nieuwstraat 27

Nieuwstraat 27

1e Nieuwstraat C 84 (????)
1865L. Govers (warmoezenier)
Nieuwstraat C 84 (????)
1908P.J. Somers (kantoorbediende)
Nieuwstraat 27 (1909)
1910H.J. Beck (handelsreiziger)
1928mej. C.L.F. van Deursen
1943F.H.W.M. Hagemans (kellner) - G.C. Hagemans (onderwijzer) - J.B. Hagemans (kantoorbediende)
Nieuwstraat C 84a

Nieuwstraat C 84a (????)
1908Freyssen van Opstal (schoenenmagazijn)
Geen (1909)

Nieuwstraat 25

Nieuwstraat C 84b (????)
1908Freyssen van Opstal (schoenenmagazijn)
Nieuwstraat 25 (1909)
1910Werkplaats van Freyssen van Opstal (schoenenmagazijn)
1928Industria
1943Industria (technisch handelsbureau)

Nieuwstraat 23

Nieuwstraat C 84c (????)
1908A. Sterk-Hirdes
Nieuwstraat 23 (1909)
1910A. Sterk-Hirdes (borstelfabrikant)
1928J. van Stiphout
1943P.C.M. Borrani (magazijnbed.) - A.J. L. Scholtes (huisknecht)

Nieuwstraat 21

1e Nieuwstraat C 85? (????)
1875J.H. Niemann (bloemist en tuinier)
1e Nieuwstraat C 85 (1880)
1881J.H. Nieman (bloemist en tuinier)
Nieuwstraat C 85 (1908)
Nieuwstraat 21 (1909)
1910Dames Strijbosch
1928J.J.P.F.M. Sopers
1943wed. J.L.A.H. Sopers-van Baer

Nieuwstraat 19
Rijksmonument

Nieuwstraat C 86 (1908)
Nieuwstraat 19 (1909)

De Groote Stroom
Nieuwstraat 17

1e Nieuwstraat C 87 (????)
1865J. van Hoessel (opziener bij eene brandspuit) - A.M. Roolant (commies bij 's rijks belastingen)
1e Nieuwstraat C 87 (1880)
Nieuwstraat C 87 (????)
1908wed. Tieman - A.H. de Wilt (kleermaker)
Nieuwstraat 17 (1909)
1910wed. Tieman - A. de Wilt (kleermaker)
1928J. Thiemann

Nieuwstraat 15

1e Nieuwstraat C 88 (????)
1865I.H. Noppen (goud- en zilversmid)
1875P. Lukenaar (mr. kamerbehanger)
1e Nieuwstraat C 88 (1880)
1881P. Koch (mr. kleermaker)
Nieuwstraat C 88 (????)
1908F. Brekelmans (schoenmaker) - J. Eerhart (sigarenmaker)
Nieuwstraat 15 (1909)
1910F. Brekelmans (schoenmaker) - J. Eerhart (sigarenmaker)
1923Johannes J.Ph. Eerhart (sigarenmaker)
1928J.J.Ph. Eerhart
1943J.F. Eerhart (sigarenmaker)

Nieuwstraat 13

1e Nieuwstraat C 89 (????)
1865P.F.E. van der Meulen (ontvanger der plaatselijke belastingen 3e klasse)
Nieuwstraat C 89 (????)
1908L. Neefs (smid)
Nieuwstraat 13 (1909)
1910L. Neefs (mr. smid)
1923echtg. Christianus H. Felten (zonder)
1943A. Belzer (letterzetter)

Nieuwstraat 11-9

Nieuwstraat 11

Nieuwstraat C 90 (????)
1908H. van den Berg (schoenmaker)
Nieuwstraat 11 (1909)
1910H. van den Berg (mr. schoenmaker)
1923Henricus van den Bergh (schoenmaker)
1928H. van den Bergh
1943wed. M.J.C. Belzer-Hendriks
Nieuwstraat 9

1e Nieuwstraat C 91 (????)
1875mej. L.L. de Bijl (stads vroedvrouw)
Nieuwstraat C 91 (????)
1908D. Boerboom - H. Kappen (timmerman)
Nieuwstraat 9 (1909)
1910D. Boerboom - H. Kappen (timmerman)
1928J.J. Louw
1943J.G. van Haag (typograaf) - J.J. de Louw (winkelier in schoenforn.) - M. de Louw (foto-atelier)

Nieuwstraat 7-5

Nieuwstraat 7

1e Nieuwstraat C 91 (????)
1e Nieuwstraat C 92 (1880)
1881wed. A.J. v.d. Linden (boekdrukkerij)
Nieuwstraat C 92 (????)
1908L. v.d. Bogaert (lampenmagazijn en huish. artikelen)
Nieuwstraat 7 (1909)
1910L. v.d. Bogaert (lampenmagazijn en huish. artikelen)
1926M. van den Hulsbeek (rijwielen, tennisartikelen)
1943M. van den Hulsbeek (gazelle rijwielen, motorenhandel)
1960fa. M. v.d. Hulsbeek (gazelle rijwielen en bromfietsen)
Nieuwstraat 5

Nieuwstraat C 91a (????)
Nieuwstraat C 92a (1880)
1908A. Blommers (naaister) - M. Blommers (linieerder) - J. Oersels (sigarenmaker)
Nieuwstraat 5 (1909)
1910A. Blommers (naaister) - M. Blommers (linieerder) - J. Oersels (sigarenmaker)
1923Martinus Blommers (linieerder)
1928J.W.A.W. Benne
1943M.J. Eijkemans

Nieuwstraat 3-1

Nieuwstraat 3

Nieuwstraat C 54b (1908)
Nieuwstraat 1 (1909)
1910A. Wehmeijer
1928A.A. Wehmeijer
1943Vlugo (expeditie en transporten)
Nieuwstraat 1

Hinthamerstraat C 54a (1880)
1881G.H.H. Moerkerk (partikulier)
Nieuwstraat C 54a (1908)
Nieuwstraat 1 (1909)
1910A. Wehmeijer
1928A.A. Wehmeijer
1943C.M. Flippaar (koopman) - C.J. Janzing (textiel-techniker) - W.J. Ras (meesterkn. sigarenfabriek) - E.H.M. Sjamaar (controleur fa. Jamin) - D. Slothouwer (ass. accountant)

Hinthamerstraat
Postcodes
  5211 NL  1..79
  5211 NL  2..36
Straatindeling
  1909 : rechts 1..35, links 2..52
Volkstelling 1822
No 10 Wijk C (komend van de Hinthamerstraat)
Eerste Nieuwstraat
56 5 Homever, Hendrik Water en vuurverkoper 68 Rooms Hengele in Tirenz
58 1 Vergeer, Adriaan Schoolonderwijzer 25 Gereformeerd Eersel
59 11 Kempen, Machiel van Arbeider 37 Rooms Den Bosch
60 - - - - - -
61 - - - - - -
62 7 Vermeer, Lourentius Leerbereider 56 Rooms Maastricht
63 10 Thye, Hannes Willem Hendrik van Burgemeester 48 Gereformeerd Gorinchem
64 3 Jongh, Zeger de Predikant 49 Gereformeerd Thiel
65 6 Goor, Theodora Johanna Elisabeth van - 72 Gereformeerd Nijmegen
66 7 Levisse, Carel Frans Griffier bij de rechtbank 37 Rooms Brussel
67 9 Hellevert, Petrus van Hovenier 32 Rooms Rosmalen
68 4 Druyft, Amalia Joanna Huisvrouw 50 Gereformeerd Sparendam
69 9 Pret, Geertruy van der Arbeidster 50 Rooms Den Bosch
71 4 Knoop, Antonia Christina Jacoba - 79 Gereformeerd Maastricht
74 2 Klaus, Anna Maria Hovenierster 65 Rooms Deurne
76 6 Sprangmeyer, Willem Looyersknecht 59 Rooms Den Haag
77 3 Canten, Johannes Maria - 70 Gereformeerd Den Bosch
78 4 Dekkers, Christiaan Looyersknecht 31 Rooms Den Bosch
79 3 Braun, Frans Kleermaker 46 Rooms Sartwendel
80 1 Hoos, Johannes (ongehuwd) Zadelmaker 23 Rooms Den Bosch
Hinthamerstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 91

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 380

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 64

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XXXIV

Varia Historica Brabantica III (1969) 207

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 45, 139, 268, 389, 390

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 207, 310, 312, 333, 382, 388, 388n, 456

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 86, 144, 172, 174, 177

n: vermelding in een voetnoot