afb. Jan Verhoeff, 9 januari 1986

Dode Nieuwstraat

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1710
Aangelegd
's-Hertogenbosch cartografisch bekeken
1830
De Doode Nieuw Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Doode Nieuwstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Doode Nieuwstr
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Doode Nieuwstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Doode Nieuwstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Doode Nieuwstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1995
Dode Nieuwstraat
Huisnummerkaart H16
Bossche straatnamen

Nieuwste straten

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 3 november 2007
Bouwhistorie

Dode Nieuwstraat

266
267
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 266-267
Mosmans

Namen der Straten enz.

79
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 79
Roelands

Dode Nieuwstraat

83
Straat in Straat uit (1984) 83
Artikelen
1981

J.A.M. Roelands

Dode Nieuwstraat
Brabants Dagblad vrijdag 29 mei 1981
 
2017

Ed Hupkens

Stad : Nieuw, nieuwer en nieuwst
Bossche Kringen 3 (2017) 14-16
Geschiedenis
1641 In 1641 worden verschillende vm. kloostergebouwen door de Raad van State verkocht. Frans Blom koopt bijvoorbeeld de kloosters van de Minderbroeders en de Dominicanen. Hij breekt ze af en legt vervolgend drie nieuwe straten, drie Nieuwstraten, aan: de Doode Nieuwstraat, de Nieuwstraat en de Tweede Nieuwstraat (thans St. Jozefstraat geheten).
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Kunstafbeeldingen

Dode Nieuwstraat, z.j.

Herman Moerkerk
(tekening)
Panden
Minderbroedersstraat
Dode Nieuwstraat 2

Doode Nieuwstraat B 328a (????)
1865J. Kennis (vleeschhouwer) - R. Versteegh (sigarenmaker)
1875B. van Hest (hoefsmid) - J. Klaassens (mr. boek- en courantdrukker, en agent der levensverzekering Prudentia)
Doode Nieuwstraat B 352a (1880)
1881J. Klaassens (mr. boekdrukker en agent van het levensverzekerings genootschap prudentia, minderbroederstraat h. Doode Nieuwstr.)
Doode Nieuwstraat 2 (1909)
1910G.J. v.d. Griendt (passementwerker) - J. van Vessem (musicus, tailleur) - wed. Vorst
1919wed. v.d. Griendt - W. Lemmens (boekhouder) - J. van Vessem (musicus, tailleur)
1923wed. Gijsbertus J. van de Griendt (zonder) - Cornelis J.Th. Kappé (schoenmaker)
1928C.J.Th. Kappé (schoenmaker) - J. van de Loo - wed. H. Maas
1943A.J.M. Blom (kellner) - A. Sengers (schildersknecht)

Dode Nieuwstraat 2a

Doode Nieuwstraat 2a (1909)
1919E. Pelzer (arbeider)
1928L. Voltijn

Dode Nieuwstraat 4-6

Dode Nieuwstraat 4

Doode Nieuwstraat B 329 (????)
1865G. van Breemen (aanspreker en lijkbezorger en kleedermaker) - W. Derogée (gepens. tamboer-majoor)
1875A.W. Vaas (mr. kleermaker)
Doode Nieuwstraat B 353 (1880)
1881J. Keun (brievenbesteller) - A. van der Pas (mr. meubelmaker)
1908W. v.d. Broek (sigarenmaker) - J. van Geffen (portier sig. fab.) - J.P. en W. Scheepers (kleermakers)
Doode Nieuwstraat 4 (1909)
1910J. van Erp
1919M.S. Lissaur (reiziger)
1928Th. C. Biekens
1943L. Vink (electro-bankw.)
Dode Nieuwstraat 6

Wijk A ? (????)
1832van de Graaf (generaal)(eigenaar)
Doode Nieuwstraat B 329 (????)
Doode Nieuwstraat B 353a (1880)
Doode Nieuwstraat 6 (1909)
1910W. van den Broek (sigarenmaker) - J. van Geffen (portier sig. fab.) - J.P. en W. Scheepers (kleermakers)
1919A. Schreuders (sigarenmaker) - Th.P. Smits (sigarenmaker) - Ch. Trottig (machinist) - P.G. Verburgt (drukker)
1928wed. A.F. Beijnen - J.E. Dubbeld - J. Heesbeen - wed. C. Trantig
1943A.F. Kroon (verw. hulpmonteur) - A. van Oosten (koopman)

Dode Nieuwstraat 8

Doode Nieuwstraat B 330 (????)
1865E. van Eeuwijk (gepensionneerde) - L. Lensen (vleeschhouwer) - D.B. Neervoort (nachtwaker noodhelper)
1875wed. A. Kusters (partikuliere)
Doode Nieuwstraat B 354 (1880)
1881erven A. Kusters (partikuliere)
1908C. Eijsman-Gans (reiziger) - B. de Gooijer (particulier) - M. de Graaf (behanger) - J.W. van Hooren (meesterknecht drukkerij)
Doode Nieuwstraat 8 (1909)
1910J. van Diermen (loopknecht) - B. de Gooijer (particulier) - M. de Graaf (behanger) - J.W. van Hooren (meesterknecht drukkerij)
1919A.J.M. Blom (sigarenmaker) - wed. H. Boshuizen - M. de Graaf (behanger) - J.W. van Hooren (typograaf)
1923Antonius J.M. Blom (sigarenmaker) - Marinus Th. de Graaf (behanger)
1928wed. C. Blom - M.Th. de Graaf - Th. Ritmeijer
1943J.J. de Groot (beh. en stoff.) - A.A. Hoevenaars (voerm.) - A. de Laat

Dode Nieuwstraat 10

Wijk A ? (????)
1832Victor Andries van Rijckevorsel (koopman)(eigenaar)
Doode Nieuwstraat B 331 (????)
1865E. Berrenbroek (gepens. wachtmeester der marechaussee) - A. de Haas (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875C. Bus (telegrafist) - C.H. Bus (gepens. ambtenaar)
Doode Nieuwstraat B 355 (1880)
1881E. Berrenbroek (gep. wachtm. d. maréchauss.) - wed. J.G. Schull (partikuliere)
1908E. Gans (veehandelaar)
Doode Nieuwstraat 10 (1909)
1910E. Gans (veehandelaar)
1919G.C. Rijkeé (koopman in stoffen en buxkin) - H. Teulings (sigarenmaker)
1928H.Th.W.J. Teulings
1943J. Bodar (koopman) - G.F.G. Thelissen (reiziger choc. en suikerw.)

Dode Nieuwstraat 12

Doode Nieuwstraat B 356 (????)
Doode Nieuwstraat 12 (1909)

Dode Nieuwstraat 14

Doode Nieuwstraat B 357 (????)
Doode Nieuwstraat 14 (1909)

Dode Nieuwstraat 32


Dode Nieuwstraat 34

Doode Nieuwstraat 34 (1909)
1991Ali (restaurant L'Orange)

Dode Nieuwstraat 36


Dode Nieuwstraat 50


Dode Nieuwstraat 52


Dode Nieuwstraat 72


Karrenstraat
 
Tweede Korenstraatje
Dode Nieuwstraat 43


Dode Nieuwstraat 41


Dode Nieuwstraat 39

Doode Nieuwstraat B 370a (????)
1865L.M. Spee (beddenverhuurder en koopman)
1875E. Samuels (firma gebr. Samuels) sigarenfabriek
Doode Nieuwstraat B 399a (1880)
1881E. Samuels (firma gebr. Samuels)
1908P.C. Molhuijsen (behanger en stoffeerder)
Doode Nieuwstraat 39 (1909)
1910P.C. Molhuijsen (behanger en stoffeerder)
1919J. Molhuijsen (behanger en stoffeerder) - P.C. Molhuijsen (behanger en stoffeerder)
1928P.C. Molhuijsen
1943J.C.P.M. Molhuijsen (stoffeerder)

Dode Nieuwstraat 37

Doode Nieuwstraat B 400 (????)
Doode Nieuwstraat 37 (1909)
1919A. Lamers (koetsier)

Dode Nieuwstraat 35

Doode Nieuwstraat B 370a (????)
Doode Nieuwstraat B 401 (1880)
1908M. Schellekens (meubelmaker)
Doode Nieuwstraat 35 (1909)
1910M. Schellekens (meubelmaker)
1943J. Bonte (diensbode) - J. van Dommelen (glazenwasscher) - J.W.H. van Dommelen-Bonte

Dode Nieuwstraat 33

Doode Nieuwstraat B 370a (????)
Doode Nieuwstraat B 402 (1880)
1908D.B. Heuven (journalist, corresp. Utrechtsche levensv.)
Doode Nieuwstraat 33 (1909)
1910D.B. van Heuven (oud-hoofdonderw, corr. levensverz.)
1919P.N. Brouns van Besouw (journalist)
1928A.F. van den Bergh - G.H.J. van Leur
1943P.A.M. Aangenendt (kantoorbediende) - P.J.H. Aangenendt (bouwkundige) - W.J.V. Aangenendt (kunstschilder op porcelein enz.)

Dode Nieuwstraat 31-29

Dode Nieuwstraat 31

Doode Nieuwstraat B 370a (????)
Doode Nieuwstraat B 403 (1880)
1900G.P.G. Noyons (vis- en kaashandelaar)
Doode Nieuwstraat 31 (1909)
Dode Nieuwstraat 29

Doode Nieuwstraat B 403a (????)
1908J. Stibbe (koopman)
Doode Nieuwstraat 29 (1909)
1910J. Stibbe (koopman)
1919L.A. v.d. Ven (timmerman)
1928A.A.M. van de Ven - L.A. van de Ven
1943J.M.M. v.d. Ven (winkelbediende) - L.A. v.d. Ven (timmerman)

Dode Nieuwstraat 27-25

Dode Nieuwstraat 27

Doode Nieuwstraat B 370b? (????)
Doode Nieuwstraat B 404 (1880)
1908L.P. Aquina (letterzetter) - D. de Ridder
Doode Nieuwstraat 27 (1909)
1919P.L. Aquina (letterzetter)
1910L.P. Aquina (letterzetter) - wed. M. Verhof
Dode Nieuwstraat 25

Doode Nieuwstraat B 404a (????)
Doode Nieuwstraat 25 (1909)
1910Café Parlement
1919Bondsgebouw
1928J.B. Odems

Dode Nieuwstraat 23

Doode Nieuwstraat B 370b? (????)
Doode Nieuwstraat B 405 (1880)
1908Kantoor van A.M. Rooij (in granen)
Doode Nieuwstraat 23 (1909)
1910Kantoor van A.M. van Rooij (in granen)
1919Kantoor van A.M. van Rooij (in granen)

Dode Nieuwstraat 21

Doode Nieuwstraat B ongen. (????)
Doode Nieuwstraat 21 (1909)
1910Kantoor van A.M. van Rooij (in granen)
1919Kantoor van A.M. van Rooij (in granen)

Dode Nieuwstraat 19

Doode Nieuwstraat B 371 (????)
1865J. Meijer (koopman)
1875G. Bos (beambte in de gevangenis)
Doode Nieuwstraat B 406 (1880)
1881G. Bos (beambte in de gevangenis en agent der Utrechtsche Levensverzekering-maatschappij)
1908P. Rabou (verver) - J. Scheepers (tailleur)
Doode Nieuwstraat 19 (1909)
1910L. Rabou (schilder) - J.F. Scheepers (kleermaker)
1919W. van Oort (sigarenmaker) - J.P. Scheepers (kleermaker)
1928mej. M.Th. Scheepers - wed. J.Ph. Scheepers - L.J.M. van Weert - Th.M. van Weert
1943G.W. v.d. Brandt - wed. L. Scheepers-v.d. Brandt - C. de Vos (winkelbed. S. de Wit)

Dode Nieuwstraat 17

Biljartfabriek K. Dekkers & Zoon.
Bron: Stadsarchief (0002017)
Doode Nieuwstraat B 371 (????)
Doode Nieuwstraat B 406a (1880)
Doode Nieuwstraat 17 (1909)

Dode Nieuwstraat 15

Doode Nieuwstraat B 372 (????)
1865M. Simons (vleeschhouwer)
1875M. Simons (vleeschhouwer)
Doode Nieuwstraat B 407 (1880)
1881M. Simons (vleeschhouwer)
1908J.H. van Munsteren (winkelbediende) - E.M. van der Sluis (bediende schoenfabriek)
Doode Nieuwstraat 15 (1909)
1910E.M. van der Sluis (bediende schoenfabriek) - Th. v. Vuuren (bestell. v. G. en L.)
1919W. Scheepers (kleermaker)
1923Adriaan Braspenning (besteller)
1928A.J.M. Blom - A. Braspenning - M. van Vuuren
1943wed. M. van Rijn-Henskens

Dode Nieuwstraat 13

Doode Nieuwstraat B 408a (????)
1908J. van Rossum (agent van politie)
Doode Nieuwstraat 13 (1909)
1910C. Patist (koetsier)
1919Fr. Dubbeld (kleermaker)
1923Fredericus Dubbeld (kleermaker)
1928F. Dubbeld
1943Th.J. Netten (los werkman)

Dode Nieuwstraat 11

Doode Nieuwstraat B 373 (????)
Doode Nieuwstraat B 408 (1880)
Doode Nieuwstraat 11 (1909)

Dode Nieuwstraat 7

Doode Nieuwstraat B 409a (????)
1908J. Emons (korporaal muzikant inf.)
Doode Nieuwstraat 7 (1909)
1919C. Doomerik (borstelmaker)
1923Wilhelmus Deckers (schilder)
1928G.F.G. Thelissen

Dode Nieuwstraat 5

Doode Nieuwstraat B 410a (????)
Doode Nieuwstraat 5 (1909)
1910F.Ch. Meijers (mr. kleermaker)
1919F.Ch. Meijers (mr. kleermaker)
1943A. van Gulik (grondwerker)

Dode Nieuwstraat 3

Doode Nieuwstraat B 375 (????)
1865A. van der Linden (mr. timmerman)
1875L. van Harreveldt (boekhouder) - A. van der Linden (partikulier)
Doode Nieuwstraat B 410 (1880)
1881C.A. van Steijn (bouwkundig opzichter)
1908F.Ch. Meijers (mr. kleermaker)
Doode Nieuwstraat 3 (1909)

Dode Nieuwstraat 1

Doode Nieuwstraat B 376 (????)
1865A.M. Baijens (kinderenbewaarsch. houdster)
1875J. van der Horst (mr. schoen en laarzenmak.)
Doode Nieuwstraat B 411a (1880)
1908Adr. v.d. Sluijs (steendrukker)
Doode Nieuwstraat 1 (1909)
1910A. van der Sluijs (magazijnsknecht)
1919L. v.d. Doelen (bakker) - wed. Lievens
1923Hendrikus J. Brouwers (boorder mach. fabriek)
1928F.A.L. Neijman
1943A. Damen (koopman) - A.G. van Overbeek (grondwerker) - wed. H.M. Vorstenbosch-Marcé (werkster)

Minderbroedersstraat
Postcodes
  5211 EL   3.. 7
  5211 EK  25..43
  5211 EK   2..72
Straatindeling
  1909 : rechts 1..39, links 2..14
  1995 : rechts 3..43, links 4..72 (Huisnummerkaart H16)
  2004 : rechts 3..43, links 2..72 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 2 Wijk A (komend van de Minderbroederstraat)
Nieuwstraat
164 7 Belle, Jacobus Klerk 33 Rooms Den Bosch
165 6 Verhoeven, Anna Catharina Mutsemaakster 75 Rooms Maastricht
166 - - - - - -
169 13 Verbeeck, Johanna Maria Jozefina Mutsemaakster 65 Rooms Den Bosch
173 8 Reinhart, Johanna Maria Huisvrouw 36 Gereformeerd Haarlem
174 4 Keer, Ruth Johannus Chef des Bureau archivist bij het Prov. Gouvernement 27 Gereformeerd Den Bosch
175 9 Hecking, Johan Samuel Ontvanger der Belasting 34 Gereformeerd Goch
176 8 Boons, Wilhelmus Verver en Glazenmaker 50 Rooms Den Bosch
Minderbroederstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 241

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 45

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 217

n: vermelding in een voetnoot