Nelson Mandela-laan

Boschveld

Dossier
2014

Straatnaamgeving

B&W voorstel 10 juni 2014

De afsplitsing van de Parallelweg de naam Nelson Mandela-laan te geven.
Samenvatting
In de wijk Boschveld wordt een afsplitsing van de Parallelweg gerealiseerd die, parallel lopend aan de spoorlijn ís-Hertogenbosch-Utrecht, aansluit op de Zandzuigerstraat. Voorgesteld wordt om deze weg de naam Nelson Mandela-laan te geven. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenteraad om Nelson Mandela te eren.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)