afb. 1910

Oranje Nassaulaan

Het Zand

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Oranje Nassaulaan
RB 27-01-1897
1901
Oranje Nassaul
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Oranje Nassaulaan
Huisnummeromnummering 1909
1928
Oranje Nassaulaan
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Stamvader Willem

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 29 juni 2011
Panden
Stationsweg
Oranje Nassaulaan 2-8
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan 2

Oranje Nassaulaan N 14 (????)
1908J.M. Franken
Oranje Nassaulaan 2 (1909)
1910J.M. Franken
1923Johannes W.A.M. van Boekel (brandstoffenhandelaar)
1928J.W.A.M. van Boekel
1943J.L.M. van Boekel (steenk. hand.) - J.W.A.M. van Boekel (vertegenw. staatsmijnen)
Oranje Nassaulaan 4

Oranje Nassaulaan N 15 (????)
1908P.A. de Jong (wijnkooper)
Oranje Nassaulaan 4 (1909)
1910P.A. de Jong (directeur Mij. J.G. Cooijmans & Zn.) - mej. A.P. Overman
1928I. Hofstede
Oranje Nassaulaan 6

Oranje Nassaulaan N 16 (????)
1908G. Cooijmans (likeurstoker)
Oranje Nassaulaan 6 (1909)
1910G. Cooijmans (likeurstoker)
1928A.J. Vergroesen - mej. A.I.J.M. Vergroesen - mej. M.A.A. Vergroesen
1943P.C.H. Lathouwers (autohandelaar)
Oranje Nassaulaan 8

Oranje Nassaulaan N 17 (????)
1908dr. H.P.M. van der Horn van den Bos (district schoolopziener)
Oranje Nassaulaan 8 (1909)
1910dr. H.P.M. van der Horn van den Bos (schoolopziener in het district 's Hertogenbosch)
1923Michael A. BaŁmchen (onder directeur centr. Hanzebank) - wed. Hermann J. BaŁmchen (zonder)
1928M.A. BaŁmchen - wed. H.J. BaŁmchen

Oranje Nassaulaan 10
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan N 18 (????)
1908S. Heertjes (opperrabijn)
Oranje Nassaulaan 10 (1909)
1910S. Heertjes (opperrabijn voor N.-Brabant en Limburg)
1923Franciscus H.A.J. Bingen (ing. verificatuer kadaster)
1928mr. H.W.A. Schipperijn

Luybenstraat
Oranje Nassaulaan 12
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan N 50 (????)
1908L. Elias (dir. v.d. Berghs stoomschoenfabriek)
Oranje Nassaulaan 12 (1909)
1910L. Elias (dir. v.d. Berghs stoomschoenenfabriek)
1923Liepman Elias (directeur schoenfabriek)
1928C.B. van de Wal
1943wed. W.M.H. Janssen-Stark - P.H.A. Kersten (adj. dir. kolenhandel) - A.M.J.H. Oldenboom-Spierings (verloskundige) - C.M.G.H. Spierings (fotoverslaggever) - wed. C.L.J.M. Ummels-van Meerwijck - W.M. Witlox (pensionhouder)

Oranje Nassaulaan 14
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan N 51 (????)
1908H.M.G. Linssen (inspecteur registratie en domeinen)
Oranje Nassaulaan 14 (1909)
1910H.M.G. Linssen (inspecteur registratie en domeinen)
1928wed. H.M.G. Linssen

Oranje Nassaulaan 16

Oranje Nassaulaan N 52 (????)
1908F.B.J.M. Moubis (civiel-ingenieur v.h. Watersch. N.O. Noordbrabant) - wed. B.A.H. Moubis-van Schevichaven (particuliere)
Oranje Nassaulaan 16 (1909)
1910F.B.J.M. Moubis (civiel-ingenieur v.h. Watersch N.O. Noordbrabant) - wed. B.A.H. Moubis-van Schevichaven (particuliere)
1928wed. B.A.H. Moubis
1943C.A.H.M. Moubis (volontaire Prov. Gen. K. en Wetensch.) - L.B.M.M. Moubis (leerares)

Oranje Nassaulaan 18
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan N 53 (????)
1908dr. L. Boosten (leeraar H.B.S.) - J. Feickens (comm. posterijen) - J. de Lang
Oranje Nassaulaan 18 (1909)
1910F.J.F. Vismans (bankier)
1928J.G.E.H. Nijsten - W.H. Nijsten
1943wed. M.C.H. Nijsten-Lemmers

Oranje Nassaulaan 20
Geen rijksmonument

Oranje Nassaulaan N 54 (????)
1908G.J. Blom (kap. der inf.)
Oranje Nassaulaan 20 (1909)
1910G.J. Blom (kap. der inf.)
1928mr. W.M. Visscher
1943J.J.A.H.M. van Besouw (advocaat en procureur)

Oranje Nassaulaan 22

Oranje Nassaulaan N 55 (????)
1908A. Hootsmans (hoofdopz. bij de gem. werken)
Oranje Nassaulaan 22 (1909)
1910A. Hootsmans (hoofdopz. bij de gem. werken)
1928M.V. Hirdes
1943J.W.C.M. Hirdes (kantoorbediende) - M.V. Hirdes (passementfabrikant)

Oranje Nassaulaan 24
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan N 56 (????)
1908A. Jansen-van Ertrijck (voorz. coll. reg. over de godshuizen)
Oranje Nassaulaan 24 (1909)
1910A. Jansen-van Ertrijck (voorz. coll. reg. over de godshuizen)

Oranje Nassaulaan 26
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan N 57 (????)
1908jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (raadsheer in het gerechtshof)
Oranje Nassaulaan 26 (1909)
1910jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (raadsheer in het gerechtshof)
1928jhr. mr. A.F.O. van Sasse van IJsselt - H.J. Schrover
1943dr. J.H.B.M. Huijsmans (oogarts) - dr. J. Huysmans (oogarts)

Oranje Nassaulaan 28-28a
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan 28

Oranje Nassaulaan N 58 (????)
1908C.L.J. Teulings (fabrikant van gouden werken) - J.F.C. Teulings (particulier) - G.M.J. Verlinden (wijnhandelaar)
Oranje Nassaulaan 28 (1909)
1910C.L.J. Teulings (fabrikant van gouden werken) - J.F.C. Teulings (particulier)
1928R.K. Huishoudschool
1943ir. H.C.J. de Jong (electro techn. ing.) - wed. C.A. de Jong-Bartelt
Oranje Nassaulaan 28a

Oranje Nassaulaan 28a (????)
1943F. Filthaut (koopman)

Julianaplein
 
Colvenierstraat
Oranje Nassaulaan 83

Oranje Nassaulaan 83 (????)
1943wed. G.A.C. Hendricks-Koesen

Oranje Nassaulaan 67

Oranje Nassaulaan 67 (????)
1943A. Andriessen (huisschilder)

Oranje Nassaulaan 27
Gemeentelijk monument

Oranje Nassaulaan N 71a (????)
1908J.G. Bergmeijer (mr steenhouwer en koopman)
Oranje Nassaulaan 27 (1909)
1910J.G. Bergmeijer (steenhouwerij)
1928S. Diamant
1936S. Diamant

Oranje Nassaulaan 25-23

Oranje Nassaulaan 25

Oranje Nassaulaan N 72 (????)
1908H. van Gemert en Zonen (billardfabrikanten nabij het station) - L.J. van Maaren
Oranje Nassaulaan 25 (1909)
1910fa. v.d. Wielen de Bruijn en Grever (stoomlederfabr. en leder import)
1928fa. Wielen de Bruijn Grever
1943L.C. van Agt (opz. veeartsenijk. dienst) - P.M.E. van Agt (kantoorbediende)
Oranje Nassaulaan 23

Oranje Nassaulaan N 72a (????)
Oranje Nassaulaan 23 (1909)
1910H. de Bruijn (lederfab. en lederimport.)
1923Johann H. Grever (lederhandelaar)
1928J.H. Grever
1943C.J. Kole (referendaris P.T.T.)

Oranje Nassaulaan 21-11
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan 21

Gebouwd in 1903 door architect M. Heestermans.
Bron: KringNieuws. Jaargang 30 - nummer 5 - september 2004.
Oranje Nassaulaan N 73 (????)
1908wed. W. van der Ent-Reus
Oranje Nassaulaan 21 (1909)
1910H.A. Zoethout (restaurateur)
1928mej. C. van Lieshout
1943J.P.A. Breukel (handelsreiziger)
Oranje Nassaulaan 19

Oranje Nassaulaan N 73a (????)
1908J. Schuijleman (ontvanger rijksbelasting)
Oranje Nassaulaan 19 (1909)
1923Egbert V.L.M. Diekhof (inspecteur rijksveldwacht)
1928E.V.L.M. Diekhof
Oranje Nassaulaan 17

Dit was het woonhuis van goudsmid Carel Teulings. Aan de voorzijde liet hij het beeld van Sint-Eloy aanbrengen om zo zijn beroep tot uiting te brengen. Sint-Eloy (590-660) is namelijk schutspatroon van alle smeden.
Bron: KringNieuws. Jaargang 30 - 2004 - 5(september).
Oranje Nassaulaan N 74 (????)
1908E.J. van de Pol (majoor der inf.)
Oranje Nassaulaan 17 (1909)
1910J. van Toorenenbergen (majoor der infant.)
1928J.P.M. Mulders
1943A.A.J.M.H. Spierings (tandarts)
Oranje Nassaulaan 15

Oranje Nassaulaan N 74a (????)
1908G. Rottier (comm. der posterijen)
Oranje Nassaulaan 15 (1909)
1910G. Rottier (commies der posterijen) - wed. J.M. Rottier-Leedegang
1923echtg. Jan E. Gleijsteen (zonder)
1928J.J.M. van Halteren
1943L.J. Albers (vertegenwoordiger)
Oranje Nassaulaan 13

Oranje Nassaulaan N 75 (????)
1908M.W.J. Heesterman (opzichter prov. waterstaat)
Oranje Nassaulaan 13 (1909)
1910A. Smeets (alg. Mij. levensverz. en lijfrente)
1928M.W.H.J. Mallant
1943C.J.M. van Bergen (kantoorbediende) - J. van Bergen (handelsagent) - W.A.M. van Bergen (kantoorbed.)
Oranje Nassaulaan 11

Oranje Nassaulaan N 75a (????)
1908J.H. Wakker (leeraar H.B.S.)
Oranje Nassaulaan 11 (1909)
1910J.H. Wakker (leeraar H.B.S.)
1943J.F. Nieuwboer (bouwk. ambt. Rijksgeb. dienst) - Th.Th.F.M. Nieuwboer (werktuigbouwkundige)

Oranje Nassaulaan 9-7
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan 9

Oranje Nassaulaan N 76 (????)
1908mr. C.W. Star-Busmann (ambt. O. M. kantongerecht)
Oranje Nassaulaan 9 (1909)
1910T. Hoekstra (civ. ingenieur)
1928H.G. Frank
1943mr. N.H.L. van den Heuvel (adv. en proc.)
Oranje Nassaulaan 7

Oranje Nassaulaan N 77 (????)
1908mr. H.A.A. Sluis (substituut officier van Justitie)
Oranje Nassaulaan 7 (1909)
1910mr. H.H.A. Sluis (substituut officier van justitie)
1928J.C.M. Janssen
1936M.A. Kaplan (doctor)
1943wed. A.G. van der Vliet-de Munnik (arts)

Verlengde Luybenstraat
Oranje Nassaulaan 5-1
Rijksmonument

Oranje Nassaulaan 5

Oranje Nassaulaan N 78 (????)
1908B.J. Haitsma-Mulier (sect. ing. S.S.)
Oranje Nassaulaan 5 (1909)
1928mr. J.H.M. Hengst
1943J.H.J. van Driel (directeur midd.standsbur.)
Oranje Nassaulaan 3

Oranje Nassaulaan N 79 (????)
1908mr. I.G.J. Toutenhoofd (ambt. O. M.)
Oranje Nassaulaan 3 (1909)
1910H. Kemper (luit. kol. veld-art.)
1928J.H.M. van Dijk
1943J.H.M. van Dijk (bankier)
Oranje Nassaulaan 1

Oranje Nassaulaan N 80 (????)
1908Eug. Goulmy (sigarenfabrikant)
Oranje Nassaulaan 1 (1909)
1910Eug. Goulmy (sigarenfabrikant)
1928P.N.E.M. Rouppe v.d. Voort
1943mr. J.B.H.M. Hengst (adv. en procureur wethouder)

Stationsplein
Postcodes
 5211 AR  1.. 5
 5211 AS  7..13
 5211 AT 15..27
 5211 AW  2..14
 5211 AX 16..28
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Den boulevard, van den Stationsweg tot het ovale plein tegenover de Capucijnenlaan, te noemen: Oranje Nassaulaan ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43
 
Straatindeling
 1909 : rechts 1..29, links 2..28
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 237

n: vermelding in een voetnoot