Muntelwal

De Hofstad

Wanneer het Hinthamereind ommuurd werd is niet precies bekend. Uit de stadsrekeningen van 1517/18 blijkt dat er huizen en grond is onteigend ten behoeve van de aanleg van een stadswal. Op de oudste kaart van de stad, van Jacob van Deventer uit omstreeks 1565, zien we dit stadsdeel geheel ommuurd weergegeven. De Muntelwal stamt uit deze periode. Vanaf deze wal hadden de verdedigers een goed schootsveld langs de Noordwal. Toen deze wal is aangelegd is ook de rivier de Aa verlegd om als stadsgracht te dienen.
Bron: Vestingwandelingen
~~~
Restauratie stadsmuur in 1977.
Bron: Plaquette
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Muntelwal
RB 31-05-1881
1890
Muntelwal
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Muntel Wal
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Muntelwal
Huisnummeromnummering 1909
1910
Muntelwal
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Muntelwal
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Laatmiddeleeuwse stadswal

door Ed Hupkens

7
Stadsblad woensdag 7 augustus 2013 | 7
Artikelen
1975

Redactie

Onbewoonbaar-verklaring Muntelstraat en Muntelwal
Brabants Dagblad donderdag 13 februari 1975
 
1983

Hans L. Janssen

Archeologische waarnemingen 1977-1979
Van Bos tot Stad (1983) 154
 
Panden
Muntelwal 1

Muntelwal L 373 (????)
1908H. van Balen (loodpletter) - P.H. van der Heiden (stuurman)
Muntelwal 1 (1909)
1910H. van Balen (loodpletter) - L. Pernet (winkelier)
1923Henricus A. van Balen (loodpletter)
1928H.A. van Balen
1943H.A.A. van Balen (arbeider)

Muntelwal 2

Muntelwal L 372 (????)
1908G.H. van Haaren (zoutziedersknecht) - W. Peijnenburg (sigarenmaker)
Muntelwal 2 (1909)
1910G.H. van Haaren (zoutziedersknecht) - W. Peijnenburg (sigarenmaker)
1928G.H. van Haren - A.J.M. Sluijters
1943J.H. v. Haren (metaalbewerker) - wed. M.T. Heesbeen-Spierings

Muntelwal 3

Muntelwal L 371 (????)
1908P.J. Delleman (gasfitter) - W. v.d. Dungen (banketbakker)
Muntelwal 3 (1909)
1910P.J. Delleman (gasfitter) - W. v.d. Dungen (banketbakker)
1923Gustaaf L. de Buck (bakker) - wed. Wilhelmus J. van den Dungen (zonder)
1928W.A.J. Peijnenburg - A.L. van der Sluijs
1943N.F.C. van Ravenstein (montage-schilder) - J.H. Theeven (wagenknecht)

Muntelwal 4

Muntelwal L 370 (????)
1908L. Duijs (winkelknecht) - A.A. Wagenaar (schoenmaker)
Muntelwal 4 (1909)
1910L. Duijs (winkelbediende) - A.A. Wagenaar (zadelmaker)
1923Catharina A. Duijs (Kantoorbediende) - Lambertus Duijs (kantoorknecht)
1928F.J. Hoek - J. van Schijndel
1943wed. P.A.M. van Esch-van Asperen - F.J. Hoek (veger gem. reiniging)

Muntelwal 5

Muntelwal L 369 (????)
1908J. Eerhardt (klerk) - A. Gloudemans (boekbinder)
Muntelwal 5 (1909)
1910J. Eerhardt - A. Gloudemans (boekbinder)
1923Johannes G.J. van Balsfoort (winkelbediende) - Egidius Brouwers (koetsier)
1928J.G.J. van Balsfoort - H. Lensen
1943J.G.J. Balsfoort (fabrieksarbeider) - W.J. Castelijn (instr. stikkerij schoenfabr.) - T. de Werd

Muntelwal 6

Muntelwal L 368 (????)
1908J.J.C. v.d. Hoeven (boekbinder)
Muntelwal 6 (1909)
1910J.J.C. v.d. Hoeven (boekbinder) - G. Suurs
1923Johannes C.G. Elings (zandvormer)
1928N.A. van den Dungen - G. Suurs
1943N.A. van den Dungen (stoker Gem. Werken) - G.M.C. de Rijk (schilderskn.)

Muntelwal 7

Muntelwal L 367 (????)
1908Chr. van Alphen (schoenmaker) - wed. J. Gladis
Muntelwal 7 (1909)
1910Chr. van Alphen (schoenmaker) - wed. J. Gladis
1923Petrus C. van den Dungen (badmeester gem. badinr.)
1928A.C. de Kort - J.M.P. Wilms
1943J.A.J. van der Hoeven (sigarenmaker) - A. den Teuling (arbeider) - T.W. den Teuling (loodgieter) - J.K. van der Veer (steenhouwer)

Muntelwal 8

Muntelwal L 366 (????)
1908W. van Hoogstraten (loodgieter) - C.J. Melaet (koperslager)
Muntelwal 8 (1909)
1910W. van Hoogstraten (loodgieter) - C.J. Melaet (koperslager)
1928E. Brouwers - W. van Hoogstraten
1943E. Brouwers - wed. M. van Daalen-Vervlossen

Muntelwal 9

Muntelwal L 365 (????)
1908J.G.J. van Balsfoort (winkelbed.) - J.F. v.d. Groenendaal (kuiper)
Muntelwal 9 (1909)
1910J.G.J. van Balsfoort (winkelbediende) - J.F. v.d. Groenendaal (kuiper)
1928J.M.J. Bergman - J.C. Wagenaar
1943L.J. Beem (wissellooper) - wed. A. van der Sluijs-Craane - A.J. v.d. Sluis (kantoorbed.)

Muntelwal 10

Muntelwal L 364 (????)
1908wed. C. Luurling - A. van den Oetelaar (leerbewerker)
Muntelwal 10 (1909)
1910wed. C. Luurling - A. v.d. Oetelaar (schoenmaker)
1923Willem Giller (bakker)
1928W. Giller - F.J. Lurling
1943Fr.H. Govers - Fr.H. Govers - F.J. Lurling (sigarenmaker)

Muntelwal 11

Muntelwal L 363 (????)
1908L. van Beekvelt (2e chef sigarenf.) - W. de Groot
Muntelwal 11 (1909)
1910L. van Beekvelt (2e chef sigarenf.) - A. de Groot (schoensnijder)
1923Karel S. Dekkers (timmerman)
1928St. van Hulten - W. Toemen
1943W.J. Kuijpers (sigarenm.) - P.W.J. Toemen (kantoorbediende) - W. Toemen (venter in borstelwerk)

Muntelwal 12

Muntelwal L 362 (????)
1908wed. A. Elings - W. Giller (bakker) - A. v.d. Staak (letterzetter)
Muntelwal 12 (1909)
1910wed. A. Elings - W. Giller (bakker)
1923Adrianus G. Gloudemans (magazijnmeester)
1928A.G. Gloudemans - J. van Litsenburg
1943M.F.P. Dooijenburg (sigarenmaker) - A.A.J. Utermark (letterzetter)

Muntelwal 13

Muntelwal L 361 (????)
1908wed. P. Bergman
Muntelwal 13 (1909)
1910wed. P. Bergman - A. v.d. Staak (letterzetter)
1928P.C. van den Dungen - Th. Hendriks
1943wed. P.J.W. van den Dungen-Schoemacher - C.J. Solaro (timmerman)

Muntelwal 14

Muntelwal L 360 (????)
1908P.J. Mulders (pakhuisknecht) - Fr. van Overdijk (sigarenmaker) - P.L. Wils (koperslager)
Muntelwal 14 (1909)
1910Chr. v.d. Boom (brievenbesteller) - Fr. van Overdijk (sigarenmaker)
1923wed. Antonius Gevers (zonder)
1928wed. A. Gevers - wed. F.P. van Overdijk
1943J. Hartogs - wed. W. Overdijk-Krijnen

Muntelwal 15

Muntelwal L 359 (????)
1908H.W. Hoppenbrouwers (banketb.)
Muntelwal 15 (1909)
1910H.W. Hoppenbrouwers (banketb.) - F.H. Renkin (scheepstimmerman)
1923Johannes A. van Asperen (brievenbesteller) - Martinus van Asperen (kantoorknecht posterijen) - wed. Petrus N. Gloudemans (zonder)
1928M. van Asperen - wed. P.N. Gloudemans
1943wed. L. Bouwman-Kerkhof - Ch.J. Dumernit

Muntelwal 16

Muntelwal L 358 (????)
1908L. Cornelissen (pakhuisknecht) - W. Peffer (zadelmaker) - F.H. Renkin (scheepstimmerman)
Muntelwal 16 (1909)
1910L. Cornelissen (pakhuisknecht) - Arn.A. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
1923Adrianus H.C. Faas (sigarenmaker)
1928A.H.C. Faas - A.W. Raes
1943J. Langenhuizen - A.W. Raes (sigarenmaker)

Muntelwal 17

Muntelwal L 357 (????)
1908H.W. Oldenmenger (schoenmaker) - Arn. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
Muntelwal 17 (1909)
1910H.W. Oldenmenger (schoenmaker) - W. Peffer (zadelmaker)
1923Bartholomeus A. Franken (sigarenmaker)
1928B.A. Franken - H.W. Oldenmenger
1943H. Leermans (opperman) - H.W. Oldenmenger (schoenmaker)

Muntelwal 18

Muntelwal L 356 (????)
1908A.L. Oersels (sigarenmaker) - F. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
Muntelwal 18 (1909)
1910A.L. Oersels (sigarenmaker) - F. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
1928J.L.C. Oersels - wed. A.L. Oersels - F. van der Sluijs
1943F. v.d. Sluijs (sigarenmaker)

Muntelwal 19

Muntelwal L 355 (????)
1908J.A. Diks (brievenbesteller) - J. Swanenberg (arbeider)
Muntelwal 19 (1909)
1910J.A. Diks (brievenbesteller) - J. Swanenberg (arbeider)
1923Wilhelmus N. van Ginkel (chauffeur tram 's-Bosch - Vught)
1928W.N. van Ginkel (boven) - N.F.C. van Ravenstein
1943W.N. van Ginkel

Muntelwal 20

Muntelwal L 354 (????)
1908W.C.E. Hendrix (smid) - J. van Thiel (pakhuisknecht)
Muntelwal 20 (1909)
1910W.C.E. Hendrix (smid) - J. van Thiel (pakhuisknecht)
1928C.M. van Heck - H.P. van de Ven
1943P.H. v.d. Ven

Muntelwal 21

Muntelwal L 353 (????)
1908M. van Asperen (brievenbesteller) - G. van Drunen
Muntelwal 21 (1909)
1910M. van Asperen (brievenbesteller) - G. van Druenen (sigarenmaker)
1923Gerardus van Druenen (sigarenmaker) - Carolus W. de Graaf (sigarenmaker)
1928C.W. de Graaf - J.W. Peffer - J.A.M. Zeeuwe
1943C.W. de Graaf (granen-koopman) - L. Lammers (fabrieksarbeider) - J.W. Peffer

Muntelwal 22

Muntelwal L 352 (????)
1908B. Franken (sigarenmaker) - wed. J. Kipping
Muntelwal 22 (1909)
1910B. Franken (sigarenmaker) - wed. J. Kipping
1928J. Lambooij - S. Meeuwssen
1943F.J. van Druenen (pakhuisknecht) - S. Meeuwssen (meubelmaker)

Muntelwal 23

Muntelwal L 351 (????)
1908wed. A. Gevers - J.J. Peijnenburg (schoenmaker)
Muntelwal 23 (1909)
1910wed. A. Gevers - J.J. Peijnenburg (schoenmaker)
1923wed. Fredericus W. van den Broek (zonder) - Pieter J. Delleman (voorman gasfitter gem. gasfabr.)
1928echtg. G. van Erp - Chr. van Lieshout
1943C. van Lieshout (timmerman) - H.J. van Lieshout (fabrieksarbeider)

Muntelwal 24

Muntelwal L 350 (????)
1908H.J. Fiege (behang. en soffeerd.) - J. Sprengers (sigarenmaker)
Muntelwal 24 (1909)
1910H.J. Fiege (behang. en soffeerd.) - J. Sprengers (sigarenmaker)
1923Adrianus J. Groenen (goudsmid) - wed. Johannes Groenen (zonder)
1928K.W. van Hulten - mej. P.W. Sprenger
1943Ant. van der Aa (pakhuisknecht) - K.W. van Hulten (wissellooper)

Muntelwal 25

Muntelwal L 349 (????)
1908H.J. Olieslagers (zoutzieder) - J. van Overdijk (sigarenmaker)
Muntelwal 25 (1909)
1910H.J. Olieslagers (zoutzieder) - J. van Overdijk (sigarenmaker)
1928J.L.J. Muller - wed. H.J. Olieslagers - wed. J.M. van Overdijk
1943C.J.W. Govers (metaalbewerker) - wed. F.H. van Overdijk-van Son

Muntelwal 26

Muntelwal L 348 (????)
1908G. van Lindert (lintwerker) - W. van Valkenburg (letterzetter)
Muntelwal 26 (1909)
1910G. van Lindert (lintwerker) - W. van Valkenburg (letterzetter)
1928J. Lensen - W.L. van Valkenburg
1943J. Lensen (nachtwaker) - W.L. van Valkenburg (letterzetter)

Muntelwal 27

Muntelwal L 347 (????)
1908W.J. Schopmeijer (behanger) - A. Stouten
Muntelwal 27 (1909)
1910W.J. Schopmeijer (behanger) - A. Stouten
1923Theodorus C. Bonte (pakhuisknecht)
1928Th.C. Bonte - mej. J.A. Schopmeijer - wed. W.J. Schopmeijer
1943P.J. van der Donk (los werkman) - J.J. Timmermans (vertegenw.)

Muntelwal 28

Muntelwal L 346 (????)
1908M. van Geffen (naaister) - J.A. van Oss (timmerman)
Muntelwal 28 (1909)
1910wed. van Geffen - J.A. van Oss (timmerman)
1923wed. Martinus van Geffen (zonder)
1928wed. M. van Geffen - L.P. van Heck - M.L.C. van Heck - wed. J.A. van Oss
1943J.M. Blank (arb. Ned. Heide Mij.) - J.M. van Veldhoven (timmerman)

Muntelwal 29

Muntelwal L 345 (????)
1908J. Heesakkers (tuinier) - G.Th. Janssen (kantoorbediende) - W. Janssen (machinist)
Muntelwal 29 (1909)
1910J. Heesakkers (tuinier) - W. Janssen (machinist)
1923Franciscus B. van der Burgt (sigarenmaker)
1928F.B. van der Burgt - L.N. Kleijne
1943G.C.J.A. Janssen (reiziger) - L.F. Janssen (boekdrukker) - J.M.J. Kleijne (kellner)

Muntelwal 30

Muntelwal L 344 (????)
1908P.J. van der Bruggen (goudsmid) - J. Bultman (sigarenmaker)
Muntelwal 30 (1909)
1910P.J. van der Bruggen (goudsmid) - J. Bultman (sigarenmaker)
1923wed. Johannes Bultman (zonder) - Wilhelmus J. Elings (brievenbesteller)
1928A.G. Govaars - W.P.J. Wouters
1943A.G. Govaars (sigarenmaker) - wed. G.J. Wouters-Roelofs

Muntelwal 31

Muntelwal L 343 (????)
1908A. Hagemans (banketbakker) - J. Pos (koperslager)
Muntelwal 31 (1909)
1910A. Hagemans (banketbakker) - J. Pos (koperslager)
1923Johannes Bettonvil (wissellooper) - Johannes F. van den Groenendaal (kuiper)
1928J. Bettonvil - J.F. van den Groenendaal
1943P.A.A. de Bekker (chauffeur-monteur) - J.A. Stap (sigarenmaker)

Muntelwal 32

Muntelstraat L 300t (????)
1908Th.M. Henskens - wed. W. Henskens-Beckers
Muntelwal 32 (1909)
1910wed. W. Henskens
1928wed. W. Henskens
1943wed. P.J.M. van de Groenendaal-van Beers

Muntelwal 33

Muntelstraat L 300s (????)
1908P. de Jong (broodbakker) - Jos. Vogels (timmerman)
Muntelwal 33 (1909)
1910P. de Jong (broodbakker) - Jos. Vogels (timmerman)
1928A. Westerlaken
1943J.W.A. Sledsens (koperslager)

Muntelwal 34

Muntelstraat L 300r (????)
1908J. Pennings (mr. metselaar)
Muntelwal 34 (1909)
1910J. Pennings (mr. metselaar)
1928J.L. Pennings
1943A.M.G.Th. van Esch (kellner)

Muntelwal 35

Muntelstraat L 300q (????)
1908G. Halewijn (schoenmaker)
Muntelwal 35 (1909)
1910G. Halewijn (schoenmaker)
1928C.A.F. van Dam
1943H.M. van Overdijk (sigarensorteerder)

Muntelwal 36

Muntelstraat L 300p (????)
1908D. Willems (klerk)
Muntelwal 36 (1909)
1910D. Willems (klerk)
1928J.H. Crompvoets
1943A.H. Detillon

Muntelwal 37

Muntelstraat L 300o (????)
1908J. Jansen (schilder)
Muntelwal 37 (1909)
1910J. Jansen (schilder)
1928J.H.M. van Santvoort
1943A. Maas (voerman)

Muntelwal 38

Muntelstraat L 300n (????)
1908A. Koenen (gem. arbeider)
Muntelwal 38 (1909)
1910A. Koenen (gem. arbeider)
1928G.C.H. Willemsen
1943H.A. van Balen (brievenbesteller)

Muntelwal 39

Muntelstraat L 300m (????)
1908J. Schakenraad (metselaar) - Jos. Willemse (letterzetter)
Muntelwal 39 (1909)
1910M.H. Vugts (meesterkn. sigarenfabriek)
1928L.F. Janssen

Postcodes
  5211 PW   1.. 27
  5211 PZ  29.. 67
  5211 PY  69..117
  5211 PZ  32.. 38
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: den weg langs de Hofstad tot aan de Muntelmolen ... Muntelwal ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..39
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 139

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 32; II. 348, 359, 370

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 255

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 46, 207, 231

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 120

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 343

n: vermelding in een voetnoot