't Muizenhol

Binnenstad Centrum

210. De hooge Huizige anno 1623; naderhand De Vijzel. Over het oostelijk gedeelte van dit perceel, liep het straatje, 't Muizenhol.
Oude Namen van Huizen en Straten in 's-Hertogenbosch (1906) 30
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
Het Muizenhol
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
18??
Vervallen