afb.

Minderbroedersstraat

Binnenstad Centrum

De Minderbroederstraat werd in de volksmond ook wel Beddenstraatje genoemd naar een daar in vroeger jaren veel voorkomende handel.
Stegentocht 2
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1645
Minnebroers Straet
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1822
Minderbroederstraat
Volkstelling 1822
1830
De Minder Broeders Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Minderbroedersstr.
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Minderbroeder
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Minderbroedersstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Minderbroedersstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Minderbroederstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1943
Minderbroederstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1943
Bouwhistorie I

Minderbroedersstraat

267
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 267
Bouwhistorie II

Minderbroedersstraat

317
Literatuur
BAM rapport 35; HT 1553; M p 79, 81; vSvY I, 184-190.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 317
Bouwhistorie III

Minderbroedersstraat

445
Literatuur
GAHt, Oud archief, doos 368, a 16; M p 79; THG, R 31a (1297); vSvY I, 185-186.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 445
Mosmans

Namen der Straten enz.

78
81
83
XI
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 78, 81, 83, XI (supplement)
Roelands

Minderbroedersstraat

82
Straat in Straat uit (1984) 82
Sasse van Ysselt

De Snelle- en de Minderbroedersstraat

185
186
187
188
189
190
Noten
1.Zijn broeder was Nicolaus van Swoll, die huwde met Emberta, dochter van Aerd van Meurs.
2.Zijne tweede vrouw was Mariken, dochter van Joachim Dirks en weduwe van Jacob, den zoon van Andries, den zoon van Gijsbrecht Voss.
3.Men zie hierover nog Cuperinus t.a.p. blz. 35 en van Oudenhoven blz. 117
4.Gramaye Taxandria blz. 8.
5.Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 395
6.Van Heurn Historie I blz. 325.
7.Het Minderbroedersklooster verkocht in 1625 (Reg. n° 362 f. 18 en vlgd) ledige erven, gelegen achter de huizen genaamd: In de gulden (of dobbele) tralie, In den gulden pantolfel, In de drie vijzels en In den Rozenkrans, allen staande aan de Pensmarkt.
8.Van Heurn Historie II p. 417 en vlgd.
9.Akten van gezegden Kerkeraad van 9 Januari, 22 Mei, 17 Juli en 7 Augustus 1630.
10.Van Heurn Historie II blz. 520.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 185-190
Straat en naam

Minderbroedersstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 20 juni 1985
Verdwenen stadsbeelden

Een nieuw plein bij een Ringwegplan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 27 maart 1997
Verhalen en legenden

Oude kleren

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 21 september 1989
Artikelen
1977

Redactie

"Wij zitten in het verdomhoekje". Minderbroeders-pleintje schandvlek in centrum.
Brabants Dagblad donderdag 1 september 1977 (foto)
 
1985

Henny Molhuysen

Straat en naam : Minderbroedersstraat
Brabants Dagblad donderdag 20 juni 1985 (foto)
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Oude kleren
Brabants Dagblad donderdag 21 september 1989 (foto)
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Een nieuw plein bij een Ringwegplan
Brabants dagblad donderdag 27 maart 1997 (foto)
 
Geschiedenis
1463 De in 1463 in de Verwersstraat ontstane brand doet de straat in vlammen opgaan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Schapenmarkt
Minderbroedersstraat 2

Minderbroedersstraat B 334a (????)
Minderbroedersstraat 2 (1909)
1910Jos.E.A.M. Meijring (koopman)
1928W.J.J. van der Kar

Minderbroedersstraat 4

Minderbroederstraat B 311 (????)
Minderbroederstraat B 335 (1880)
1881P.H. Offermans en Zn. (koopmans in lakens en mr. kleermaker)
1908mej. M. Offermans
Minderbroedersstraat 4 (1909)
1910mej. M. Offermans
1928wed. E.H. Fernelmont - mej. M.G. Offermans
1943J.Th.M. Hartman (koopman)

Minderbroedersstraat 6
M 867

Minderbroederstraat B 312 (????)
1865P. Offermans (winkelier in lakens en mr. kleedermaker)
1875P. Offermans (winkelier in lakens en mr. kleermaker)
Minderbroederstraat B 336 (1880)
1908P.M. Veltman en Zonen (in manufac. en gemaakte kleederen)
Minderbroedersstraat 6 (1909)
1910P.M. Veltman en Zonen (heerenkleedingmagazijn)
1928P.J.M. Veltman
1943A.J. Boemaars (winkelier)

Minderbroedersstraat 8
Gemeentelijk monumentM 866

Minderbroederstraat B 313 (????)
1865W. van der Putten (lederhandelaar)
1875A. Biesaart (mr. timmerman)
Minderbroederstraat B 337 (1880)
1881A. Biesaart (mr. meubelmaker)
1908B. Kennis (tailleur) - J. Lansman (schoenenmagazijn)
Minderbroedersstraat 8 (1909)
1910A.H. van Straten (kruidenier)
1928G.W. Clerx - L.A. Schrauwen
1943G.W. Clerx (barbier)

Minderbroedersstraat 10
Gemeentelijk monumentM 865

Minderbroederstraat B 314 (????)
1865E. Furster (winkelierster in mutsen en linten)
1875gez. Gombert (modiste)
Minderbroederstraat B 338 (1880)
1881gez. Gombert (modiste en winkel)
1908(Minderbroedersstraat B 338): J.C. van der Put (runds- kalfs- en varkensslagerij)
Minderbroedersstraat 10 (1909)
1910A. v.d. Mortel (slager)
1928Th. F. van Eeten
1943A.H. Rutjens (kantonnier rijkswaterstaat)

Minderbroedersstraat 12
M 864

Minderbroederstraat B 315 (????)
1875wed. G. Olieslagers (mr. schrijnw. en winkel.)
Minderbroederstraat B 339 (1880)
1908J.M.E. van Werkhoven (chemic. droger. en verfwaren)
Minderbroedersstraat 12 (1909)
1910J.M.E. v. Werkhoven (chemic. droger. en verfwaren)
1928C. Nulkes
1943J.G. van de Berg (leesbibliotheek) - Josgé (alg. erk. mod. leesbibliotheek) v/h L. de Voigt
1965Leesbibliotheek 'Josgé'

Minderbroedersstraat 14-16

Minderbroedersstraat 14

Minderbroederstraat B 316 (????)
1865wed. J.H. Nieman (winkelierster in gemaakte kleederen)
Minderbroederstraat B 340 (1880)
1908wed. W.Th. Smit-Niemann (winkelierster)
Minderbroedersstraat 14 (1909)
1910wed. W.Th. Smit-Niemann (winkelierster)
1923Isaac van Dijk (koopman) - wed. Eugene H. de Fernelmont (zonder)
1928I. van Dijk
1973Louis v/h Neefs (behangboutique)
1943L.A.H. Neefs (winkelier)
Minderbroedersstraat 16

Minderbroedersstraat B ongen. (1908)

Minderbroedersstraat 18

Minderbroederstraat B 317 (????)
1865C. Kusters (mutsenwaschster)
1875W.T. Smit (klerk en koopman)
Minderbroederstraat B 341 (1880)
1881P. Scheffers (ijzerhandelaar)
1908A.M. van Roosmalen (costumière) - W.J.N. van Roosmalen (goudsmid)
Minderbroedersstraat 18 (1909)
1910J.M. van Roosmalen (costumière) - W.J.N. van Roosmalen (goudsmid)
1923Gerrit Th. Beusekom (adsp. opzichter Ned. Sp.) - Jan A. Braun (agent brandstoffenhandel)
1928J.A. Braun
1943B. ten Dam (suisse St. Jan) - A. Schippers (kleermaker)

Minderbroedersstraat 20
M 861

Minderbroederstraat B 318 (????)
1865P. Smits (koopman in kolon. waren)
1875A.H. van der Grinten (hoofdonderwijzer aan 's rijks-kweekschool) - P. Smits (koopman in kolonialewaren)
Minderbroederstraat B 342 (1880)
1881wed. P. Smits (winkelier in kruidenierswaren)
1892A.W. van Deursen (winkelier)
1908A.W. van Deursen (in kol. waren)
Minderbroedersstraat 20 (1909)
1910A.W. van Deursen (in kol. waren)
1923Antonius W. van Deursen (kruidenier) - Justinus H. van Deursen (magazijnbediende)
1928A.W. Deursen - J.H. Verschure - mej. H.J. Verschure
1943G.J. van Bakel (groentenhandelaar) - wed. J.C. Jacobs-Paul
19??? (Skin Care Center)

Minderbroedersstraat 22
M 860

Minderbroederstraat B 319 (????)
1865J. de Rooij (mr. broodbakker)
1875H. Kuijpers (mr. broodbakker)
Minderbroederstraat B 343 (1880)
1881H. Kuijpers (mr. broodbakker)
1908Jac. van Vessem (musicus)
Minderbroedersstraat 22 (1909)
1910J. van de Laar en Zoon (meubel- en beddenmagazijn) - M. van de Laar-van Veggel (tailleuse)
1928J.Th. van de Laar - mej. J.J. van de Laar
1943P. Groffen (rijwielverhuurder)

Minderbroedersstraat 24-26
M 859

Minderbroedersstraat 24

Minderbroederstraat B 320 (????)
1865M. Biesaart (mr. timmerman en winkelier in meub.) - G. Nijmann (photographist)
1875F. Decates (mr. kleermaker) - W. Evers-Vaes (fabriekant van hemden, borsten, boorden en manchetten) - W. Kievits (mr. kleermaker en winkelier)
Minderbroederstraat B 344 (1880)
1881wed. W. Kievits (winkelierster in gemaakte kleederen en bedden)
1892J.Th. van de Laar
1908J.Th. van de Laar (meubel- en beddenmagazijn)
Minderbroedersstraat 24 (1909)
1910J. v.d. Laar (meubelmaker)
Minderbroedersstraat 26

Minderbroedersstraat B 320a (????)
Minderbroedersstraat B 344a (1880)
Minderbroedersstraat 26 (1909)
1928W.F.A. Kalberg - mej. J.M. van Krieken
1943A.J. de Kort (huisschilder)

Minderbroedersstraat 28-30
M 858

Minderbroedersstraat 28

Minderbroederstraat B 321 (????)
1865A. Biesaart (timmerman)
1875B. Marijnen (winkel in spek enz.)
Minderbroederstraat B 345 (1880)
1881B. Marijnen (mr. meubelmaker)
1908A.B.C. Marijnen (meubelfabrikant)
Minderbroedersstraat 28 (1909)
1910A.B.C. Marijnen (meubelfabrikant)
1943H. Kort-Cuhfus
1961Shanghaj (restaurant)
2005? (Pink Lemon) lunchroom
Minderbroedersstraat 30

Minderbroederstraat B 321a (????)
Minderbroederstraat B 345a (1880)
1928A.W.M. Kennis
1943G.H. van Mierlo (linieerder) - J.W.I. Reacq (persfotograaf)

Minderbroedersstraat 32
M 857

Minderbroederstraat B 322 (????)
1865J. Brugmans (winkelier en mr. schoenmaker) - H.G. Terhoven (inspect. van politie) - F. de Valck (W.r.4, hoofdag. van politie)
1875J. Brugmans (winkelier in kruideniersw.)
Minderbroederstraat B 346 (1880)
1881J. Brugmans (winkel. in kruideniersw.)
1908Magazijn 'de Vriend' directeur A. Heijstée
Minderbroedersstraat 32 (1909)
1928B. van der Sluis

Snellestraat
 
Snellestraat
Minderbroedersstraat ?
M 856

"De Stoomboot Julia". Een kwart eeuw geleden een geschilderd uithangbord. In 1756 woonde hier Jochem Gijselaar, stadsgeweldiger of gerechtsdienaar. (v. Kempen, barbier)
Bron: Mosmans 856

Minderbroedersstraat 41

Minderbroederstraat B 323 (????)
Minderbroederstraat 347a (1880)
1908J. v.d. Linden (aanspreker)
Minderbroedersstraat 41 (1909)
1910wed. v.d. Linden
1923Antonetta H.M. Grovendonck (zonder)
1928mej. A.H.M. Grovendonck - wed. J. van der Linden
1943P.A. Veld - W.P. Veld (schoenmaker)

Minderbroedersstraat 39
M 855

Minderbroederstraat B 323 (????)
1865A. van den Bergh (herbergier)
1875W. van Duijnen (tapper) - G. van Geffen (tapper)
Minderbroederstraat B 347 (1880)
1881F.L. de Bruijn (mr. goudsmid)
1908E. de Bruijn (tailleuse) - wed. F.L. de Bruijn (in goud en zilver)
Minderbroedersstraat 39 (1909)
1910E. de Bruijn (tailleuse) - Kinderen de Bruin (in goud en zilver)
1923Karel J.M. Eerhart (sigarensorteerder)
1928P.A. Veld

Minderbroedersstraat 37-35
M 854

Minderbroedersstraat 37

Minderbroederstraat B 324 (????)
1865H.B. Schilthuijsen (mr. koper- en blikslager) - wed. P.A. Sprangemeijer (corsettenmaakster)
1875J.P. Schildhuijzen (mr. koper en blikslager) - K.F. Werner (conduct. bij de posterijen)
Minderbroederstraat B 348 (1880)
1881H. van Noorden (winkelier in glas en aardewerk)
1893H. van Kessel
1894H. Huismans (mr. slager)
1908J. van Delft (spekslagerij)
Minderbroedersstraat 37 (1909)
1910E. Weemans (runds- en varkensslager)
1928J. van den Beucken
Minderbroedersstraat 35

Minderbroederstraat B 324 (????)
1865H.B. Schilthuijsen (mr. koper- en blikslager) - wed. P.A. Sprangemeijer (corsettenmaakster)
1875J.P. Schildhuijzen (mr. koper en blikslager) - K.F. Werner (conduct. bij de posterijen)
Minderbroederstraat B 348a (1880)
1881F.A. Jochems (opzichter bij de st. spoorwegen)
1908M. van de Laar- van Veggel (tailleuse) - J. van de Laar (meubelmaker)
Minderbroedersstraat 35 (1909)
1923Christianus C. Clarijs (zonder)
1928J.A. van den Berge
1943L.F. Kops (sigarenmaker) - A. Raaijmakers (los werkman) - J.M. de Voigt (chauffeur-monteur)

Minderbroedersstraat 33

Minderbroederstraat B 325 (????)
1865A. Korst (winkelier in meubelen)
1875A. Korst (winkelier in meubelen)
Minderbroederstraat B 349 (1880)
1881A. Korst (winkelier in meubelen, stads omroeper en aanplakker en handelaar in vogels)
1908H.J. Gamers (leerhandel) - W. Gamers
Minderbroedersstraat 33 (1909)
1910H.J. Gamers (leerhandel) - W. Gamers
1923Henricus J. Gamers (winkelier in schoenfornituren)
1928H.J. Gamers
1943D. Hoedemakers (handel in paardenvleesch, slagerij) - D. Hoedemakers (paardenslager)
2003? (Bengels) kindermode

Minderbroedersstraat 31
M 852

Minderbroederstraat B 326 (????)
1865A. Decades (mr. kleedermaker en winkelier in mutsen en lint)
1875F.H. Jansen (stoffenverwer)
Minderbroederstraat B 350 (1880)
1881F.H. Jansen (stoffenverver en winkelier in geëmailleerd keuken gerief)
1908J. van Loon (fabrikant van suikerwerken)
Minderbroedersstraat 31 (1909)
1910J. van Loon (fabrikant van suikerwerken)
1928A.J. Haaren - J.L. van Haaren
1943J.L. van Haaren (handel in suikerwerken)

Minderbroedersstraat 29
M 851

Minderbroederstraat B 327 (????)
1865R.F. Moonen (mr. broodbakker)
1875B.J. Lautenslager (koek en banketbakker) - R.F. Moonen (partikulier)
Minderbroederstraat B 351 (1880)
1881A. van Elteren (mr. timmerman, winkelier in kruidenierswaren, gedistilleerd en sigaren) - R.F. Moonen (partikulier)
1908A.B.C. Marijnen (fa. B.J. Marijnen en Zonen) meubelf.
Minderbroedersstraat 29 (1909)
1910A.B.C. Marijnen (fa. B.J. Marijnen en Zonen) meubelf.
1928F.A. van Hassel
1943J.G.J. Pauwe (koopman in manufacturen) - S. Pauwe (koopman in manufacturen)

Minderbroedersstraat 27
M 850

Minderbroederstraat B 328 (????)
1865J.J.F. Brak (adsistent bij het postkantoor en winkelier)
1869J. Klaassens (boekdrukker)
1875B.J. Lautenslager (koek en banketbakker) - A.W. Oomen (vleeschhouwer)
Minderbroederstraat B 352 (1880)
1881B.J. Lautenslager (suikerbakker)
1893Joh. Dijkshoorn
1908J. Dijkshoorn (winkelier in meubelen en bedden) - B. v.d. Grindt (passementwerker) - Vorst (wed)
Minderbroedersstraat 27 (1909)
1910E. Hartman (koopman)
1928C. Jansen

Doode Nieuwstraat
Minderbroedersstraat 25-13

Minderbroedersstraat 25
M 849

Minderbroederstraat B 378 (????)
1865W. Kivits (kleedermaker en winkelier in oude kleederen)
1875W. Kievits (mr. kleermaker en winkelier) - L.M. Spee (koopman in bedden en veeren) - P.L. van Tielraden (winkelier in koper en blikwerken)
Minderbroederstraat B 411 (1880)
1881A. Boelens (kleerm. winkel in bedden) - J. van der Horst (mr. schoenmaker)
1908A.W.A. Boelens (koopman in eigen gem. kleederen) - F.J. van den Broek (kleermaker)
Minderbroedersstraat 25 (1909)
1910A.W.A. Boelens (koopman in eigen gem. kleederen)
1923Antonius W.A. Boelens (koopman confectiegoederen)
1928A.W.A. Boelens
1943A.W.A. Boelens (koopman in confectie)
Minderbroedersstraat 23
M 848

Minderbroederstraat B 379 (????)
1865G. Olieslagers (mr. schrijnwerker en winkelier)
1875L.A. Vorstenbosch (winkelier in meubelen)
Minderbroederstraat B 412 (1880)
1881wed. P.L. van Tielraden (winkelierster in koper en blikwerken)
1908P. van Kessel (schoenwinkelier)
Minderbroedersstraat 23 (1909)
1910J. Lansman (schoenenwinkelier)
1928P.W.A. Hendriks
1943H.J. Peperkamp (koopvrouw) - wed. H. Peperkamp-van der Ven
Minderbroedersstraat 21

Minderbroederstraat B 379 (????)
Minderbroederstraat B 412a (1880)
1908J. van Dongen (huisknecht) - wed. Gevers
Minderbroedersstraat 21 (1909)
1910J. van Dongen (winkelbediende) - B.J. Kennis (kleermaker)
1928P.W.A. Hendriks
1943A. Coppens (bakker) - F.G. Peperkamp (vertegenwoordiger) - J.C. Peperkamp (schilder)
Minderbroedersstraat 19

Minderbroederstraat B 380 (????)
1865W.A. Bettonville (mr. kleermaker) - H. van Weert (vleeschhouwer)
Minderbroederstraat B 413 (1880)
1881A. van Roomen (mr. meubelmaker)
1908P.A. v.d. Ven (courantbezorger) - L. Wellens (broodbakker, winkelier)
Minderbroedersstraat 19 (1909)
1910Gebr. den Otter (bakkers)
1923Gerhard H. Geerdink (bakker)
1928G.H. Geerdink
1943J.G. Fukkink (bankw. monteur)
Minderbroedersstraat 17

Minderbroederstraat B 380 (????)
Minderbroederstraat B 413a (1880)
1908J.F. Diks (kantoorkn. posterijen)
Minderbroedersstraat 17 (1909)
1910J.F. Diks (kantoorkn. posterijen) - A. Overdijk (vischhandelaar)
1928J.M.A. Groll - B.A. Walters - H.W. Walters
1943J. van Suijlekom (schipper)
Minderbroedersstraat 15

Minderbroederstraat B 381 (????)
Minderbroederstraat B 414a (1880)
1881J. Schiebergen (partikulier)
1908E. Boers (reiziger)
Minderbroedersstraat 15 (1909)
1910E. Boers (reiziger)
Minderbroedersstraat 13

Minderbroederstraat B 381 (????)
1865wed. L. Gielisse (winkelierster in koloniale waren)
1875wed. L. Gielisse (winkel. in kolonialewar.)
Minderbroederstraat B 414 (1880)
1881A.J.H. van Oorschot (poelier en visscher) - L.M. Spee (koopman in bedden en veeren)
1908Stoomworstfabr. van C.J. v.d. Put (Minderbr.str. B 388)
Minderbroedersstraat 13 (1909)
1910P.J. Boeren (bierhuish. bierbott.)

Minderbroedersstraat 11-9
M 845

Minderbroedersstraat 11

Minderbroederstraat B 382 (????)
1865wed. F. van Engelen (winkelierster in koloniale waren) - P.J. Ruette (parapluie- en stroohoedenmaker)
1875wed. F. van Engelen (winkelierster in kolonialewaren) - C.G. Jeener (fabriekant in koperwerken)
Minderbroederstraat B 415 (1880)
1881C.G. Jeener (fabriek van koperwerken)
1908W.A. v.d. Bosch (grossier in suikerwerken)
Minderbroedersstraat 11 (1909)
1910W.A. v.d. Bosch (grossier in suikerwerken)
Minderbroedersstraat 9

Minderbroederstraat B 415a (????)
1908H.J. Timmermans (goudsmid)
Minderbroedersstraat 9 (1909)
1910W.A. v.d. Bosch (grossier in suikerwerken)
1923Wilhelmus A. van den Bosch (winkelier)
1928W.A. van den Bosch

Minderbroedersstraat 7-3

Minderbroedersstraat 7
M 844

Minderbroederstraat B 383 (????)
1865C.F.M. Spee (firma C. Spee Pessers) koopman in manufacturen
1875wed. C.F.M. Spee (firma C. Spee-Pessers) koopman in manufacturen en fabriek tot zuivering van bedvederen
Minderbroederstraat B 416 (1880)
1908G. Camps (firma F.B. Janssen) in lampen, blikw. porselein, glas enz.
Minderbroedersstraat 7 (1909)
1910G. Camps (firma F.H. Janssen) kantoorbediende, handel in lampen, blikw. porselein, glas enz. - F. Meijer (2e Luitenant der Inf.)
Minderbroedersstraat 5
M 843

Minderbroederstraat B 384 (????)
1875B. van Lier (in meubels)
Minderbroederstraat B 417 (1880)
1881A.M. Bieleveld (boekhouder) - A.C. Kuijpers (handelsreiziger) - A. van de Winkel (borstelfabriekant)
1894F.H. Janssen
Minderbroedersstraat 5 (1909)
1910G. Camps (firma F.H. Janssen) kantoorbediende, handel in lampen, blikw. porselein, glas enz. - F. Meijer (2e Luitenant der Inf.)
Minderbroedersstraat B 417a

Minderbroederstraat B 384a (????)
Minderbroederstraat B 417a (1880)
1881H.J.J. van Bree (directeur der gemeente-muziekschool)
Minderbroedersstraat 3

Minderbroedersstraat B ongen. (????)
Minderbroedersstraat 3 (1909)

Minderbroedersstraat 1

Minderbroedersstraat B ongen. (????)
Minderbroedersstraat 1 (1909)
1910Magazijn 'de Zon'
1928Zijingang 'de Zon'

Pensmarkt
Postcodes
  5211 EL  23..33
  5211 EL  2..32
Straatindeling
  1906 : 843..867 (Mosmans: Beide zijden)
  1909 : rechts  1..41, links 2..32
  1995 : rechts 23..33, links 4..32 (Huisnummerkaart H16)
  2004 : rechts 23..33, links 2..32 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 2 Wijk A (komend van de Groote Markt)
Minderbroederstraat
145 2 Uden, Franciscus van Oude en nieuwe klederen verkoper 54 Rooms Den Bosch
146 2 Ribbekamp, Franciscus Oude Klederen verkoper 21 Rooms Amsterdam
147 2 Reyts, Gerardus Kamerbehanger 72 Rooms Den Bosch
148 - - - - - -
149 9 Klardie, Antonius Oude klerenverkoper 51 Rooms Den Bosch
150 7 Walder, Johannus Oude klerenverkoper 44 Gereformeerd Den Bosch
151 3 Geevers, Johannus Caspar Gepensioneerd luitenant 43 Rooms Groningen
152 2 Steypen, Johannus Brouwersknecht 58 Rooms Gerlog bij Maastricht
153 10 Geffen, Laurens van Koopman 57 Rooms Den Bosch
154 6 Uden, Christiaan van Oude klerenverkoper 27 Rooms Den Bosch
155 2 Stokkum, Gertrui Joh. van Slijtster in sterke drank 44 Gereformeerd Lommel
156 4 Deursen, Everardus Joh. van Slijter in sterke drank 72 Rooms Den Bosch
157 4 Sizoo, Theodorus Verver 60 Rooms Den Bosch
158 3 Plak, Elisabeth Oude klerenverkoopster 72 Gereformeerd Den Bosch
159 2 Keyzer, Joseph Oude klerenverkoper 30 Rooms Den Bosch
160 3 Westerburger, Christiaan Oude klerenverkoper 56 Luthers Den Bosch
162 4 Kruys, Johannus Ernst Koopman 60 Gereformeerd Den Bosch
163 - - - - - -
Nieuwstraat
No 2 Wijk A
Minderbroederstraat
177 3 Verhoeck, Gijsbertus Koopman 55 Rooms Driel
178 8 Kempen, Franciscus van Oude klerenverkoper 55 Rooms Den Bosch
179 8 Struning, Johannus Christoffel Oude klerenverkoper 39 Rooms Wageningen
180 6 Ribbekamp, Hendrikus,Koopman,66,Rooms,Schermbek
181 1 Elten, Wilhelmus Vendumeester 58 Rooms Den Bosch
182 - - - - - -
183 2 Ternooij, Hendrika Dienstmeid 58 Rooms Helmond
Penschmarkt
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 89

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 518

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 18

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 30, 32, 105, 107, 108, 116, 130, 167, 183, 232, 363, 373

n: vermelding in een voetnoot