Messing

Bedrijven Maaspoort

Raadsbesluiten
2004

Straatnaamgeving

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende straatnaamwijziging: de verbindingsweg tussen de Goudenheuvel en de Larenweg, krijgt de naam Messing.
B&W Besluitenlijst 6 januari 2004