Meerheuvelpad

Engelermeer

Raadsbesluiten
2010

Straatnaamgeving voor diverse fietspaden

Het college geeft het fietspad langs het Engelermeer de naam Meerheuvelpad en het fietspad langs het bedrijventerrein de Vutter de naam Vutterpad.
B&W besluitenlijst dinsdag 23 november 2010